Gebruiksaanwijzing SONY CPF-IP001

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY CPF-IP001. Wij hopen dat dit SONY CPF-IP001 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY CPF-IP001 te teleladen.


SONY CPF-IP001 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (6352 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SONY CPF-IP001 (6313 ko)
   SONY CPF-IP001 (6313 ko)
   SONY CPF-IP001 NOTES (103 ko)
   SONY CPF-IP001 DATASHEET (404 ko)
   SONY CPF-IP001 RELEASE NOTE (104 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY CPF-IP001

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] De typeplaat bevindt zich buiten op de onderkant. LET OP Dit product is bedoeld voor gebruik in de volgende landen: Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en NoordIerland, Ierland, Bondsrepubliek Duitsland, Republiek Polen, Republiek Hongarije, Tsjechische Republiek, Slowaakse Republiek, Italiaanse Republiek, Koninkrijk Zweden, Koninkrijk Denemarken, Republiek Finland, Koninkrijk Noorwegen, Republiek Litouwen, Republiek Letland, Republiek Estland, Koninkrijk der Nederland, Koninkrijk Spanje, Heleense Republiek, Roemenië, Republiek Slovenië, Franse Republiek, Koninkrijk België, Portugese Republiek, Zwitserse Bondsstaat, Republiek Oostenrijk, Republiek Turkije Verwijdering van oude elektrische en elektronische apparaten (Toepasbaar in de Europese Unie en andere Europese landen met gescheiden ophaalsystemen) Indien de batterij verkeerd is geplaatst, kan deze ontploffen. Vervang de batterij uitsluitend door één van hetzelfde type of een gelijkwaardig type dat door de fabrikant is aanbevolen. Gebruikte batterijen dienen overeenkomstig de aanwijzingen van de fabrikant te worden weggedaan. Gooi de batterij niet weg maar lever deze in als klein chemisch afval (KCA). Informatie voor klanten in Europa Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. [. . . ] Stel eerst de voorkeurzenders van de webradio op uw computer in. Naar de webradio luisteren ­ WEB RADIO 1 Druk herhaaldelijk op FUNCTION om over te schakelen naar de netwerkfunctie. Het LINE-lampje op het hoofdapparaat gaat uit. 2 3 4 Druk op WEB RADIO. · Gebruik van de webradio-functie is niet mogelijk met een andere mediaserver, dan de bijgeleverde M-crew Server Ver. · Als het geluid van de webradio niet hoorbaar is uit de luidspreker van de CPF-IP001, controleert u of het geluid wel hoorbaar is met M-crew Server Ver. · Voor nadere bijzonderheden over de toegang tot en het instellen van het Internet raadpleegt u de bij uw computer geleverde gebruiksaanwijzing of neemt contact op met uw internetprovider. " " wordt afgebeeld. Druk herhaaldelijk op + of ­ totdat de gewenste radiozender verschijnt. of > totdat het gewenste programma verschijnt. Zendernaam Programma Verstreken weergavetijd Weergave van een webradioprogramma stoppen Druk op x. 17NL Item Zie Geavanceerde netwerkinstellingen VERSION? (Geeft de systeemversie van de CPF-IP001weer) Het netwerkmenu gebruiken Met behulp van het netwerkmenu kunnen diverse netwerkinstellingen gerealiseerd worden. 3 Druk op ENTER. Het netwerkmenu uitschakelen Druk herhaaldelijk op MENU totdat het netwerkmenu sluit. Een andere server kiezen 1 2 1 3 2 Kies "SERVER?" in het netwerkmenu (blz. of > om de gewenste mediaserver te kiezen en druk daarna op ENTER. Opmerking U kunt uit maximaal 10 servers kiezen. 1 2 Druk op MENU. of > om het item te kiezen dat u wilt instellen. Item Zie SERVER?Raadpleeg de "Quick Setup Guide" die bij de CPF-IP001 werd geleverd. "Handmatige registratie van de CPF-IP001 op uw computer" (blz. 20). RESTART? WLAN SETUP? REGISTER? NET INFO? 18NL Handmatig netwerkinstellingen maken Standaard krijgt de CPF-IP001 automatisch een IP-adres toegewezen. Volg, indien nodig, onderstaande procedure om handmatig een IPadres toe te wijzen. Merk op dat handmatige toewijzing van een IP-adres aan de CPF-IP001 niet nodig is, bij gebruik in een configuratie met een router met DHCP-service. 11 Druk herhaaldelijk op . FUNCTION, SURROUND, EQ OFF, BASS +/ ­, TREBLE +/­ of VOL +/­ (of VOLUME +/­ op het hoofdapparaat). De instellingen van de lage en hoge tonen terugzetten Druk op EQ OFF. 21NL Informatie op het display afbeelden U kunt de volgende informatie op de display van de CPF-IP001 controleren. Merk op dat deze functie niet beschikbaar is als u naar de webradio luistert. Luisteren naar het geluid van een aangesloten component U kunt draagbare audiospelers op de CPF-IP001 aansluiten. LINE IN-aansluiting De weergavetijd en de resterende tijd controleren U kunt de weergavetijd en de resterende tijd van de huidige track controleren. Druk tijdens weergave op TIME. Telkens wanneer u op deze toets drukt, verandert de display als volgt: Verstreken weergavetijd t Resterende tijd Van draagbare audiospelers, enz. De titel en het tracknummer controleren Druk op DISPLAY tijdens weergave of als de track is gekozen in de stopstand. LINE IN-kabel* (bijgeleverd) * Sluit het kabeleinde met de ferrietkern aan op de LINE IN-aansluiting. Telkens wanneer u op deze toets drukt, verandert de display als volgt: Tracktitel t Album-informatie bij de track t Artiest-informatie bij de track t Genreinformatie bij de track t Huidige tracknummer en het totale aantal tracks in het onderdeel Opmerkingen 1 Sluit een optionele draagbare audiospeler aan op de LINE INaansluiting. Gebruik de bijgeleverde LINE IN-kabel voor aansluiting van draagbare audiospelers op dit aansluitpunt. · De aanduiding "­ ­ ­ . ­ ­" verschijnt als de totale weergavetijd meer is dan 999 minuten en 59 seconden. · Als de track niet is gekozen in de stopstand wordt het totale aantal tracks afgebeeld. 2 Druk herhaaldelijk op FUNCTION om over te schakelen naar de functie LINE. Het LINE-lampje op het hoofdapparaat gaat branden. U kunt luisteren naar het geluid van de draagbare audiospeler. 22NL Verhelpen van storingen Problemen en oplossingen In het geval u een probleem met uw systeem ondervindt, gaat u als volgt te werk: Er is veel brom of ruis. · Plaats een ruisfilter (in de handel verkrijgbaar) op het netsnoer. · Richt, afhankelijk van de bediening, de afstandsbediening op de afstandsbedieningssensor van het hoofdapparaat of het netwerkapparaat. · Plaats de CPF-IP001 op grotere afstand van de TL-buisverlichting. De CPF-IP001 kan niet worden ingeschakeld ondanks dat u de aan/uit-schakelaar in de stand "aan" hebt gezet. · Controleer of het netsnoer is aangesloten op een stopcontact. · Druk op VOL ­ (of VOLUME ­ op het hoofdapparaat) om het volumeniveau lager in te stellen. [. . . ] Het nieuwe wachtwoord mag niet langer zijn dan 16 tekens. 4Hiermee kunt u de instellingen annuleren. 5Klik op deze toets om de ingestelde waarden te bevestigen. Als een van de waarden foutief is wordt een dialoogvenster afgebeeld. Corrigeer zonodig de gegevens. 29NL Verklarende woordenlijst AES (Advanced Encryption Standard) TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) Een versleutelingstechniek die gebruikt wordt in de beveiligingsprotocollen WPA en WPA2 voor draadloze LAN. AES heeft geavanceerdere beveiligingsfuncties dan TKIP. DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) Een versleutelingstechniek die gebruikt wordt in de beveiligingsprotocollen WPA en WPA2 voor draadloze LAN. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY CPF-IP001

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY CPF-IP001 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag