Gebruiksaanwijzing SONY DAV-TZ630

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY DAV-TZ630. Wij hopen dat dit SONY DAV-TZ630 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY DAV-TZ630 te teleladen.


SONY DAV-TZ630 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5270 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SONY DAV-TZ630 annexe 1 (614 ko)
   SONY DAV-TZ630 INSTALLATION GUIDE (705 ko)
   SONY DAV-TZ630 (1360 ko)
   SONY DAV-TZ630 annexe 2 (652 ko)
   SONY DAV-TZ630 annexe 1 (665 ko)
   SONY DAV-TZ630 INSTALLATION GUIDE (705 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY DAV-TZ630

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Stel de batterij niet bloot aan overmatige warmte, zoals directe zonnestraling, vuur of iets dergelijks. Verwijdering van oude elektrische en elektronische apparaten (Toepasbaar in de Europese Unie en andere Europese landen met gescheiden ophaalsystemen) Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. De recycling van materialen draagt bij tot het vrijwaren van natuurlijke bronnen. [. . . ] "TUNED" en "ST" (voor stereo programma's) verschijnen in het uitleesvenster op het voorpaneel. 3 4 5 Druk op SYSTEM MENU. Druk herhaaldelijk op X/x om "MEMORY" te kiezen in het uitleesvenster op het voorpaneel. Druk op of c. Een vooraf ingesteld nummer verschijnt in het uitleesvenster op het voorpaneel. 6 Druk op X/x om het gewenste vooraf ingestelde nummer te kiezen. Tip · U kunt de gewenste preselectie kiezen door de cijfertoetsen te gebruiken. 7 Druk op . De zender wordt opgeslagen. 8 54NL Herhaal stap 1 tot en met 7 om andere zenders op te slaan. Luisteren naar de radio Sla eerst radiozenders op in het geheugen van het toestel (zie "Radiozenders vooraf instellen" (pagina 54)). Tip · Richt de meegeleverde antennes om de ontvangst te verbeteren. Als een FM-programma wordt verstoord Als een FM-programma wordt verstoord, kunt u de mono-ontvangst kiezen. Het stereo-effect valt weg maar de ontvangst is beter. 1 Druk herhaaldelijk op FUNCTION tot "TUNER FM" of "TUNER AM" verschijnt in het uitleesvenster op het voorpaneel. Er wordt afgestemd op de zender die het laatst werd ontvangen. 1 2 Druk op SYSTEM MENU. Druk herhaaldelijk op X/x om "FM MODE" te kiezen in het uitleesvenster op het voorpaneel. 2 Druk herhaaldelijk op PRESET + of ­ om de vooraf ingestelde zender te kiezen. Tunerfuncties Bij elke druk op de toets stemt het toestel af op een vooraf ingestelde zender. Tip 3 4 Druk op of c. Druk op X/x om "MONO" te kiezen. · U kunt de vooraf ingestelde zender kiezen door de cijfertoetsen te gebruiken. 3 Regel het volume door op VOLUME +/­ te drukken. De standaardinstelling is onderstreept. · "STEREO": het standaard stereogeluid · "MONO": mono-ontvangst 5 6 Druk op . De radio uitzetten Druk op "/1. De instelling wordt aangepast. Druk op SYSTEM MENU. Luisteren naar radiozenders die niet vooraf ingesteld zijn Maak gebruik van handmatig of automatisch afstemmen in stap 2. Het automatisch afstemmen stopt automatisch wanneer het toestel een radiozender ontvangt. Om het automatisch afstemmen te stoppen, drukt u TUNING + of ­. Het systeemmenu schakelt uit. Vooraf ingestelde zenders benoemen U kunt een naam invoeren voor vooraf ingestelde zenders. Deze namen (bijvoorbeeld "XYZ") verschijnen in het uitleesvenster op het voorpaneel wanneer een zender wordt gekozen. Merk op dat er voor elke vooraf ingestelde zender slechts één naam kan worden ingevoerd. Opmerking Naar radiozenders luisteren waarvan u de frequentie kent Ga naar Direct Tuning in stap 2. · U kunt geen naam invoeren voor vooraf ingestelde zenders van het Radio Data System (RDS) (pagina 57). 1 2 3 Druk op D. TUNING. Druk op . 1 Druk herhaaldelijk op FUNCTION tot "TUNER FM" of "TUNER AM" verschijnt in het uitleesvenster op het voorpaneel. Er wordt afgestemd op de zender die het laatst werd ontvangen. wordt vervolgd 55NL 2 3 4 Druk herhaaldelijk op PRESET + of ­ om de voorinstelzender te kiezen die u wilt benoemen. De beschikbaarheid van DIGITAL MEDIA PORT-adapters verschilt van streek tot streek. Voor meer informatie over het aansluiten van de DIGITAL MEDIA PORT-adapter, zie "Andere componenten aansluiten" (pagina 23). Opmerking Opmerking · Afhankelijk van het soort DIGITAL MEDIA PORTadapter (niet meegeleverd), kunt u een aangesloten component bedienen met de knoppen op de afstandsbediening of de eenheid. In de volgende illustratie ziet u een voorbeeld van de knoppen die hiervoor gebruikt kunnen worden. · Gebruik alleen de DIGITAL MEDIA PORT-adapter. · Maak de DIGITAL PORT MEDIA-adapter niet los of vast van/aan de eenheid wanneer het toestel nog is ingeschakeld. · Afhankelijk van het type DIGITAL MEDIA PORTadapter (niet meegeleverd), worden ook beelden weergegeven. In dat geval voert het toestel alleen het EURO AV OUTPUT-signaal uit ongeacht het type videosignaal. . /> H x X Andere handelingen De op het toestel aangesloten component 1 2 Druk herhaaldelijk op FUNCTION tot "DMPORT" verschijnt in het uitleesvenster op het voorpaneel. De op het toestel aangesloten component begint met de weergave. Het geluid en de beelden van de aangesloten component worden op het toestel of de aangesloten tv weergegeven. Zie de gebruiksaanwijzing van de DIGITAL MEDIA PORT-adapter (niet meegeleverd) voor meer informatie. Tip · Bij het luisteren naar opnames in MP3-indeling of andere gecomprimeerde muziek met behulp van een draagbare geluidsbron, kunt u het geluid versterken. STD". 61NL De knoppen op de eenheid buiten werking stellen (Kindervergrendeling) U kunt de knoppen op de eenheid buiten werking stellen (uitgezonderd "/1) zodat ze niet verkeerd kunnen worden gebruikt, zoals bij kattenkwaad van kinderen (kindervergrendeling). Als de kindervergrendeling is ingeschakeld, kunnen de knoppen op de eenheid niet worden gebruikt en licht " " op in het uitleesvenster op het voorpaneel. (Het toestel kan worden bediend met de afstandsbediening. ) Opmerking · Als de kindervergrendeling is ingeschakeld, licht "CHILD LOCK" op in het uitleesvenster op het voorpaneel wanneer u de knoppen probeert te gebruiken. 1 2 3 Druk op SYSTEM MENU. [. . . ] (27) H Afspeelstatus (alleen DVD-functie) I Huidige herhalingsmodus (37) J Licht op wanneer de kindervergrendeling is ingesteld. (66) L Huidig surround formaat (uitgezonderd JPEG) M Licht op wanneer DYNAMIC BASS is geselecteerd. (59) Aanvullende informatie N Geeft de status van het toestel weer, zoals hoofdstuk, titel, muziekstuknummer, tijdinformatie, radiofrequentie, afspeelstatus, geluidsveld, enz. 93NL Weergave van het bedieningsmenu DISPLAY Gebruik het bedieningsmenuscherm om een functie te kiezen en de bijbehorende informatie te bekijken. Druk herhaaldelijk op DISPLAY om het bedieningsmenuscherm als volgt weer te geven of te wijzigen: , Bedieningsmenuscherm 1 m Bedieningsmenuscherm 2 (verschijnt alleen bij bepaalde discs) m Bedieningsmenuscherm uit Bedieningsmenuscherm Bedieningsmenuscherm 1 en 2 verschillen volgens het disc-type. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY DAV-TZ630

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY DAV-TZ630 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag