Gebruiksaanwijzing SONY CMT-V11IP

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY CMT-V11IP. Wij hopen dat dit SONY CMT-V11IP handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY CMT-V11IP te teleladen.


SONY CMT-V11IP : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (922 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SONY CMT-V11IP (940 ko)
   SONY CMT-V11IP (913 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY CMT-V11IP

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 4-462-381-51 (1) Locatie van bedieningselementen Apparaat (bovenkant) Afstandsbediening Bediening Een CD/MP3-disc weergeven 1 Selecteer de CD-functie. Druk op CD FUNCTION  op de afstandsbediening of druk herhaaldelijk op FUNCTION  op het apparaat. Personal Audio System NL Gebruiksaanwijzing  Displayscherm Wanneer het systeem wordt gestart, verschijnt de instelstatus op het displayscherm. Wanneer het systeem naar de stand-byfunctie schakelt, verdwijnt de instelstatus van het displayscherm. 2 Open de CD-deur. Druk op  (Openen/Sluiten)  op het apparaat.  (Openen/Sluiten)   Mappen zonder MP3-bestanden worden overgeslagen.  Het systeem kan alleen maar MP3-bestanden met de extensie ". mp3" weergeven.  Als een bestandsnaam de extensie ". mp3" heeft terwijl het werkelijke bestand geen MP3-bestand is, kan het weergeven van dit bestand een hard geluid genereren dat het systeem kan beschadigen en een defect kan veroorzaken in het systeem. [. . . ] Gebruik het systeem niet vanaf het moment waarop het systeem wordt ingeschakeld tot het moment waarop het weergeven begint. Als een FM/AM-zender wordt ingesteld als geluidsbron voor een timer, wordt het systeem automatisch 15 seconden vóór het ingestelde tijdstip ingeschakeld. Als CD/USB wordt ingesteld als geluidsbron, wordt het systeem automatisch 30 seconden vóór het ingestelde tijdstip ingeschakeld. Cd/MP3-disc Het geluid slaat over of weergave van de disc is niet mogelijk.  Maak de disc schoon en plaats deze daarna weer in het systeem.  Zet het systeem op een plaats neer waar geen trillingen optreden (bijvoorbeeld op een stabiele standaard). De weergave begint niet bij de eerste track.  Druk herhaaldelijk op PLAY MODE  om terug te keren naar de normale weergave totdat de aanduidingen "PGM" en "SHUF" allebei verdwijnen.  Als er meerdere partities zijn op het USB-apparaat dat wordt gebruikt, worden bestanden mogelijk niet weergegeven.  Bestanden die gecodeerd zijn, beveiligd zijn met een wachtwoord enzovoort, kunnen niet worden weergegeven.  Bestanden met auteursrechtenbescherming (DRM, Digital Rights Management) kunnen niet worden weergegeven door dit systeem. Meldingen COMPLETE: de bediening van het voorprogrammeren is normaal beëindigd. DEVICE ERROR: onvoorspelbare situatie (of er is een onbekend apparaat aangesloten). FULL: u hebt geprobeerd om meer dan 25 tracks of bestanden (stappen) te programmeren. NO DEVICE : er is geen USB-apparaat en evenmin een iPod/iPhone aangesloten. NO DISC: er is geen disc in de speler geplaatst, of u hebt een disc geplaatst die niet kan worden weergegeven. NO TRACK: er staan geen weergeefbare bestanden op het USB-apparaat of de cd. NOT USED: u hebt geprobeerd een bepaalde bediening uit te voeren onder omstandigheden waarin die bediening niet mogelijk is. OVER CURRENT: Het systeem heeft een stroomstoring gedetecteerd bij een aangesloten USB-apparaat of iPod/ iPhone. Ontkoppel het USB-apparaat of de iPod/iPhone van het systeem, schakel het systeem uit en daarna weer in. Als het probleem blijft optreden, neem dan contact op met uw dichtstbijzijnde Sony-dealer. Als het probleem blijft optreden, neem dan contact op met uw dichtstbijzijnde Sony-dealer. PUSH STOP: u hebt op PLAY MODE  gedrukt tijdens weergave met de CD- of USB-functie. READING: Het systeem leest informatie van de disc, het USB-apparaat of de iPod/iPhone. REMOVED: Het aangesloten USB-apparaat of de aangesloten iPod/iPhone is verwijderd. TIME NG: de begin- en eindtijden van de weergavetimer zijn ingesteld op hetzelfde tijdstip.  Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen niet geblokkeerd worden. Luidsprekersysteem Dit luidsprekersysteem heeft geen magnetische afscherming en daardoor kan het beeld op televisietoestellen die zich dichtbij bevinden magnetisch vervormd raken. In dat geval schakelt u het televisietoestel uit, wacht u 15 tot 30 minuten en schakelt u het daarna weer in. De behuizing reinigen De weergave begint later dan normaal.  De volgende discs kunnen de benodigde voorbereidingstijd voor het weergeven verlengen:  een disc met een ingewikkelde mapstructuur  een disc met veel mappen De instelling controleren * Dit systeem ondersteunt de bestandssystemen FAT16 en FAT32, maar sommige USB-apparaten ondersteunen deze twee FAT-systemen niet. Voor meer informatie raadpleegt u de gebruiksaanwijzing van ieder USB-apparaat of neemt u contact op met de fabrikant. Maak dit systeem schoon met een zachte doek die een beetje bevochtigd is met een oplossing van een mild schoonmaakmiddel in water. [. . . ] Zorg ervoor dat de klok is ingesteld. Zware brom of ruis.  Houd het systeem uit de buurt van ruisbronnen.  Monteer een ruisfilter (niet bijgeleverd) op het netsnoer. Het USB-apparaat wordt niet herkend.  Schakel het systeem uit, sluit vervolgens het USBapparaat opnieuw aan en schakel ten slotte het systeem weer in.  Controleer de informatie op de websites over compatibele USB-apparaten. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die werd meegeleverd bij het USB-apparaat voor informatie over hoe u dit probleem kunt verhelpen. 1 Bereid de geluidsbron voor. Bereid de geluidsbron voor, en druk daarna op VOLUME +/  om het volumeniveau in te stellen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY CMT-V11IP

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY CMT-V11IP zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag