Gebruiksaanwijzing SONY DAV-DZ740

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY DAV-DZ740. Wij hopen dat dit SONY DAV-DZ740 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY DAV-DZ740 te teleladen.


SONY DAV-DZ740 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1603 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SONY DAV-DZ740 SNELSTARTGIDS (1280 ko)
   SONY DAV-DZ740 QUICK START GUIDE (509 ko)
   SONY DAV-DZ740 (1454 ko)
   SONY DAV-DZ740 QUICK START GUIDE (499 ko)
   SONY DAV-DZ740 QUICK STARTING GUIDE (1613 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY DAV-DZ740

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 4-262-748-62(1) DVD Home Theatre System Gebruiksaanwijzing DAV-DZ340/DAV-DZ740 WAARSCHUWING Let op ­ Het gebruik van optische instrumenten in combinatie met dit product verhoogt het risico op oogletsels. Installeer het toestel niet in een te kleine ruimte zoals een boekenrek of een inbouwkast. Om brand te voorkomen mogen de verluchtingsopeningen van het toestel niet worden afgedekt met kranten, tafelkleedjes, gordijnen enz. Plaats geen open vlammen, zoals van een brandende kaars, op het toestel. Stel het toestel niet bloot aan vocht of water om het risico op brand of elektrische schokken te verminderen. [. . . ] Druk op X/x om [VOLLEDIG] te selecteren en druk vervolgens op . Druk op X/x om [HDMI-INSTELLING] te selecteren en druk vervolgens op . HDMI] te selecteren en druk vervolgens op . 10 Druk op X/x om [CONTROLE VOOR 11 Druk op X/x om [AAN] te selecteren en druk vervolgens op . De functie Controle voor HDMI voorbereiden (Controle voor HDMI - eenvoudige instelling) Als uw tv compatibel is met de functie Controle voor HDMI - eenvoudige instelling, kunt u de functie [CONTROLE VOOR HDMI] op het systeem automatisch instellen door uw tv in te stellen. Als uw tv niet compatibel is met de functie Controle voor HDMI - eenvoudige instelling, Het systeem en uw tv tegelijkertijd uitschakelen (Systeem uitschakelen) Wanneer u uw tv uitschakelt met de POWERknop op de afstandsbediening van uw tv of TV [/1 op de afstandsbediening van het systeem, wordt het systeem automatisch uitgeschakeld. · Deze functie hangt af van de instellingen van uw tv. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw tv voor meer informatie. 44NL · Afhankelijk van de status van het systeem (bv. bij het afspelen van een cd of beluisteren van de radio) wordt het systeem mogelijk niet automatisch uitgeschakeld. Een DVD bekijken met één druk op een knop (Afspelen met één druk op de knop) Druk op ONE-TOUCH PLAY De tv wordt ingeschakeld, de functie van de tv wordt ingesteld op de HDMI-ingang waarop het systeem is aangesloten, en het systeem begint automatisch een disc af te spelen. De functie Geluidscontrole van het systeem wordt ook automatisch geactiveerd. · Terwijl uw tv in de PAP (picture and picture)-modus is, werkt de functie geluidscontrole van het systeem niet. Wanneer uw tv de PAP-modus verlaat, schakelt de uitvoermethode van uw tv terug naar de modus die was geactiveerd voor de PAP-modus. · Wanneer u het systeem inschakelt door te drukken op de functieselectieknop, is het mogelijk dat het beeld en het geluid niet op elkaar afgestemd zijn. · Afhankelijk van het type tv verschijnt tijdens het regelen van het volume van het systeem het volumeniveau op het scherm van de tv. In dit geval is het mogelijk dat het volumeniveau dat wordt weergegeven op het scherm van de tv verschilt van het niveau dat wordt weergegeven in het uitleesvenster op het voorpaneel van het systeem. Handige functies De theatermodus gebruiken (Theatermodus) Als uw tv compatibel is met de theatermodus, kunt u genieten van een uitstekende beeld- en geluidskwaliteit voor films en wordt de functie Geluidscontrole van het systeem automatisch geactiveerd. Druk op THEATRE. · Afhankelijk van de tv werkt deze functie mogelijk niet. · U kunt de geluidscontrole van het systeem ook bedienen via het menu van de tv. · U kunt het volume regelen en het geluid van het systeem dempen met de afstandsbediening van de tv. Het digitale audiosignaal van uw tv ontvangen (Audio Return Channel) Het systeem kan het digitale audiosignaal van uw tv ontvangen via een HDMI-kabel wanneer uw tv compatibel is met de functie Audio Return Channel. U kunt genieten van het geluid van de tv via het systeem met slechts één HDMI-kabel. Zie [AUDIO RETURN CHANNEL] voor meer informatie (pagina 54). Het geluid van de tv beluisteren via de luidsprekers van dit systeem (Geluidscontrole van het systeem) Om deze functie te gebruiken, sluit u het systeem aan op uw tv met een SCART (EURO AV)-kabel en een HDMI-kabel (pagina 22). Druk op [/1 om het systeem in te schakelen terwijl de tv ingeschakeld is. Het systeem bedienen met de afstandsbediening van de tv (Eenvoudige bediening via afstandsbediening) U kunt de basisfuncties van het systeem bedienen met de afstandsbediening van de tv wanneer de video-uitvoer van het systeem wordt weergegeven op het scherm van de tv. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de tv voor meer informatie. De functie Geluidscontrole van het systeem is geactiveerd. Het geluid van uw tv wordt uitgevoerd via de luidsprekers van het systeem en het volume van de luidsprekers van uw tv wordt automatisch geminimaliseerd. 45NL De schermtaal van het systeem in overeenstemming met uw tv wijzigen (Taal volgen) Wanneer u de schermtaal van uw tv wijzigt, wordt de schermtaal van het systeem eveneens gewijzigd. · Als de scherminformatie van het systeem wordt weergegeven, werkt deze functie niet. Liedjes overzetten naar een USB-apparaat U kunt liedjes van een audio-cd of radioprogramma's overzetten naar een USBapparaat door te coderen naar MP3-indeling. U kunt ook MP3-bestanden op een DATA CD/ DATA DVD overzetten naar een USB-apparaat. Zie "Bestanden op een disc/USB-apparaat afspelen" (pagina 29) voor het aansluiten van het USB-apparaat. De overgezette muziek mag enkel worden gebruikt voor privédoeleinden. Wilt u de muziek voor andere dingen gebruiken, dan hebt u daarvoor de toestemming nodig van de houders van de auteursrechten. · Wanneer u een radioprogramma overzet, wordt de audio opgenomen als een 128 kbps MP3-bestand. · De tekstinformatie van een CD wordt niet overgezet naar de aangemaakte MP3bestanden. · Als u het overzetten van een audio-CD halverwege stopt, wordt het MP3-bestand dat werd aangemaakt, gewist. · Het overzetten stopt automatisch als: ­ het USB-apparaat niet meer over voldoende ruimte beschikt tijdens het overzetten. [. . . ] · Zorg ervoor dat de aangesloten tv compatibel is met de functie Geluidscontrole van het systeem. · Zie "De functie Controle voor HDMI gebruiken voor "BRAVIA" Sync" (pagina 44) voor meer informatie. De ingang van uw tv schakelt · Stel [CONTROLE VOOR HDMI] in [HDMI-INSTELLING] in op [UIT] niet automatisch over wanneer u (pagina 54). het systeem en de tv verbindt via een SCART (EURO AV)-kabel. Aanvullende informatie Berichten Symptoom Problemen en oplossingen "PROTECT" en "PUSH PWR" worden afwisselend weergegeven. · Druk op "/1 om het systeem uit te schakelen en controleer de onderstaande items nadat "STANDBY" is verdwenen: ­ Zijn de + en ­ luidsprekerkabels kortgesloten?­ Na controle van de bovenstaande items en het oplossen van eventuele problemen, kunt u het systeem weer inschakelen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY DAV-DZ740

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY DAV-DZ740 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag