Gebruiksaanwijzing SONY CPF-IX001

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY CPF-IX001. Wij hopen dat dit SONY CPF-IX001 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY CPF-IX001 te teleladen.


SONY CPF-IX001 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (15347 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SONY CPF-IX001 annexe 1 (1570 ko)
   SONY CPF-IX001 INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR M-CREW SOFTWARE (ENGLISH, ESPAÑOL, FRANÇAIS) (2020 ko)
   SONY CPF-IX001 (1534 ko)
   SONY CPF-IX001 (1559 ko)
   SONY CPF-IX001 READ ME (85 ko)
   SONY CPF-IX001 annexe 1 (1031 ko)
   SONY CPF-IX001 annexe 2 (1559 ko)
   SONY CPF-IX001 annexe 4 (1031 ko)
   SONY CPF-IX001 annexe 5 (1559 ko)
   SONY CPF-IX001 QUICK SETUP (801 ko)
   SONY CPF-IX001 INSTALL GUIDE (2096 ko)
   SONY CPF-IX001 QUICK SETUP GUIDE (801 ko)
   SONY CPF-IX001 Installation Guide (801 ko)
   SONY CPF-IX001 INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR M-CREW SOFTWARE (ENGLISH, ESPAÑOL, FRANÇAIS) (2020 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY CPF-IX001

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Verwijdering van oude elektrische en elektronische apparaten (Toepasbaar in de Europese Unie en andere Europese landen met gescheiden ophaalsystemen) Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. de recycling van materialen draagt bij tot het vrijwaren van natuurlijke bronnen. [. . . ] Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, neemt u contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht. Indien u de afstandsbediening lange tijd niet denkt te gebruiken, dient u de batterij te verwijderen om mogelijke beschadiging door batterijlekkage en corrosie te voorkomen. Bij inslikken van de batterij dient onmiddellijk een arts te worden geraadpleegd. Veeg de batterij schoon met een droge doek om verzekerd te zijn van een goed contact. Neem bij het plaatsen van de batterij altijd de juiste polariteit in acht. Houd de batterij niet vast met een metalen pincet aangezien hierdoor kortsluiting kan optreden. Als bediening van het systeem met behulp van de afstandsbediening niet meer mogelijk is, moet u de batterij vervangen door een nieuw exemplaar. Als u met batterijen op de verkeerde wijze omgaat, kunnen ze exploderen. De batterij mag niet worden opgeladen, gedemonteerd of in het vuur worden gegooid. Onderstaande afbeelding is een voorbeeld van hoe u het systeem kunt opstellen. Luisteren naar muziek van een draagbare audiospeler Verander in stap 2 de ingangsbron naar LINE en begin vervolgens de muziek af te spelen op de draagbare audiospeler. Kan ik de toetsen op het hoofdapparaat of de afstandsbediening gebruiken om de mobiele telefoon te bedienen?U moet op de mobiele telefoon naar de muziek zoeken en het afspelen ervan starten. Voor meer informatie over de bediening van de mobiele telefoon, raadpleegt u de gebruiksaanwijzing. Als een telefoongesprek binnenkomt op de mobiele telefoon terwijl ik naar muziek luister via dit systeem, wordt de beltoon dan ook via de luidspreker uitgevoerd?Dit systeem voert het geluid van de beltoon en de stem van de beller niet uit. Als de mobiele telefoon in de stille functie staat, kan ik dan muziek afspelen via de luidspreker van dit systeem?U kunt naar muziek luisteren met iedere mobiele telefoon van Sony Ericsson die is uitgerust met een Fast port-aansluiting. Als u het systeem voor een herstelling terugbrengt, moet u ervoor zorgen dat u alle onderdelen van het systeem meebrengt. Dit product is een systeemproduct en bijgevolg moet het volledige systeem worden teruggebracht om te kunnen nagaan welk onderdeel hersteld moet worden. [. . . ] Dit product is een systeemproduct en bijgevolg moet het volledige systeem worden teruggebracht om te kunnen nagaan welk onderdeel hersteld moet worden. Als het volumeniveau nog steeds laag is, ondanks dat u het volumeregelaar van het systeem op het maximumniveau hebt ingesteld, stelt u het volumeniveau in op de aangesloten mobiele telefoon of speler. Als u luistert naar een FM-zender, sluit u de bijgeleverde FM-draadantenne aan. Mocht zich een probleem met uw systeem voordoen, dan zoekt u in de onderstaande controlelijst uw probleem op en neemt u de aangegeven maatregelen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY CPF-IX001

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY CPF-IX001 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag