Gebruiksaanwijzing SONY DPF-C700BI IMPORTANT INFORMATIONS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY DPF-C700BI. Wij hopen dat dit SONY DPF-C700BI handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY DPF-C700BI te teleladen.


SONY DPF-C700BI IMPORTANT INFORMATIONS: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (417 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY DPF-C700BIIMPORTANT INFORMATIONS

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Deze punten duiden niet op fabricagefouten en hebben geen enkele invloed op de weergave. In een koude omgeving kunnen de beelden op het LCDscherm nasporen vertonen. Wij garanderen echter niet dat de fotolijst kan worden gebruikt met alle "Memory Stick Duo"media. Het lezen van gegevens waarvoor "MagicGate" auteursrechtbeveiliging nodig is, is niet mogelijk. [. . . ] Als de gegevensoverdracht halverwege wordt onderbroken (mislukt) door statische elektriciteit of elektromagnetische storing, moet u de toepassing opnieuw starten of de verbindingskabel (USB, enzovoort) loskoppelen en opnieuw aansluiten. Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. de recycling van materialen draagt bij tot het vrijwaren van natuurlijke bronnen. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, neemt u contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht. Verwijdering van oude elektrische en elektronische apparaten (Toepasbaar in de Europese Unie en andere Europese landen met gescheiden ophaalsystemen) Sluit de netspanningsadapter aan op een stopcontact dat gemakkelijk bereikbaar is en dichtbij. Als er iets misgaat bij het gebruik van de adapter, onderbreek dan onmiddellijk de stroomvoorziening door de stekker uit het stopcontact te trekken. Gebruik de netspanningsadapter niet in een nauwe ruimte, zoals tussen een muur en een meubel. De set is niet losgekoppeld van de stroomvoorziening zolang de stekker in het stopcontact zit, ook al is de set zelf uitgeschakeld. Controleer de vorm van het stopcontact, dit kan verschillende vormen hebben afhankelijk van het land of de regio. Gebruik geen elektrische transformator (reisconverter), omdat dat oververhitting of een storing zou kunnen veroorzaken. Gebruik niet een andere netspanningsadapter dan die bij de fotolijst is geleverd. Sommige in de handel verkrijgbare kaartadapters hebben aan de achterzijde aansluitpunten die uitsteken. Aangetoond is dat de fotolijst werkt met SD geheugenkaarten met een capaciteit van 2 GB of minder. Aangetoond is dat de fotolijst werkt met SDHC geheugenkaarten met een capaciteit van 32 GB of minder. Kennisgeving voor klanten in de landen waar EU-richtlijnen van toepassing zijn Voor kwesties met betrekking tot service of garantie kunt u het adres in de afzonderlijke service en garantiedocumenten gebruiken. Als de fotolijst direct uit een koude ruimte naar een warme ruimte wordt gebracht of in een zeer warme of vochtige kamer wordt gezet, kan er vocht in het apparaat condenseren. [. . . ] Een onbevoegd gebruik van of wijziging van een portret van iemand anders, kan inbreuk inhouden van zijn of haar Het lezen van gegevens waarvoor auteursrechtbeveiliging nodig is, is niet mogelijk. Wanneer u een kaart gebruikt, is het belangrijk dat u controleert hoe die juist wordt ingebracht. Probeer niet te forceren wanneer u een geheugenkaart plaatst, want dat zou de geheugenkaart en/of de fotolijst kunnen beschadigen. Verwijder een geheugenkaart niet en zet de fotolijst niet uit terwijl de fotolijst gegevens leest of schrijft. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY DPF-C700BI

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY DPF-C700BI zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag