Gebruiksaanwijzing SONY DCR-PJ5E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY DCR-PJ5E. Wij hopen dat dit SONY DCR-PJ5E handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY DCR-PJ5E te teleladen.


SONY DCR-PJ5E : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2673 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SONY DCR-PJ5E (2660 ko)
   SONY DCR-PJ5E (13896 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY DCR-PJ5E

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Klik "Handycam"-handboek DCR-PJ5E/SR21E/SX21E 2011 Sony Corporation 4-290-837-51(1) NL Inhoud Handige opnametechnieken Index Gebruik van de "Handycam"-handboek In dit "Handycam"-handboek vindt u meer informatie over het optimaal gebruiken van uw camcorder. Lees naast de Bedieningshandleiding (een apart volume) ook het "Handycam"handboek. U vindt ook meer informatie over het gebruik van uw camcorder terwijl deze aangesloten is op een computer in de Bedieningshandleiding en de software "PMB Help" (dit is de helpfunctie voor de bijgeleverde software "PMB (Picture Motion Browser)"). Inhoud Snel naar informatie zoeken Klik op een item aan de rechterzijde van elke pagina om rechtstreeks naar de pagina voor het betreffende item te gaan. Handige opnametechnieken Klik hier. Met Adobe Reader kunt u items op trefwoord zoeken. Raadpleeg de helpfunctie van Adobe Reader voor tips over het gebruik van Adobe Reader. [. . . ] Voltooi de instelling en selecteer Tabblad Handige opnametechnieken Opmerkingen Menu-items of instellingen die grijs worden weergegeven, kunt u niet gebruiken. Als het item niet wordt weergegeven op het scherm, selecteert u een ander tabblad (er is mogelijk geen tabblad). De tabbladen en items die op het scherm worden weergegeven, hangen af van de opname-/weergavestatus van de camcorder. Index NL Menulijsten (HANDMATIGE INST. )-categorie SCÈNEKEUZE FADER WITBALANS BELICHTING FOCUS TELEMACRO 67 67 68 69 69 69 BEVEILIGEN SPLITSEN FOTO VASTLEGGEN*1 FILM KOPIËREN*1 KOP. op selectie KOPIËREN op datum ALLE KOPIËREN FOTO KOPIËREN*1 KOP. op selectie KOPIËREN op datum AFSP. LIJST BWRK. TOEVOEGEN TOEV. op datum WISSEN ALLES WISSEN VERPLTSEN 40 42 43 44 44 44 Inhoud 45 45 47 47 48 48 48 (VASTLEGINSTELL. )-categorie OPNAMESTAND HULPKADER STEADYSHOT AUTO LGZ. SLUITER GEZICHTSDETECTIE AUDIO-OPN. INST. 26 70 71 71 71 71 71 72 72 72 (OVERIG)-categorie PROJECTOR*2 BRON SCHERMFORMAAT USB-AANSLTING USB-AANSLTING*1 USB-AANSLTING DISC BRANDEN INFO OVER ACCU Handige opnametechnieken 34 35 59 59 49, 57 75 (FOTO-INSTELL. )-categorie Z. ONTSPANNER BEELDFORM. 73 73 73 (MEDIA BEHEREN)-categorie MEDIA-INSTELL. *1 FILMMEDIA INST. HDD*1 GEHEUGENKAART 18 19 76 76 76 83, 86 83, 86 (AFSPELEN)-categorie VISUAL INDEX BEELDEN WEERG. GEGEVENSCODE 28 31 31 32 47 74 Index (BWRK)-categorie VERWIJDEREN VERWIJDEREN VERWIJDEREN BEVEILIGEN BEVEILIGEN 38 38 40 (ALGEMENE INST. )-categorie INS. GELUID/WRGV VOLUME PIEPTOON LCD HELDER NIV. AV. LCD LCD KLEUR 29, 77 77 77 77 78 NL DISPLAYINSTELL. VALSENSOR*1 *1 DCR-SR21E *2 DCR-PJ5E 78 36 78 15 78 Inhoud 78 78 78 79 79 79 Handige opnametechnieken Index NL INST. HANDMATIGE PORTRET (zacht portret) () Haalt het onderwerp, zoals personen of bloemen, naar voren en zorgt voor een zachte, diffuse achtergrond. (aan te passen items voor scèneomstandigheden) Zie "De menu's gebruiken" (p. De standaardinstellingen worden aangegeven met . SPOTLIGHT** ( ) Voorkomt dat gezichten van personen zeer wit lijken wanneer u de onderwerpen opneemt bij fel licht. Inhoud SCÈNEKEUZE U kunt beelden efficiënt opnemen in verschillende omstandigheden. AUTO Beelden opnemen met een gemiddelde beeldkwaliteit zonder de functie [SCÈNEKEUZE]. SPORT** ( ) Selecteer deze optie om trillingen te beperken wanneer u snelbewegende onderwerpen opneemt. STRAND** ( ) Handige opnametechnieken Helder blauw van oceaan of meer opnemen. NACHTSCÈNE* ( ) Behoudt de donkere sfeer van onderwerpen in de verte in de schemering. SNEEUW** ( ) Heldere beelden van wit landschap opnemen. * Aangepast om scherp te stellen op ** Aangepast om niet scherp te stellen op KAARSLICHT ( ) Behoudt de sfeer van een scène bij kaarslicht. onderwerpen op afstand. onderwerpen die dichtbij zijn. ZONSOP&ONDERG. * () Reproduceert de sfeer van scènes als een zonsopgang of zonsondergang. Opmerkingen Als u de [SCÈNEKEUZE] hebt ingesteld, wordt de [WITBALANS]-instelling uitgeschakeld. FADER U kunt volgende effecten toevoegen aan de overgang tussen twee scènes. Selecteer het gewenste effect in [STBY] (tijdens infaden) of [OPN] (tijdens uitfaden). UIT Gebruikt geen effect. VUURWERK* ( ) Spectaculaire opnamen van vuurwerk maken. LANDSCHAP* ( ) Index Verafgelegen onderwerpen scherp opnemen. Met deze instelling voorkomt u dat de camera scherpstelt op glas of metalen gaas in ramen dat tussen de camcorder en het onderwerp staat. NL FADER WIT Vloeit in/uit met wit effect. BINNEN () In De witbalans wordt afgestemd op de volgende opnameomstandigheden: Binnen Op feestjes en in studio's waar de lichtomstandigheden snel veranderen Onder videolampen in een studio, of onder natriumlampen of gloeilampachtige kleurlampen Uit FADER ZWART Vloeit in/uit met zwart effect. Inhoud Uit In EEN DRUK ( ) Selecteer [UIT] om de fader te annuleren voordat de functie wordt gestart. Tips Als u op START/STOP drukt, wordt de instelling gewist. Een film die is opgenomen met [FADER ZWART] kan mogelijk niet goed worden weergegeven in het VISUAL INDEX-scherm. De witbalans wordt aangepast aan het omgevingslicht. Geef een wit voorwerp, zoals een vel papier, volledig weer op het scherm onder dezelfde lichtomstandigheden als waarmee u het onderwerp wilt opnemen. Als de witbalans is aangepast en opgeslagen in het geheugen, knippert de aanduiding niet meer. Opmerkingen Stel de [WITBALANS] in op [AUTO] of [EEN DRUK] onder witte of koelwitte fluorescerende lampen. Als u [EEN DRUK] selecteert, blijft u de camcorder richten op witte voorwerpen terwijl snel knippert. Als u de optie [EEN DRUK] hebt geselecteerd blijft knipperen na het selecteren van en , moet u [WITBALANS] instellen op [AUTO]. Als u de [WITBALANS] hebt ingesteld, wordt de [SCÈNEKEUZE] ingesteld op [AUTO]. Tips Wanneer u de accu vervangt terwijl [AUTO] was geselecteerd, of als u de camcorder van binnen naar buiten of van buiten naar binnen brengt, moet u de camcorder ongeveer 10 seconden op een wit voorwerp in de buurt richten voor een betere aanpassing van de kleurbalans. Handige opnametechnieken WITBALANS U kunt de witbalans aanpassen aan de helderheid van de opnameomgeving. AUTO De witbalans wordt automatisch aangepast. BUITEN ( ) De witbalans wordt afgestemd op de volgende opnameomstandigheden: Buiten Nachtopnames, neonreclames en vuurwerk Zonsopgang of zonsondergang Onder fluorescerende daglichtlampen Index NL Wanneer de witbalans is ingesteld met [EEN DRUK] en de lichtomstandigheden gewijzigd zijn door uw camcorder van buiten naar binnen te brengen of omgekeerd, moet u de [EEN DRUK]-procedure opnieuw uitvoeren om de witbalans opnieuw aan te passen. BELICHTING U kunt de helderheid van een beeld handmatig vastleggen. [. . . ] Geheugenkaartsleuf (19) Index 10 NL Index Symbolen 16:9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 4:3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Datumindex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 DEMOFUNCTIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Diavoorstelling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 DIGITAL ZOOM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Disc maken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51, 57 Disc recorder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 DISPLAY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 DISPLAYINSTELL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 DVD-writer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57, 59 DVDirect Express . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 H HANDMATIGE INST. . . . . . . . . . . . . . 67 Hoogte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 HQ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 HULPKADER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Inhoud A A/V-kabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36, 60 Aanduidingen op het scherm. . . . 99 Accu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Accu opladen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Accu opladen in het buitenland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14, 91 AFSP. LIJST BWRK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Afspeellijst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 AFSPELEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Afspelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 ALGEMENE INST. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY DCR-PJ5E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY DCR-PJ5E zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag