Gebruiksaanwijzing SONY CYBER-SHOT DSC-W570

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY CYBER-SHOT DSC-W570. Wij hopen dat dit SONY CYBER-SHOT DSC-W570 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY CYBER-SHOT DSC-W570 te teleladen.


SONY CYBER-SHOT DSC-W570 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (19960 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SONY CYBER-SHOT DSC-W570 (2406 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-W570 (3408 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-W570 (3546 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-W570 DATASHEET (358 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY CYBER-SHOT DSC-W570

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Digital Still Camera / Instruction Manual Appareil photo numérique / Mode d'emploi Fotocamera digitale / Istruzioni per l'uso Cámara fotografía digital / Manual de instrucciones Câmara fotográfica digital / Manual de instruções Digitale Fotokamera / Gebrauchsanleitung Digitale camera / Gebruiksaanwijzing Cyfrowy aparat fotograficzny / Instrukcja obslugi Digitální fotoaparát / Návod k obsluze Digitális fényképezgép / Használati útmutató Digitálny fotoaparát / Návod na pouzívanie Digital stillbildskamera / Handledning Digitaalikamera / Käyttöopas Digitalt stillkamera / Bruksanvisning Digitalt stillbilledkamera / Betjeningsvejledning Digitalni fotoaparat / Prirucnik za upotrebu Aparat foto digital / Manual de instruciuni Otherwise, you cannot firmly secure the camera, and damage to the camera may occur. Your camera and battery may get warm due to continuous use, but it is not a malfunction. Sie die Speicherkarte (getrennt erhältlich) 2 Setzen Sie die eingekerbte Ecke gemäß der Abbildung aus, undein. Die nachstehende Tabelle gibt die ungefähren maximalen Aufnahmezeiten an. [. . . ] Controleer dat na het plaatsen van de accu de accu-uitwerphendel vergrendelt. 4 Sluituhet deksel sluit terwijl de accu niet goed is geplaatst, kan de · X Geheugenkaarten die u kunt gebruiken In deze gebruiksaanwijzing worden de producten bij A gezamenlijk aangeduid met "Memory Stick Duo". In deze gebruiksaanwijzing worden de producten bij B gezamenlijk aangeduid als SD-kaarten. Voor het opnemen van bewegende beelden adviseren wij u een Mark2 "Memory Stick Duo" of een SD-kaart van klasse 4 of sneller te gebruiken. X De geheugenkaart of accu uit de camera halen Zorg ervoor dat u de accu niet laat vallen. opmerking · De accu of geheugenkaart nooit uit de camera halen wanneer het toegangslampje (pagina 6) brandt. Hierdoor kunnen de gegevens beschadigd raken die zijn opgeslagen in de geheugenkaart of in het interne geheugen. Wanneer u voor de De instelling voor de datum en tijd wordt afgebeeld Het kan enige tijd duren eerdat de camera wordt ingeschakeld en bediening mogelijk is. Middernacht wordt afgebeeld als 12:00 AM en twaalf uur 's morgens als 12:00 PM. Gewenste gebied aan de hand de 3 Selecteer het het scherm, en druk daarna op vant instructies op z [OK]. Schermkleur en 4 Selecteer de gewenste aan de hand van de instructies schermresolutiefunctie op het scherm. 5 Wanneer een inleidende mededeling van de afgebeeld, [Helpfunctie in camera] op het scherm wordt Als het beeld scherpgesteld is, klinkt een pieptoon en wordt de z indicator afgebeeld. opmerkingen · Het bedieningsgeluid van de lens wordt opgenomen wanneer de zoomfunctie in werking treedt tijdens het opnemen van bewegende beelden. U kunt ononderbroken opnemen gedurende ongeveer 29 minuten per keer bij een temperatuur van 25°C indien de camera in de standaardinstellingen van de fabriek staat. Nadat het opnemen is gestopt, kunt u opnieuw op de ontspanknop drukken om het opnemen te hervatten. Afhankelijk van de temperatuur tijdens het opnemen, kan het opnemen automatisch worden afgebroken om de camera te beschermen (pagina 21). 1 Druk op de op een geheugenkaart worden weergegeven die met · wanneer beelden Andere camera's zijn opgenomen, wordt het gegevensbestandregistratiescherm weergegeven. Druk op z op de middenknop van de besturingsknop om de bewegende beelden weer te geven. 2 Selecteer [Dit beeld] met v op de besturingsknop en druk daarna op z. X Terugkeren naar beelden opnemen Deze camera is voorzien van een ingebouwde functiegids. Hierin kunt u de functies van de camera opzoeken wanneer u ze nodig hebt. 2 Selecteer een methode vannaar diverse bedieningsfuncties voor Opname-/weergavegids: Zoeken Objectiefgids: Zoeken naar functies die u nodig hebt. [. . . ] Deze punten zijn een normaal gevolg van het productieproces en hebben géén invloed op de opnamen. Uw camera en de accu kunnen warm worden als gevolg van ononderbroken gebruik, maar dit duidt niet op een defect. Afhankelijk van de camera- en accutemperatuur, is het mogelijk dat u geen bewegende beelden kunt opnemen, of de voeding automatisch wordt onderbroken om de camera te beschermen. Voordat u geen bewegende beelden meer kunt opnemen of de voeding wordt onderbroken, wordt een mededeling afgebeeld op het LCD-scherm. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY CYBER-SHOT DSC-W570

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY CYBER-SHOT DSC-W570 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag