Gebruiksaanwijzing SONY CMT-V50IP

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY CMT-V50IP. Wij hopen dat dit SONY CMT-V50IP handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY CMT-V50IP te teleladen.


SONY CMT-V50IP : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (950 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SONY CMT-V50IP (823 ko)
   SONY CMT-V50IP DATASHEET (174 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY CMT-V50IP

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 4-418-712-54 (1) Locatie van bedieningselementen Apparaat (bovenkant) Aanraakpaneel* * In de fabriek is het systeem zo ingesteld dat er een bevestigingspieptoon klinkt wanneer u op een toets op het aanraakpaneel van het apparaat drukt. U kunt de pieptoon uitschakelen. Voorbereidingen Bediening Een CD/MP3-disc weergeven 1 Selecteer de cd-functie. Druk op CD FUNCTION  op de afstandsbediening of druk herhaaldelijk op FUNCTION  op het apparaat. Het functielampje gaat geel branden. Uw eigen programma samenstellen (geprogrammeerde weergave) 1 Selecteer de CD-functie. Druk op CD FUNCTION  op de afstandsbediening of druk herhaaldelijk op FUNCTION  op het apparaat. Het functielampje gaat geel branden. Micro HI-FI Component System NL Gebruiksaanwijzing 2 Selecteer de weergavefunctie. Druk terwijl de speler in de stopstand staat herhaaldelijk op PLAY MODE  totdat "PGM" verschijnt. 2 Plaats een disc. Plaats een disc met het label naar voren gericht in de discsleuf. 3 Selecteer een map (alleen MP3-disc). Druk herhaaldelijk op +/  om de gewenste map te selecteren. [. . . ]  Als een FM/AM-zender wordt ingesteld als geluidsbron voor een weergavetimer door af te stemmen op een voorkeurzender, wordt de radiozender die u instelt voor de weergavetimer, vast ingesteld. De radiozenderinstelling voor de weergavetimer blijft gehandhaafd, zelfs als u na het instellen van de weergavetimer afstemt op een andere radiozender.  Als een FM/AM-zender wordt ingesteld als geluidsbron voor een weergavetimer door automatisch te scannen of handmatig af te stemmen en u na het instellen van de weergavetimer afstemt op een andere radiozender, wordt de radiozender die u hebt ingesteld voor de weergavetimer, ook gewijzigd.  De volgende discs kunnen de benodigde voorbereidingstijd voor het weergeven verlengen:  een disc met een ingewikkelde mapstructuur.  een disc met veel mappen. Foutieve display.  De gegevens op de cd-da-disc of MP3-disc zijn mogelijk beschadigd.  De volgende tekens kunnen worden weergegeven door dit systeem:  Hoofdletters (A tot en met Z). Overige tekens verschijnen als "_".  De gegevens op het USB-apparaat zijn mogelijk beschadigd.  De volgende tekens kunnen worden weergegeven door dit systeem:  Hoofdletters (A tot en met Z). Overige tekens verschijnen als "_". De pieptoon uitschakelen Warmteophoping In de fabriek is het systeem zo ingesteld dat er een bevestigingspieptoon weerklinkt telkens als u drukt op een toets op het aanraakpaneel van het apparaat. U kunt de pieptoon uitschakelen. 1 Druk op /  om het systeem in te schakelen. 2 Houd   en VOLUME   op het apparaat Het USB-apparaat wordt niet herkend. Opmerkingen voor de iPod/iPhone/iPad-gebruiker Opmerkingen over herhaalde weergave Het systeem kent de volgende displayfuncties. Displayfunctie Bij uitgeschakeld systeem1) De display wordt uitgeschakeld om energie te besparen. TOOL MENU /RETURN .  Als u " " selecteert wanneer het systeem in de normale weergavefunctie staat, voert het systeem een herhaalde weergave uit van alle audiobestanden op het USB-apparaat totdat u de weergave stopt. Als u " " selecteert wanneer het systeem in de mapweergavefunctie staat, voert het systeem een herhaalde weergave uit van alle audiobestanden in de geselecteerde map totdat u de weergave stopt.  Als u " 1" selecteert, speelt het systeem het geselecteerde bestand herhaald af tot u het afspelen stopt.  De weergavevolgorde voor het systeem kan afwijken van de weergavevolgorde van de aangesloten digitale muziekspeler.  Zorg ervoor dat u het systeem uitschakelt voordat u het USBapparaat verwijdert. Als u het USB-apparaat verwijdert terwijl het systeem ingeschakeld is, kunnen de gegevens op het USB-apparaat beschadigd raken.  Als u een USB-kabel wilt aansluiten, sluit u de USB-kabel aan die bij het aan te sluiten USB-apparaat werd meegeleverd. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die bij het aan te sluiten USB-apparaat werd meegeleverd voor informatie over de werkwijze.  Het kan enige tijd duren voordat "READING" verschijnt, afhankelijk van het type USB-apparaat dat is aangesloten.  Als het USB-apparaat is aangesloten, leest het systeem alle bestanden op het USB-apparaat. Als er veel mappen of bestanden op het USBapparaat staan, kan het lezen ervan erg lang duren.  Bij sommige aangesloten USB-apparaten kan na een bediening een korte vertraging optreden voordat deze wordt uitgevoerd door het systeem. [. . . ] Selecteer de USB-functie om een USB-apparaat op te laden. Het systeem terugzetten op de fabrieksinstellingen Gebruikt u een ondersteund USB-apparaat? 3 Stel de weergavetimer in. Druk herhaaldelijk op /  om "PLAY SET" te . selecteren en druk daarna op De afstandsbediening werkt niet. 1 Selecteer de USB-functie. Druk op USB FUNCTION  op de afstandsbediening of druk herhaaldelijk op FUNCTION  op het apparaat. Het functielampje gaat blauw branden. Optionele geluidscomponenten gebruiken 1 Bereid de geluidsbron voor. Sluit een extra geluidscomponent aan op de AUDIO IN-aansluiting  van het apparaat met behulp van een analoge geluidskabel (niet bijgeleverd). 4 Stel het tijdstip in waarop de weergave moet 2 Sluit het USB-apparaat aan op de 3 Start de weergave. (USB-)poort . beginnen. Volg bovenstaande stellen en druk daarna op procedure om de minuten in te stellen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY CMT-V50IP

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY CMT-V50IP zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag