Gebruiksaanwijzing SONY D-EJ010

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY D-EJ010. Wij hopen dat dit SONY D-EJ010 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY D-EJ010 te teleladen.


SONY D-EJ010 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (717 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SONY D-EJ010 (716 ko)
   SONY D-EJ010 (716 ko)
   SONY D-EJ010 annexe 1 (266 ko)
   SONY D-EJ010 annexe 2 (283 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY D-EJ010

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 12 De bedienings-elementen vergrendelen (HOLD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Uw CD-speler aansluiten Aansluiting op een stereo-installatie . . . . . . . . . 15 3 Aan de slag Bedieningselementen Meer details vindt u op de pagina's tussen haakjes CD-speler (voorkant) 1 Uitleesvenster (pagina 7, 9 - 12) 7 u (weergave/pauze) toets (pagina 6, 7, 10) 8 DC IN 4. 5 V (externe voedingsingang) aansluiting (pagina 6, 16) 9 Lusopeningen 3 . /> (AMS/search) toetsen (pagina 7, 9, 10) q; x (stop)/CHG (laden) toets (pagina 7, 13, 16) qa SOUND toets (pagina 11) 4 LINE OUT aansluiting (pagina 14) 5 HOLD schakelaar (pagina 12) 6 VOLUME +/­ toetsen (pagina 6) qs REPEAT/ ENTER toets (pagina 8 - 10) qd i/REMOTE aansluiting (pagina 6) qf OPEN schakelaar (pagina 6) 2 PLAY MODE toets (pagina 8 - 10) CD-speler (binnenin) qg G-PROTECTION schakelaar (pagina 11) 4 CD-speler (achterkant) Aan de slag qh AVLS schakelaar (pagina 12) qj Batterijvak (pagina 16) Afstandsbediening (voor modellen met een afstandsbediening) qk x (stop) toets (pagina 7, 13) w; N(weergave)·> (AMS/search) toets (pagina 6, 7, 9, 10) ql VOL (volume) +/­ toets (pagina 6) wa HOLD schakelaar (pagina 12) ws . (AMS/search) toets (pagina 7, 9, 10) Opmerking Gebruik uitsluitend de meegeleverde afstandsbediening. Deze CD-speler kan niet worden bediend met de afstandsbediening van andere CDspelers. 5 Een CD afspelen De CD-speler kan werken op oplaadbare batterijen, droge batterijen en een autobatterij. naar een stopcontact 1. [. . . ] Tijdens PGM play: Druk herhaaldelijk op PLAY MODE tot "PGM" knippert en druk vervolgens op REPEAT/ ENTER. Bij elke druk op REPEAT/ENTER verschijnt het muziekstuknummer. Opmerkings · Na het invoeren van het 64e muziekstuk in stap 3, verschijnt het eerst geselecteerde muziekstuk in het uitleesvenster. · Als u meer dan 64 muziekstukken selecteert, worden de eerst geselecteerde muziekstukken gewist. 10 B Beschikbare functies G-PROTECTION functie De G-PROTECTION functie werd ontwikkeld voor optimale bescherming tegen verspringen van het geluid tijdens het joggen. Deze functie biedt meer bescherming tegen schokken dan de traditionele functie. Tijdens het joggen moet u erop letten dat u uw CD-speler met de OPEN schakelaar naar boven toe houdt. Zet G-PROTECTION (onder het deksel) op "ON. " Bass-geluid versterken (SOUND) U kunt genieten van een extra vol bassgeluid. Druk op SOUND om "BASS "BASS " te selecteren. "Geen indicatie" (normale weergave) BASS BASS " of Beschikbare functies De functie G-PROTECTION afzetten Zet G-PROTECTION op "OFF. " Opmerking Het is mogelijk dat het geluid verspringt wanneer: ­ de CD-speler continu wordt blootgesteld aan sterkere schokken dan verwacht of ­ een vuile of gekraste CD wordt afgespeeld. De geselecteerde weergavestand verschijnt. "BASS "BASS " versterkt lage tonen meer dan ". Opmerking Als het geluid vervormd is bij gebruik van de SOUND functie, moet u het volume lager zetten. 11 Uw gehoor beschermen (AVLS) De AVLS (Automatic Volume Limiter System) functie beperkt het maximum volume om uw gehoor te beschermen. Zet AVLS (in de batterijhouder) op "LIMIT. " De bedieningselementen vergrendelen (HOLD) U kunt het toestel beveiligen tegen ongewenste bediening. Schuif HOLD in de richting van het pijltje. Knippert wanneer het volume een bepaald niveau overschrijdt. Verschijnt wanneer de HOLD functie werkt. De AVLS functie uitschakelen Zet AVLS op "NORM. " De HOLD-functie werkt zowel op de CDspeler als op de afstandsbediening. Wanneer HOLD op de afstandsbediening af staat, kan de CD-speler nog altijd met de afstandsbediening worden bediend. De bedieningselementen ontgrendelen Schuif HOLD in de tegengestelde richting van het pijltje. 12 De pieptoon uitschakelen U kunt de pieptoon uitschakelen die weerklinkt in de hoofdtelefoon/oortelefoon bij het bedienen van uw CD-speler. 1 2 Koppel de spanningsbron (netspanningsadapter, oplaadbare batterijen of droge batterijen) los van de CD-speler. · Verwijder de batterijen wanneer u het toestel gedurende lange tijd niet gebruikt. · Mocht er batterijlekkage optreden, maak dan het batterijvak helemaal schoon voor u nieuwe batterijen plaatst. Indien er vloeistof op uw lichaam terechtkomt, spoel dat dan grondig af. r r r r r Lo batt* * Er weerklinkt een pieptoon. Wanneer de batterijen leeg zijn, moet u beide batterijen door nieuwe vervangen. 18 B Aanvullende informatie Voorzorgsmaatregelen Veiligheid · Mocht er een klein voorwerp of vloeistof in de CD-speler terechtkomen, verbreek dan de aansluiting op het stopcontact en laat het toestel eerst door een deskundige nakijken alvorens het weer in gebruik te nemen. · Steek geen vreemde voorwerpen in de DC IN 4. 5 V (externe voedingsingang) aansluiting. · Stel de CD niet bloot aan directe zonnestraling of warmtebronnen zoals heteluchtkanalen, en laat hem ook niet achter in een auto die in de volle zon geparkeerd staat. Hoofdtelefoon/oortelefoon Verkeersveiligheid Draag geen hoofdtelefoon als u een auto of enig ander voertuig bestuurt en evenmin op de fiets. Dit kan leiden tot gevaarlijke verkeerssituaties en is in veel landen wettelijk verboden. Het kan bovendien gevaarlijk zijn muziek met een hoog volume te beluisteren als u zich op straat bevindt, vooral op oversteekplaatsen. Let altijd heel goed op in potentieel gevaarlijke situaties en zet eventueel het toestel af. Voorkom oorletsel Zet de muziek in de hoofdtelefoon/ oortelefoon niet te hard. Oorspecialisten adviseren tegen het voortdurend en zonder onderbreking beluisteren van harde muziek. Hoort u een hoog geluid in uw oren, draai dan het volume omlaag of zet het toestel af. Hou rekening met anderen Houd de geluidsterkte op een redelijk niveau. [. . . ] Wanneer u op u drukt, verschijnt "Lo batt" of "00" in het uitleesvenster. "HI dc In" verschijnt in het uitleesvenster. De CD speelt niet of "no dISC" verschijnt in het uitleesvenster wanneer een CD is ingebracht. "Hold" verschijnt in het uitleesvenster als u een toets indrukt, en de CD speelt niet. Het volume kan niet worden geregeld met de VOLUME +/­ toetsen op de CD-speler. De CD-speler begint niet op te laden. 20 Technische gegevens Systeem Compact disc digital audiosysteem Levensduur batterijen* (bij benadering in uren) (met de CD-speler op een effen en stevige ondergrond) De speelduur hangt af van de manier waarop de CD-speler wordt gebruikt. Laserdiode-eigenschappen Materiaal: GaAlAs Golflengte: = 780 nm Emissieduur: continu Laseruitgangsvermogen: minder dan 44, 6 µW (Deze waarde voor het uitgangsvermogen is gemeten op een afstand van 200 mm van het levensoppervlak van het optische blok met een opening van 7 mm). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY D-EJ010

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY D-EJ010 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag