Gebruiksaanwijzing SONY DAV-HDX500/I

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY DAV-HDX500/I. Wij hopen dat dit SONY DAV-HDX500/I handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY DAV-HDX500/I te teleladen.


SONY DAV-HDX500/I : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1527 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SONY DAV-HDX500/I (2414 ko)
   SONY DAV-HDX500/I annexe 1 (1595 ko)
   SONY DAV-HDX500/I HDMI CONTROL GUIDE (137 ko)
   SONY DAV-HDX500/I SPEAKER AND TV CONNECTIONS (206 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY DAV-HDX500/I

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Om de aansluiting op het stopcontact te verbreken, moet u uitsluitend de stekker vastnemen. Een goede werking is dan immers niet gegarandeerd. Welkom! Dank u voor de aankoop van dit Sony Compact AV System. Voor u de apparatuur in gebruik neemt, moet u deze gebruiksaanwijzing aandachtig lezen en bewaren zodat u ze later nog kunt raadplegen. Dit apparaat is geclassificeerd als een CLASS 1 LASER PRODUCT. De aanduiding "CLASS 1 LASER PRODUCT" vindt u aan de achterzijde van het apparaat. OPGELET Het gebruik van optische instrumenten in combinatie met dit product vergroot de kans op oogletsel. [. . . ] Bij "DOLBY DIGITAL" verschijnen de kanalen in het spelende muziekstuk als volgt: Dolby Digital (AC-3) 5. 1 ch: Achterste component 2 Gebruik van diverse functies via het bedieningsmenu xAUDIO Bij het afspelen van een DVD Kies de taal. Bij het afspelen van een VIDEO CD of een CD · STEREO : standaard stereo geluid · 1/L : geluid van het linker kanaal (mono) · 2/R : geluid van het rechter kanaal (mono) DOLBY DIGITAL 3 / 2. 1 Voorste component 2 + Centrale component 1 LFE (Low Frequency Effect) component 1 z U kunt het "AUDIO" scherm direct laten verschijnen Druk op AUDIO op de afstandsbediening. Opmerkingen · Bij sommige DVD's kunt u de taal niet wijzigen, ook al is er meertalig geluid op opgenomen. · Bij het afspelen van een CD/VIDEO CD, wordt de standaard stereo weergave hervat wanneer: ­ u de disc-lade opent of sluit ­ u het toestel afzet · Bij het afspelen van een DVD kan het geluid worden gewijzigd wanneer: ­ u de disc-lade opent of sluit ­ u de titel verandert · Raadpleeg de lijst op pagina 63 wanneer de taal wordt aangegeven als een 4-cijferig getal. ** De letters in het programmaformaatscherm betekenen het volgende: L: Voor (L) R: Voor (R) C: Midden (mono) LS: Achter (L) RS: Achter (R) S: Achter (mono) ­ de achterste component van het Dolby Surround stereo signaal en het Dolby Digital signaal. LFE: LFE (Low Frequency Effect) Voorbeelden: · PCM (stereo) 1: ENGELS PROGRAM FORMAT PCM 48kHz 24bits Kiezen: ENTER 35 Het geluid regelen Ondertitels weergeven Z Bij DVD's waarop ondertitels zijn opgenomen, kunt u die ondertitels tijdens het afspelen laten verschijnen of doen verdwijnen. Bij DVD's waarop meertalige ondertitels zijn opgenomen kunt u de taal van de ondertitels tijdens het afspelen veranderen en de ondertitels naar believen aan- of uitschakelen. Zo kunt u bijvoorbeeld de taal kiezen die u wilt leren en de ondertitels aanzetten voor een beter begrip. Kies "SUBTITLE" nadat u op DVD DISPLAY hebt gedrukt. 12(27) 18(34) C 01:32:55 SUBTITLE · Dolby Surround 1: ENGELS PROGRAM FORMAT DOLBY DIGITAL 2/0 DOLBY SURROUND L C R S Kiezen: ENTER · Dolby Digital 5. 1ch 1: ENGELS PROGRAM FORMAT DOLBY DIGITAL 3/2. 1 L LS Kiezen: ENTER DVD C LFE R RS · DTS Gebruik van diverse functies via het bedieningsmenu 1: ENGELS PROGRAM FORMAT DTS 3/2. 1 L LS Kiezen: ENTER 1: ENGELS UIT 1: ENGELS 2: FRANS 3: SPAANS Kiezen: ENTER Annuleren: RETURN C LFE R RS xSUBTITLE Kies de taal. Kies de taalcode uit de lijst op pagina 63. · MPEG 1: ENGELS PROGRAM FORMAT MPEG 2/2 L LS Kiezen: ENTER z U kunt het "SUBTITLE" scherm direct laten verschijnen Druk op SUBTITLE op de afstandsbediening. Bij elke druk op de toets verandert het item. Opmerkingen · Bij het afspelen van een DVD waarop geen ondertitels zijn opgenomen, verschijnen geen ondertitels. · Bij sommige DVD's kunt u de ondertitels niet aanzetten, ook al zijn er op opgenomen. · UIT: speelt geen bepaald gedeelte van een titel/ hoofdstuk/muziekstuk herhaaldelijk af. z U kunt Repeat Play instellen vanuit de stopstand Druk na het kiezen van "REPEAT" op H. Repeat Play start. z U kunt het "REPEAT" scherm direct laten verschijnen Druk op REPEAT op de afstandsbediening. Opmerking Repeat play wordt geannuleerd wanneer: ­ u het toestel afzet ­ u de functie verandert 38 Een gedeelte voor AyB repeat instellen 3 1 Kies "INSTEL. , " onder "A-B REPEAT". Het A-B HERHALEN instelscherm verschijnt. 12(27) 18(34) C 01:32:55 DVD Druk nogmaals op ENTER wanneer het eindpunt (punt B) is bereikt. De instelpunten verschijnen op het scherm en het gedeelte wordt herhaald. 12(27) 18(34) C 0 1 : 34 : 30 DVD UIT INSTEL. UIT Kiezen: ENTER AAN HOOFDSTUK TIJD A: 18 ­ 01 : 32 : 55 B: 18 ­ 01 : 34 : 30 Annuleren: RETURN Kiezen: ENTER 12(27) 18(34) C 01:32:55 A­B HERHALEN Stel punt A in met ENTER PLAY DVD AyB Repeat Play annuleren Druk op CLEAR. Opmerkingen · U kunt AyB Repeat slechts instellen voor één bepaald gedeelte. · AyB Repeat wordt geannuleerd wanneer: ­ u de disc-lade opent of sluit ­ u het toestel afzet · Als AyB Repeat wordt ingesteld, worden de instellingen voor Shuffle Play en Program Play geannuleerd. · AyB Repeat kan eventueel niet worden ingesteld, afhankelijk van de scène op een DVD of VIDEO CD. . Gebruik van diverse functies via het bedieningsmenu Terug: RETURN 2 Druk op ENTER wanneer u tijdens het afspelen het beginpunt (punt A) vindt van het gedeelte dat herhaaldelijk moet worden afgespeeld. Het beginpunt (punt A) is ingesteld. C 01:32:55 ENTER A­B HERHALEN Stel punt B in met . HOOFDSTUK TIJD A: 18 ­ 01 : 32 : 55 Annuleren: CLEAR 39 Weergave-informatie controleren Z U kunt informatie controleren over bit rate, bit rate historiek of disc-weergavepositie (laag). Tijdens het afspelen van een disc wordt de bit rate van het weergavebeeld altijd bij benadering aangegeven in Mbps (Mega bit per seconde) en audio in kbps (kilo bit per seconde). Kies "ADVANCED" nadat u op DVD DISPLAY hebt gedrukt. 12(27) 18(34) C 01:32:55 BIT RATE BIT RATE HISTORIE LAAG UIT UIT Bit rate staat voor het aantal video-/audiogegevens per seconde op een disc; hoe hoger de bit rate, hoe groter het aantal gegevens. Dit betekent echter niet noodzakelijk dat de beeldkwaliteit dan beter is. [. . . ] w; PHONES aansluiting (18) Sluit hierop een hoofdtelefoon aan. Aanvullende informatie 64 Achterpaneel 12 3 4 5 6 VIDEO OUT VIDEO IN VIDEO IN VIDEO S VIDEO (DVD ONLY) FM 75 COAXIAL AUDIO OUT AUDIO IN AUDIO IN FRONT R CENTER FRONT L L L R R REAR R WOOFER REAR L IMPEDANCE USE 3 AM 7 1 AM antenne-aansluiting (10) Sluit hierop de meegeleverde AM kaderantenne aan. 2 FM 75 COAXIAL antenne-aansluiting (10) Sluit hierop de meegeleverde FM draadantenne aan. 4 VIDEO 2 aansluitingen (11) Voor aansluiting op een extra videorecorder. 5 MONITOR OUT (VIDEO/S VIDEO) aansluitingen (11) Voor aansluiting op een TV monitor. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY DAV-HDX500/I

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY DAV-HDX500/I zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag