Gebruiksaanwijzing SONY DAV-TZ140

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY DAV-TZ140. Wij hopen dat dit SONY DAV-TZ140 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY DAV-TZ140 te teleladen.


SONY DAV-TZ140 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1372 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SONY DAV-TZ140 (1390 ko)
   SONY DAV-TZ140 (1776 ko)
   SONY DAV-TZ140 (1432 ko)
   SONY DAV-TZ140 CAUTION (160 ko)
   SONY DAV-TZ140 DATASHEET (172 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY DAV-TZ140

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 4-299-353-62(1) WAARSCHUWING Stel het toestel niet bloot aan vocht of water om het risico op brand of elektrische schokken te verminderen. Plaats evenmin met vloeistof gevulde voorwerpen zoals een vaas op het toestel. Bedek de ventilatieopeningen van het toestel niet met kranten, tafelkleden, gordijnen enz. Plaats geen open vlammen zoals van een brandende kaars op het toestel. [. . . ] "SHUFFLE": de inhoud één keer in een  willekeurige volgorde afspelen tot alles afgespeeld is.  "RANDOM": alle bestanden afspelen in  willekeurige volgorde. Houd TUNING +/– gedurende 2 seconden ingedrukt om het afstemmen te starten tot u de gewenste radiozender vindt. "SEARCH +" of "SEARCH –" wordt weergegeven op het uitleesvenster op het voorpaneel tot een radiozender met voldoende signaalsterkte gevonden is. Houd SHIFT ingedrukt en druk vervolgens op de cijfertoetsen om een vooraf ingesteld nummer te selecteren. Druk op om de frequentie van de zender op te slaan. Het geluid aanpassen Druk herhaaldelijk op AUDIO tijdens het afspelen om het gewenste audiosignaal te selecteren.  Bij het afspelen van een DVD VIDEO opgenomen in meerdere audioformaten (PCM, Dolby Digital of MPEG-audio), kunt u het audioformaat wijzigen.  Bij een VIDEO CD of CD kunt u het geluid van het linker- of rechterkanaal selecteren en naar het geluid van het geselecteerde kanaal luisteren via de linker- en de rechterluidsprekers.  Bij het afspelen van een CD 1 Met de bedrukte zijde naar boven. 4 5 Druk op  om het afspelen te starten. USB-apparaat 2 3 3 4 5 Druk op / om een map te selecteren, druk vervolgens op selecteer een bestand. Druk op VOLUME +/– om het volumeniveau te wijzigen.  Bij het weergeven van een video-/ muziek-/fotobestand en 1 Een surroundinstelling selecteren Druk op SURROUND om de huidige modus weer te geven. Terwijl de huidige modus wordt weergegeven, drukt u herhaaldelijk op SURROUND om de gewenste uitvoermodus voor het surroundgeluid te selecteren. De geselecteerde modus wordt weergegeven in het uitleesvenster op het voorpaneel. MULTI): wanneer de  bron uit 2 kanalen bestaat, wordt er geluid uitgevoerd via alle luidsprekers. STANDARD): het  systeem herkent het geluidsformaat van de bron en geeft het geluid weer zoals het werd opgenomen/gecodeerd. "DOLBY PL" (PRO LOGIC): voert Dolby  Pro Logic-decodering uit. 19 20 4 Een VIDEO CD met PBC-functies afspelen Wanneer u het afspelen van een VIDEO CD met PBC-functies (afspeelcontrole) start, wordt het selectiemenu weergegeven. Afspelen zonder gebruik van PBC Houd SHIFT ingedrukt en druk vervolgens op de cijfertoetsen om het gewenste itemnummer te selecteren in de stopstand. 2 Druk op DISPLAY tijdens het afspelen. Houd SHIFT ingedrukt en druk vervolgens op de cijfertoetsen om het gewenste nummer te selecteren. 5 Opmerking Verwijder het USB-apparaat niet tijdens  deze handeling. Om beschadigde gegevens of schade aan het USB-apparaat te vermijden, schakelt u het systeem uit tijdens het aansluiten of verwijderen van het USB-apparaat. Afspelen in geprogrammeerde volgorde Selecteer de muziekstukken die u wilt laten afspelen in de volgorde die u zelf kiest (alleen voor cd's). Opmerking De selecteerbare modi en de volgorde  ervan verschillen afhankelijk van de disc of het bestand. 1 Houd SHIFT ingedrukt en druk vervolgens op PROGRAM. Het programmamenuscherm wordt weergegeven op het tv-scherm. 17 18 Een voorgeprogrammeerde radiozender selecteren Handige functies De functie Controle voor HDMI ("BRAVIA" Sync) U kunt een tv die ondersteuning biedt voor de functie Controle voor HDMI bedienen door deze op het systeem aan te sluiten via een HDMI-kabel. Beschikbare functies Afspelen met één druk op de knop  Met één druk op ONE-TOUCH PLAY op de afstandsbediening worden het systeem en de tv automatisch ingeschakeld en schakelt de ingang van de tv automatisch over naar het systeem; het afspelen van een disc start automatisch. Systeem uitschakelen  Wanneer u de tv uitschakelt met de knop / op de afstandsbediening van de tv of TV / op de afstandsbediening van het systeem, wordt het systeem automatisch uitgeschakeld. Geluidscontrole van het systeem  Via het tv-menu kunt u ervoor kiezen de audio uit te voeren via de luidsprekers van de tv of de luidsprekers van dit systeem. 1 2 Druk op FM. [. . . ] Maak de luidsprekerkabels los van de  SPEAKERS-aansluitingen, zet de contactzone van elke luidsprekerkabel recht, sluit de luidsprekerkabels vervolgens opnieuw aan op de SPEAKERS-aansluitingen.  27 1 2 Druk op / om een classificatie van 1 tot 8 of [Uit] te selecteren en druk vervolgens op . Houd SHIFT ingedrukt en druk vervolgens op de cijfertoetsen om uw wachtwoord van 6 cijfers in te voeren. 4  [Standaard] Met deze functie kunt u alle opties van het instelmenu en uw persoonlijke instellingen weer herstellen naar de standaardwaarden, behalve het wachtwoord voor de items [Wachtwoord] en [Ouderlijk]. Druk op om de standaardwaarden te herstellen. 25 26 28 Een DATA CD/DATA DVD kan niet worden afgespeeld. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY DAV-TZ140

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY DAV-TZ140 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag