Gebruiksaanwijzing SONY CYBER-SHOT DSC-HX400V

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY CYBER-SHOT DSC-HX400V. Wij hopen dat dit SONY CYBER-SHOT DSC-HX400V handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY CYBER-SHOT DSC-HX400V te teleladen.


SONY CYBER-SHOT DSC-HX400V : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (35565 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY CYBER-SHOT DSC-HX400V

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] No ecrã, depois prima z no botão de uma localização geográfica 3 Selecioneas instruções no ecrã, depoisdesejada seguindo prima z. X So entnehmen Sie die Speicherkarte/den Akku Speicherkarte: Drücken Sie die Speicherkarte einmal hinein, um sie zu entnehmen. Filmaufnahme 1 Drücken Sie die Taste MOVIE (Film), um die Aufnahme zu starten. • Benutzen Sie den Zoomhebel (W/T) , um den Zoomfaktor zu ändern. [. . . ] Het opnemen kan automatisch worden onderbroken om de camera te beschermen afhankelijk van de omgevingstemperatuur. Beelden weergeven Besturingsknop W: Zoomt uit T: Zoomt in Bedieningsknop (Weergave) (Wissen) Beelden selecteren: B (volgende)/ b (vorige) of de besturingsknop draaien Instellen: z 1 Druk op de (weergave-)knop. Die met een andere camera zijn • Wanneer beelden op een geheugenkaart opgenomen, worden weergegeven op deze camera, wordt het registratiescherm van het gegevensbestand afgebeeld. X Het volgende/vorige beeld selecteren Selecteer een beeld door op B (volgende)/b (vorige) op de bedieningsknop te drukken. Druk op z op de middenknop van de bedieningsknop om de bewegende beelden weer te geven. (Transportfunctie): Maakt het mogelijk om te schakelen tussen opnamefuncties, zoals enkele opname, continue opname of bracket-opname. ): Maakt het mogelijk om de belichting en helderheid te compenseren voor het gehele beeld. (Creatief met foto's): Maakt het mogelijk om de camera intuïtief te bedienen en eenvoudig creatieve beelden op te nemen. (Flitsfunctie): Hiermee kunt u een flitserfunctie selecteren voor stilstaande beelden. Z (AF-vergrendeling): De camera volgt het onderwerp en stelt automatisch scherp, ook wanneer het onderwerp beweegt. X Fn (Functie)-knop Hiermee kunt u 12 functies registreren en deze functies oproepen voor het opnemen. Hiermee kunt u stramienlijnen weergeven als hulpmiddel bij het uitlijnen van de beeldcompositie. Stelt automatische weergave in op het weergeven van het vastgelegde beeld na het opnemen. Accentueert bij handmatig scherpstellen de contouren van scherpstelbereiken met een bepaalde kleur. Hiermee kunt u de kleur instellen die in de reliëffunctie wordt gebruikt. Stelt de gids in die wordt afgebeeld wanneer de belichtingsinstellingen worden veranderd op het opnamescherm. Stelt in of Helder Beeld Zoom en Digitale zoom worden gebruikt tijdens het zoomen. Stelt de methode in voor het omschakelen tussen de zoeker en het scherm. Hiermee kunt u instellen of een opnamedatum wordt opgenomen op het stilstaande beeld. Hiermee kunt u de functies aanpassen die worden weergegeven wanneer op de Fn (Functie-)knop wordt gedrukt. Knop MOVIE 23 (Draadloos) Naar smartph verznd Brengt beelden over voor weergave op een smartphone. Maakt een reservekopie van beelden door ze over te brengen naar een computer die is verbonden met een netwerk. [. . . ] Informatie over de flitser • Draag de camera niet aan de flitser en oefen er geen buitensporige kracht op uit. • Als water , stof of zand via de geopende flitser binnendringt , kan een defect optreden. € Let erop dat uw vingers niet in de weg zitten wanneer u de flitser omlaag duwt. Over de temperatuur van de camera Uw camera en de accu kunnen warm worden als gevolg van ononderbroken gebruik, maar dit duidt niet op een defect. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY CYBER-SHOT DSC-HX400V

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY CYBER-SHOT DSC-HX400V zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag