Gebruiksaanwijzing SONY DAV-TZ135

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY DAV-TZ135. Wij hopen dat dit SONY DAV-TZ135 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY DAV-TZ135 te teleladen.


SONY DAV-TZ135 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1379 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SONY DAV-TZ135 (1439 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY DAV-TZ135

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 4-272-768-61(1) WAARSCHUWING Stel het toestel niet bloot aan vocht of water om het risico op brand of elektrische schokken te verminderen. Plaats evenmin met vloeistof gevulde voorwerpen zoals een vaas op het toestel. Bedek de ventilatieopeningen van het toestel niet met kranten, tafelkleden, gordijnen enz. Plaats geen open vlammen zoals van een brandende kaars op het toestel. [. . . ] "SHUFFLE": de inhoud één keer in een willekeurige volgorde afspelen tot alles afgespeeld is. "RANDOM": alle bestanden afspelen in willekeurige volgorde. Houd TUNING +/­ gedurende 2 seconden ingedrukt om het afstemmen te starten tot u de gewenste radiozender vindt. "SEARCH +" of "SEARCH ­" wordt weergegeven op het uitleesvenster op het voorpaneel tot een radiozender met voldoende signaalsterkte gevonden is. Houd SHIFT ingedrukt en druk vervolgens op de cijfertoetsen om een vooraf ingesteld nummer te selecteren. Druk op om de frequentie van de zender op te slaan. Het geluid aanpassen Bij het afspelen van een DVD VIDEO, Xvidvideobestand of MPEG4-videobestand opgenomen in meerdere audioformaten (PCM, Dolby Digital of MPEG-audio), kunt u het audioformaat wijzigen. Bij een VIDEO CD of CD kunt u het geluid van het linker- of rechterkanaal selecteren en naar het geluid van het geselecteerde kanaal luisteren via de linker- en de rechterluidsprekers. Druk herhaaldelijk op AUDIO tijdens het afspelen om het gewenste audiosignaal te selecteren. Het geselecteerde audiosignaalformaat wordt weergegeven op het scherm van de tv. Bij het afspelen van een CD 1 Als een FM-programma wordt verstoord, kunt u kiezen voor mono-ontvangst. Het stereo-effect valt weg maar de ontvangst is beter. Druk op AUDIO. Met de bedrukte zijde naar boven. 3 "STEREO": stereo-ontvangst. "MONO": mono-ontvangst. 4 5 Druk op om het afspelen te starten. USB-apparaat 2 Bij het weergeven van een video-/ muziek-/fotobestand Een surroundinstelling selecteren Druk herhaaldelijk op SURROUND tijdens het afspelen om een uitvoermodus voor het surroundgeluid te selecteren. De geselecteerde modus wordt weergegeven in het uitleesvenster op het voorpaneel. MULTI): wanneer de bron uit 2 kanalen bestaat, wordt er geluid uitgevoerd via alle luidsprekers. STANDARD): het systeem herkent het geluidsformaat van de bron en geeft het geluid weer zoals het werd opgenomen/gecodeerd. "DOLBY PL" (PRO LOGIC): voert Dolby Pro Logic-decodering uit. "2CH ST" (2CH STEREO): alle formaten worden gereduceerd tot 2 kanalen (downmixen). 4 3 4 5 Druk op / om een map te selecteren, druk vervolgens op selecteer een bestand. Druk op VOLUME +/­ om het volumeniveau te wijzigen. 1 2 en Druk op DISPLAY tijdens het afspelen. Houd SHIFT ingedrukt en druk vervolgens op de cijfertoetsen om het gewenste nummer te selecteren. 5 Opmerking Een VIDEO CD met PBC-functies afspelen Wanneer u het afspelen van een VIDEO CD met PBC-functies (afspeelcontrole) start, wordt het selectiemenu weergegeven. Afspelen zonder gebruik van PBC Houd SHIFT ingedrukt en druk vervolgens op de cijfertoetsen om het gewenste itemnummer te selecteren in de stopstand. Afspelen in geprogrammeerde volgorde U kunt de afspeelvolgorde van muziekstukken kiezen (alleen voor cd's). Verwijder het USB-apparaat niet tijdens deze handeling. Om beschadigde gegevens of schade aan het USB-apparaat te vermijden, schakelt u het systeem uit tijdens het aansluiten of verwijderen van het USB-apparaat. Opmerking 1 Houd SHIFT ingedrukt en druk vervolgens op PROGRAM. Het programmamenuscherm wordt weergegeven op het tv-scherm. De selecteerbare modi en de volgorde ervan verschillen afhankelijk van de disc of het bestand. Opmerking 17 18 19 De surroundinstellingen werken mogelijk niet afhankelijk van het ingangssignaal. 20 Handige functies De functie Controle voor HDMI ("BRAVIA" Sync) U kunt een tv die ondersteuning biedt voor de functie Controle voor HDMI bedienen door deze op het systeem aan te sluiten via een HDMI-kabel. [. . . ] De resolutie van het videobestand is groter dan 720 (breedte) × 576 (hoogte). Een disc kan niet uitgeworpen worden, en "LOCKED" wordt weergegeven in het uitleesvenster op het voorpaneel. Neem contact op met uw Sony-verdeler of de plaatselijke technische dienst van Sony. Koppel het netsnoer los van het stopcontact en sluit het enkele minuten later weer aan. 28 2 Voeding Het toestel wordt niet ingeschakeld. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY DAV-TZ135

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY DAV-TZ135 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag