Gebruiksaanwijzing SONY DPF-VR100

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY DPF-VR100. Wij hopen dat dit SONY DPF-VR100 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY DPF-VR100 te teleladen.


SONY DPF-VR100 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2422 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SONY DPF-VR100 (5507 ko)
   SONY DPF-VR100 ANNEXE 2 (2477 ko)
   SONY DPF-VR100 annexe 1 (5316 ko)
   SONY DPF-VR100 (5473 ko)
   SONY DPF-VR100 (5280 ko)
   SONY DPF-VR100 (2359 ko)
   SONY DPF-VR100 annexe 2 (2700 ko)
   SONY DPF-VR100 annexe 1 (5285 ko)
   SONY DPF-VR100 DATASHEET (422 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY DPF-VR100

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 4-259-434-43 (1) Voor uw veiligheid Digitale Fotolijst DPF-XR100/VR100 Laten we de fotolijst klaar voor gebruik maken Laten wij een afbeelding bekijken Diverse functies proberen Oplossen van problemen Aanvullende informatie Gebruiksaanwijzing Wij verzoeken u, voordat u dit apparaat in gebruik neemt, deze handleiding grondig door te lezen en de handleiding te bewaren zodat u deze later ook nog kunt raadplegen. © 2010 Sony Corporation WAARSCHUWING Om het gevaar van brand of elektrische schokken te verkleinen, mag het apparaat niet worden blootgesteld aan regen of vocht. Kennisgeving Als de gegevensoverdracht halverwege wordt onderbroken (mislukt) door statische elektriciteit of elektromagnetische storing, moet u de toepassing opnieuw starten of de verbindingskabel (USB, enzovoort) loskoppelen en opnieuw aansluiten. BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES -BEWAAR DEZE INSTRUCTIES GEVAAR OM DE KANS OP BRAND EN ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VERKLEINEN, HOUDT U ZICH NAUWGEZET AAN DEZE INSTRUCTIES. Als de vorm van de stekker niet past in het stopcontact, gebruikt u een stekkeradapter van de juiste vorm voor het stopcontact. Verwijdering van oude elektrische en elektronische apparaten (Toepasbaar in de Europese Unie en andere Europese landen met gescheiden ophaalsystemen) Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. De recycling van materialen draagt bij tot het vrijwaren van natuurlijke bronnen. [. . . ] · Merktekens die u hecht aan afbeeldingen op een geheugenkaart, worden verwijderd wanneer u het toestel uitzet of een ander weergavetoestel kiest. Druk, wanneer u klaar bent met het selecteren van afbeeldingen, op MENU en selecteer daarna de bestemming. alle afbeeldingen]: Alle afbeeldingen worden weergegeven met "". Druk op MENU en selecteer daarna de bestemming. 4 Druk op getoond. als het bevestigingsscherm wordt Afbeeldingen sorteren (Filteren) zTip Druk bij gebruik van de toetsen op de fotolijst op MENU, selecteer het tabblad (Bewerken) met B/b, selecteer [Sorteren] met v/V, en druk op . 1 2 Druk op SORT wanneer er een afbeelding op het scherm wordt getoond. Selecteer een sorteerstijl met v/V en druk op . P Opmerkingen · Wanneer Klok en kalender worden weergegeven, kunt u de tab (Bewerken) niet selecteren. · Videobestanden worden niet geselecteerd wanneer u afbeeldingen sorteert met [Sorteren op gebeurtenis] omdat er geen opnamedata beschikbaar zijn voor videobestanden. Ze worden gesorteerd op [Geen opnamedatum]. POpmerkingen x Tijdens het sorteren Doe het volgende niet. Anders kan de fotolijst, de geheugenkaart of the gegevens beschadigd raken: · De fotolijst uitzetten · Een geheugenkaart verwijderen · Nog een kaart inzetten · [Sorteren op gebeurtenis]: Filtert op gebeurtenis. · [Verticaal/horizontaal sorteren]: Filtert op stand van de afbeelding. op video's/foto's]: Filtert op bestanden die video's of foto's bevatten. 3 4 Selecteer het item van uw keuze met v/V en druk op . Herhaal stap 3 en druk daarna op MENU wanneer het sorteren is beëindigd. x Sorteren wordt automatisch geannuleerd · Wanneer een ander afspeelapparaat wordt gekozen. · Wanneer afbeeldingen op een geheugenkaart worden gesorteerd en de geheugenkaart wordt verwijderd. Het sorteren annuleren Druk op MENU terwijl de gesorteerde afbeeldingen worden weergegeven, selecteer [Stop sort. (alles tonen)] en druk op . 22 NL Een andere sorteerstijl kiezen Druk op BACK terwijl de gesorteerde afbeeldingen worden weergegeven, selecteer daarna [Opnieuw selecteren]. Opgeven waar vanaf wordt afgespeeld 1 2 Druk op SELECT DEVICE. Druk op v/V om het apparaat dat u wilt weergeven te selecteren en druk daarna op . z Tips x Wat is een "afspeelapparaat"? Een geheugenkaart of het interne geheugen. P Opmerking Wanneer de klok en de kalender worden weergegeven, kunt u de tab (Sel. (Select device)) niet selecteren. Diverse functies proberen De grootte en de stand van de afbeelding aanpassen (Inzoomen/ Uitzoomen/Roteren) Vergroten/Verkleinen Druk op (inzoomen) of (uitzoomen). P Opmerkingen · Wanneer u een afbeelding vergroot, kan dat, afhankelijk van de grootte van de afbeelding, ten koste gaan van de kwaliteit. · Een afbeelding kan niet worden vergroot met de toetsen op de fotolijst. U kunt een afbeelding tot maximum 5 keer de oorspronkelijke schaal vergroten. U kunt een vergrote afbeelding omhoog, omlaag, naar links en naar rechts verplaatsen. Een vergrote of verkleinde afbeelding opslaan (Bijknippen en opslaan) · Wanneer u de vergrote afbeelding verplaatst met B/b/v/V en drukt op MENU, wordt de afbeelding opgeslagen in het bijgesneden formaat. · U kunt de methode selecteren voor het opslaan selecteren door op v/V te drukken. Methoden voor het opslaan: [Opslaan als nieuwe afb. ], [Overschrijven]* Vervolg 23 NL P Opmerking U kunt een vergrote afbeelding niet roteren. * U kunt geen andere bestanden opslaan dan JPEG-bestanden (extensie: . jpg of . jpeg) met [Overwrite]. Draaien Druk op Of: z Tip Wanneer u de afbeeldingen die in het interne geheugen staan, weergeeft, wordt de informatie die wordt gebruikt voor het draaien van de afbeelding bewaard, ook als het apparaat wordt uitgeschakeld. (ROTATE). 1 2 Druk op MENU in de stand Weergave 1 afb. , B/b om het tabblad (Bewerken) te selecteren, v/V om [Draaien] te selecteren en druk op . Selecteer de draairichting van de afbeelding door op v/V te drukken en druk daarna op . · · : Draait de afbeelding 90 graden rechtsom. : Draait de afbeelding 90 graden linksom. z Tips x Tijdens de werking Het apparaat wordt automatisch uitgeschakeld op de tijd die u hebt ingesteld voor [Timer UIT]. De instellingen van de functie Auto AAN/UIT wijzigen Met de timerfunctie kunt u de fotolijst automatisch in- of uitschakelen wanneer die aan staat. x In de Stand-by-stand Het apparaat wordt automatisch ingeschakeld op de tijd die u hebt ingesteld voor [Timer AAN]. 1 2 3 Druk op MENU, B/b en selecteer de tab (Instellingen). Druk op v/V, selecteer [Auto AAN/UIT] en druk op . Druk op v/V, om [Instelmethode] te selecteren en druk op . Selecteer vervolgens met v/V [Geavanceerd], [Eenvoudig] of [Auto uit] en druk op . [Geavanceerd] 1Druk op v en selecteer [Tijdinstelling] , . 24 NL 2Druk op B/b/v/V om de weekdag of een tijdzone* te selecteren waarvoor u de Auto aan/uit-functie wilt instellen of annuleren, druk dan op om de kleur van de tijdzone te wijzigen. [. . . ] *4 : Bestanden met auteursrechtbeveiliging kunnen niet worden afgespeeld. 38 NL *5 : Bij het afspelen van een geheugenkaart kunnen beelden wegvallen en dit kan worden veroorzaakt door de soort gegevens of de overdrachtsnelheid van de geheugenkaart. *6: Bij het meten van de opslagcapaciteit is 1 GB gelijk aan 1. 000. 000. 000 bytes waarvan een deel wordt gebruikt voor gegevensbeheer en/of toepassingsbestanden. *7 : het aantal opgeslagen afbeeldingen is een richtlijn voor het schalen en importeren van afbeeldingen. Bij het schalen en importeren van afbeeldingen worden ze automatisch geschaald naar ongeveer 2. 000. 000 pixels. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY DPF-VR100

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY DPF-VR100 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag