Gebruiksaanwijzing SONY CYBER-SHOT DSC-WX350

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY CYBER-SHOT DSC-WX350. Wij hopen dat dit SONY CYBER-SHOT DSC-WX350 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY CYBER-SHOT DSC-WX350 te teleladen.


SONY CYBER-SHOT DSC-WX350 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (9239 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY CYBER-SHOT DSC-WX350

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] € Gooi de gebruikte accu zo snel mogelijk weg volgens de instructies. [ Netspanningsadapter Als u de netspanningsadapter gebruikt, sluit u deze aan op een stopcontact in de buurt. Koppel de netspanningsadapter onmiddellijk los van het stopcontact als een storing optreedt tijdens het gebruik van het apparaat. Het netsnoer, indien bijgeleverd, is specifiek ontworpen voor gebruik met alleen deze camera, en mag niet worden gebruikt voor enig ander elektrisch apparaat. [. . . ] Het chemisch symbool voor kwik (Hg) of lood (Pb) wordt toegevoegd wanneer de batterij meer dan 0, 0005 % kwik of 0, 004 % lood bevat. Door deze producten en batterijen op juiste wijze af te voeren, vermijdt u mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu die zouden kunnen veroorzaakt worden in geval van verkeerde afvalbehandeling. het recycleren van materialen draagt bij tot het behoud van natuurlijke bronnen. In het geval dat de producten om redenen van veiligheid, prestaties dan wel in verband met data-integriteit een permanente verbinding met een ingebouwde batterij vereisen, mag deze batterij enkel door gekwalificeerd servicepersoneel vervangen worden. Om ervoor te zorgen 7 NL dat de batterij, het elektrisch en het elektronische apparaat op een juiste wijze zal worden behandeld, dienen deze producten aan het eind van zijn levenscyclus overhandigd te worden aan het desbetreffende inzamelingspunt voor de recyclage van elektrisch en elektronisch materiaal. Voor alle andere batterijen verwijzen we u naar het hoofdstuk over hoe de batterij veilig uit het product te verwijderen. Overhandig de batterij aan het desbetreffende inzamelingspunt voor de recyclage van batterijen. Voor meer details in verband met het recycleren van dit product of batterij, kan u contact opnemen met de gemeentelijke instanties, de organisatie belast met de verwijdering van huishoudelijk afval of de winkel waar u het product of batterij hebt gekocht. Voor klanten die hun camera gekocht hebben in een winkel in Japan die aan toeristen verkoopt [ Opmerking Sommige certificaatmerken voor standaards die door de camera ondersteund worden, kunnen weergegeven worden op het scherm van de camera. Als de weergave niet lukt wegens problemen zoals een cameradefect, neemt u contact op met uw Sony-verdeler of een plaatselijke, erkende servicedienst van Sony. • Gebruik uitsluitend een accu , micro-USB-kabel (bijgeleverd) en netspanningsadapter (bijgeleverd) van het merk Sony. Maak altijd een back-up van belangrijke gegevens op een computer of een ander opslagmedium. NL 24 • Maak een proefopname om te controleren of de camera juist werkt vooraleer u start met opnemen. € Gebruik de camera niet in de buurt van sterke radiogolven of stralingen. Als u dit toch doet, is het mogelijk dat de camera beelden niet correct opneemt of afspeelt. € Als u de camera op zanderige of stoffige plaatsen gebruikt, kunnen er storingen optreden. Dit kan storingen veroorzaken waardoor u mogelijk geen beelden kunt opnemen. Veeg het flitseroppervlak schoon met een zachte doek om vuil, stof enz. De temperatuur van de camera De camera en de accu kunnen warm worden bij langdurig gebruik. 25 NL Beveiliging tegen oververhitting Afhankelijk van de temperatuur van de camera en de accu is het mogelijk dat u geen bewegende beelden kunt opnemen of dat de camera ter bescherming automatisch wordt uitgeschakeld. Voordat de camera wordt uitgeschakeld of u geen bewegende beelden meer kunt opnemen, wordt een mededeling weergegeven op het scherm. Schakel in dit geval de camera uit en wacht tot de camera en de accu volledig afgekoeld zijn. [. . . ] Condensvorming Als de camera rechtstreeks van een koude naar een warme omgeving wordt gebracht, kan er vocht condenseren in of op de camera. In geval van condensvorming Schakel de camera uit en wacht ongeveer een uur om het vocht te laten verdampen. Als u probeert opnames te maken terwijl er nog vocht in de lens aanwezig is, zullen de opgenomen beelden niet helder zijn. bewaren van de accu Om vervuiling van de contactpunten , kortsluiting enz. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY CYBER-SHOT DSC-WX350

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY CYBER-SHOT DSC-WX350 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag