Gebruiksaanwijzing SONY DPF-A710

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY DPF-A710. Wij hopen dat dit SONY DPF-A710 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY DPF-A710 te teleladen.


SONY DPF-A710 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1281 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SONY DPF-A710 (3724 ko)
   SONY DPF-A710 annexe 1 (3729 ko)
   SONY DPF-A710 (1282 ko)
   SONY DPF-A710 (3660 ko)
   SONY DPF-A710 annexe 2 (1357 ko)
   SONY DPF-A710 annexe 1 (3660 ko)
   SONY DPF-A710 DATASHEET (367 ko)
   SONY DPF-A710 QUICK START GUIDE (5991 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY DPF-A710

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 4-259-438-43 (1) Voor uw veiligheid Digitale Fotolijst DPF-A710 Laten we de fotolijst klaar voor gebruik maken Laten wij een afbeelding bekijken Diverse functies proberen Oplossen van problemen Aanvullende informatie Gebruiksaanwijzing Wij verzoeken u, voordat u dit apparaat in gebruik neemt, deze handleiding grondig door te lezen en de handleiding te bewaren zodat u deze later ook nog kunt raadplegen. Productassortiment verschilt van land tot land. © 2010 Sony Corporation WAARSCHUWING Om het gevaar van brand of elektrische schokken te verkleinen, mag het apparaat niet worden blootgesteld aan regen of vocht. Stel de batterijen niet bloot aan overmatige hitte zoals zonlicht, vuur en dergelijke. milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. De recycling van materialen draagt bij tot het vrijwaren van natuurlijke bronnen. [. . . ] (12 uur/24 uur) 13 NL Laten wij een afbeelding bekijken POpmerking Wanneer u een geheugenkaart van de volgende typen gebruikt, is het belangrijk dat u deze in een geschikte adapter plaatst. Als u deze zonder een adapter plaatst, zult u ze misschien niet meer kunnen verwijderen. Plaats, zoals in de meest rechtse afbeelding wordt getoond, de volgende typen geheugenkaarten en plaats deze in de juiste adaptor. Een geheugenkaart plaatsen Plaats de geheugenkaart stevig in de daarvoor bestemde sleuf met de label-zijde naar u toe (gezien van de achterzijde van de fotolijst). 1miniSD/miniSDHC 1 miniSD/ miniSDHC -adapter SD-geheugenkaart (Sleuf A) 2microSD/microSDHC "Memory Stick" (Sleuf A) 2 microSD/ microSDHC -adapter 3"Memory Stick Micro" "M2" -adapter (standaard-formaat) "Memory Stick Duo" (Sleuf B) Lampje Lezen/Schrijven 3 "M2" -adapter (Duo-formaat) Wanneer u een geheugenkaart plaatst De afbeeldingen op de geheugenkaart worden automatisch weergegeven. z Tip S-Frame roteert niet automatisch wanneer: ­ Een beeldbestand is opgenomen met een DSC die niet geschikt is voor Exif rotatietag-opname. ­ Een beeldbestand is bewerkt en opgeslagen met fotomontagesoftware die de Exif rotatietag breekt. Als u het apparaat uitschakelt terwijl zij worden weergegeven Als u het apparaat weer inschakelt, worden dezelfde afbeeldingen nog weergegeven. Als het lampje Lezen/Schrijven niet knippert Plaatst de geheugenkaart weer nadat u de label-zijde van de geheugenkaart hebt gecontroleerd. De A- en de B-sleuf Als u geheugenkaarten plaatst tegelijkertijd in zowel de A- als de B-sleuf, zal de fotolijst niet goed werken. 14 NL Een andere weergave kiezen 1 Druk herhaaldelijk op VIEW MODE om de weergavestand te selecteren. POpmerking Als u de fotolijst een bepaalde periode niet gebruikt, wordt de stijl die wordt aangeduid door de cursor automatisch geselecteerd. De display gaat over naar de geselecteerde weergavestand. De afstandsbediening gebruiken Druk op de VIEW MODE-toets die hoort bij de weergavestand die u wilt selecteren. VIEW MODE-toetsen Laten wij een afbeelding bekijken z Tip Stijlbeschrijvingen: CD-ROM (Handboek) pagina 15 tot pagina 18 2 Druk op B/b/v/V, selecteer een stijl van uw keuze en druk daarna op ENTER. Het scherm weergavestand verschijnt. Displays Stijlen Weergave 1 afb. , Weergave meer afbeeldingen, Klokweergave, Kalenderweerg. , Tijdmachine, Willek. Klok 1 tot Klok 10 Kalender 1 tot Kalender 3 Klok en kalender Diashow Hele afb. , Schermvullend, Hele afb. (+Exif), Schrmv. (+Exif) Index 1 tot Index 2 Index Vervolg 15 NL Over de informatie die wordt weergegeven op het LCD-scherm 4Instellingsinformatie PictoBetekenis grammen Aanduiding beveiliging Aanduiding bijbehorend bestand (Wordt weergegeven wanneer er een bijbehorend bestand is zoals een bestand met bewegende beelden of een miniatuur e-mailbeeldbestand. ) 5Afbeeldingsnummer (map-bestandsnummer) De volgende informatie wordt weergegeven. ­ Schermvullend ­ Hele afb. (+Exif) ­ Schrmv. (+Exif) 2Rangtelwoord van de weergegeven afbeelding/ Totaalaantal afbeeldingen Aanduiding van het invoermedium voor de weergegeven afbeelding wordt als volgt getoond: PictoBetekenis grammen Intern geheugen "Memory Stick"-invoer SD-geheugenkaart-invoer 3Bijzonderheden van afbeelding Dit wordt weergegeven als de afbeelding geschikt is voor DCF. Als de afbeelding niet voldoet aan DCF, wordt de bestandsnaam ervan weergegeven. Als u het bestand op uw computer een naam hebt gegeven of een andere naam hebt gegeven en de bestandsnaam bevat andere tekens dan de alfanumerieke tekens, kan de bestandsnaam misschien niet goed worden weergegeven op de fotolijst. Ook kunnen voor een bestand dat is aangemaakt op een computer of een ander apparaat maximaal 10 tekens vanaf het begin van de bestandsnaam worden weergegeven. 6Opnamedatum/-tijd ­ Bestandsformaat (JPEG(4:4:4), JPEG(4:2:2), JPEG(4:2:0), BMP, TIFF, RAW) ­ Aantal pixels (breedte × hoogte) ­ Naam van fabrikant van invoerapparaat voor afbeeldingen ­ Modelnaam van invoerapparaat voor afbeeldingen ­ Sluitersnelheid (bijv. : 1/8) ­ Diafragmawaarde (bijv. : F2, 8) ­ Belichtingswaarde (bijv. : +0, 0EV) ­ Informatie over rotatie 16 NL Diverse functies proberen Diverse functies · Een afbeelding importeren (een geheugenkaart b het interne geheugen) · Een afbeelding exporteren (het interne geheugen b een geheugenkaart) · Een afbeelding verwijderen z Tips x Importeren Het aantal afbeeldingen dat kan worden opgeslagen in het interne geheugen: · Verkleinen: ongev. 250 afbeeldingen · Oorspronkelijk: het aantal afbeeldingen kan variëren, afhankelijk van de oorspronkelijke bestandsindeling van de afbeelding. 1 2 3 Wanneer een afbeelding van uw keuze wordt weergegeven, druk dan op MENU en daarna op B/b om de tab (Bewerken) te selecteren. Selecteer het menu-item van uw keuze (Importeren/ Exporteren/Verwijderen) en druk op ENTER. alle afbeeldingen] en druk op ENTER. (". . . " staat voor elke opdracht: "Import", "Exporteren" of "Verwijderen". ) [. . . deze afbeelding]: Druk op v/V om de bestemming te selecteren en druk daarna op ENTER. meerdere afbeeldingen]: Druk op B/b/v/V om een afbeelding van uw keuze in de afbeeldingenlijst te selecteren en druk daarna op ENTER om "" toe te voegen. Herhaal deze bedieningshandeling als u meerdere afbeeldingen wilt selecteren. x Exporteren Iedere geheugenkaart die door dit apparaat niet wordt herkend, wordt grijs weergegeven en u kunt deze kaart niet selecteren. POpmerkingen x Tijdens exporteren/ verwijderen Doe het volgende niet. Anders kunnen de fotolijst, de geheugenkaart of de gegevens beschadigd raken: · De fotolijst uitzetten · Een geheugenkaart verwijderen · Nog een kaart inzetten Diverse functies proberen x Bij het verwijderen Als het verwijderen is gestart, kan de verwijderde afbeelding niet worden teruggehaald, zelfs niet als u het verwijderen stopt. De selectie wissen: Selecteer de afbeelding en druk op ENTER. Druk, wanneer u klaar bent met het selecteren van afbeeldingen, op MENU en selecteer daarna de bestemming. Vervolg 17 NL [. . . alle afbeeldingen]: Alle afbeeldingen worden weergegeven met "". Druk op MENU en selecteer daarna de bestemming. 4 Druk op v/V om [Ja] te selecteren en druk op ENTER. Opgeven waar vanaf wordt afgespeeld z Tips x Wat is een "afspeelapparaat"? Een geheugenkaart of het interne geheugen. 1 Druk op MENU en selecteer het tabblad (Select device)) met B/b. (Sel. [. . . ] Als u de originele doos en de onderdelen van de verpakking niet meer hebt, gebruik dan vergelijkbaar verpakkingsmateriaal zodat de fotolijst niet beschadigd raakt tijdens het transport. Reinigen Maak de fotolijst schoon met een zachte, droge doek. Gebruik geen oplosmiddel van welk type dan ook, zoals alcohol of wasbenzine, omdat dat de afwerklaag zou kunnen beschadigen. Over de netspanningsadapter · De set is niet losgekoppeld van de stroomvoorziening zolang de stekker in het stopcontact zit, ook al is de set zelf uitgeschakeld. · Het is belangrijk dat u de netspanningsadapter die bij de fotolijst is geleverd, gebruikt. Gebruik geen andere netspanningsadapters omdat dit storingen zou kunnen veroorzaken. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY DPF-A710

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY DPF-A710 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag