Gebruiksaanwijzing SONY CMT-G1BIP

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY CMT-G1BIP. Wij hopen dat dit SONY CMT-G1BIP handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY CMT-G1BIP te teleladen.


SONY CMT-G1BIP : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (689 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SONY CMT-G1BIP (677 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY CMT-G1BIP

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 4-283-813-54(1) Locatie van bedieningsfuncties Apparaat (voorkant) Voorbereidingen Bediening Weergave van een cd/MP3-disc of 6 Drukopdetoetsomuwprogrammavantracks Micro HI-FI Component System NL Gebruiksaanwijzing Zwart 1 Kiesdecdfunctie. Druk herhaaldelijk op FUNCTION +/. ofbestandenweertegeven. Het programma blijft beschikbaar totdat u de disc uit de disclade verwijdert of de stekker van het netsnoer uit het stopcontact haalt. Om het programma nog een keer weer te geven, drukt u op de toets . 6 Omeenvoorkeurzenderopteroepen, druktu herhaaldelijkopdetoetsPLAYMODE/TUNING MODEtotdat"PRESET"opdedisplayverschijnt, en druktuvervolgensherhaaldelijkopdetoets+/ omhetgewenstevoorkeurzendernummertekiezen. 2 Plaatseendisc. Druk op op het apparaat en plaats een disc met het label naar boven in de disclade. Druk op op het apparaat om de disclade te sluiten. Uitschakelen van de geprogrammeerde weergavefunctie Weergeven met de iPod/iPhone 1 KiesdeUSBfunctie. Druk herhaaldelijk op FUNCTION +/. Druk als de speler in de stopstand staat herhaaldelijk op de toets PLAY MODE/TUNING MODE totdat "PGM" van de display verdwijnt. 2 SluitdeiPod/iPhoneopde (USB)poortaanmet deUSBkabeldiebijuwiPod/iPhoneisgeleverd. 3 Startdeweergave. Druk op . Laatste track of laatste bestand van het programma wissen Programma-informatie bekijken 3 Startdeweergave. Druk op . Druk als de speler in de stopstand staat op de toets CLEAR. Drukt u op . [. . . ] een disc met veel mappen. apparaat opnieuw aan en schakel tenslotte het systeem weer in. Controleer de informatie op de websites over compatibele USB-apparaten aan de hand van de URL's vermeld onder "Een bestand afspelen van het USB-apparaat". Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het USB-apparaat voor informatie over hoe u dit probleem kunt oplossen. Dit systeem is uitgerust met een automatische stand-byfunctie. Met deze functie wordt het systeem automatisch in de stand-bystand gezet wanneer gedurende 30 minuten geen bediening plaatsvindt of geen geluidssignaal wordt uitgevoerd. Druk op de knoppen op het apparaat om de automatische stand-byfunctie uit te schakelen. Drukopalshetsysteemisingeschakelden houddeze2secondenoflangeringedrukttotdat "AUTOSTBYOFF"verschijnt. Om de functie in te schakelen, herhaalt u de procedure totdat "AUTO STBY ON" op de display verschijnt. Opmerkingen "AUTO STBY" verschijnt gedurende 2 minuten op de display een schoonmaakdoekje vanuit het midden naar de rand schoonvegen. Reinig discs niet met oplosmiddelen, zoals wasbenzine, thinner, in de handel verkrijgbare schoonmaakmiddelen of antistatische sprays bedoeld voor langspeelplaten. Stel een disc niet bloot aan direct zonlicht of warmtebronnen, zoals bijvoorbeeld een warme luchtstroom, en laat ze niet achter in een auto die in de volle zon geparkeerd staat. Voor uw veiligheid Trek de stekker uit het stopcontact als u het apparaat Opmerkingen voor de iPod/iPhone-gebruiker van de weergavetimer. iPod/iPhone Er is geen geluid. Controleer of de iPod/iPhone op de juiste wijze is Zorg ervoor dat de iPod/iPhone muziek weergeeft. Controleer of de iPod/iPhone is bijgewerkt met de De weergave begint niet. Schakel het systeem uit, sluit vervolgens het USB- de status van de aangesloten iPod/iPhone. Opmerking over herhaalde weergave Tip aangesloten. Als u "REP" selecteert in de normale weergavefunctie, voert het systeem een herhaalde weergave uit van alle audiobestanden die op het USB-apparaat zijn opgeslagen. Als u "REP" selecteert in de mapweergavefunctie, voert het systeem een herhaalde weergave uit van alle audiobestanden in de geselecteerde map. Het systeem kent de volgende displayfuncties. Displayfunctie Bij uitgeschakeld systeem *1, Energiebesparings- De display is uitgeschakeld om functie*2 energie te besparen. Klok*3 De klok wordt weergegeven. * Het STANDBY-lampje op het apparaat brandt als het systeem uitgeschakeld is. 3 * De klokweergave schakelt na 8 seconden automatisch over naar de energiebesparingsfunctie. 1 De weergavetimerinstelling blijft gehandhaafd zolang de instelling niet handmatig wordt geannuleerd. Storingen verhelpen 1 Controleerofhetnetsnoerendeluidsprekerkabels opdejuistewijzeenstevigzijnaangesloten. meest recente softwareversie. Zo niet, update de iPod/ iPhone dan voordat u deze met het systeem gebruikt. Stel het volumeniveau in. apparaat opnieuw aan en schakel tenslotte het systeem weer in. Controleer de informatie op de websites over compatibele USB-apparaten aan de hand van de URL's vermeld onder "Een bestand afspelen van het USB-apparaat". Druk op om te beginnen met de weergave. voordat het systeem in de stand-bystand wordt gezet. De automatische stand-byfunctie werkt niet voor de tunerfunctie (FM/AM/DAB), ook niet wanneer deze is ingeschakeld. Mogelijk wordt het systeem niet automatisch in de stand-byfunctie gezet in de volgende gevallen: wanneer er een audiosignaal wordt waargenomen. terwijl de vooraf ingestelde weergavetimer of slaaptimer wordt uitgevoerd. langere tijd niet gebruikt. Als u de stekker uit het stopcontact trekt, moet u altijd de stekker vastpakken. Mocht er ooit een vast voorwerp of vloeistof in het systeem komen, dan schakelt u het systeem uit en laat u het controleren door gekwalificeerd personeel, voordat u het weer gaat gebruiken. [. . . ] Als u naar een ander gebied bent verhuisd, kunnen sommige services/frequenties zijn gewijzigd en kunt u mogelijk niet afstemmen op uw gebruikelijke zender. Voer de automatische DAB-scanprocedure uit om de inhoud van uitzendingen opnieuw te registreren. (Met deze procedure wist u alle eerder opgeslagen voorkeurzenders). Maak dit systeem schoon met een zachte doek die een beetje bevochtigd is met een oplossing van een mild schoonmaakmiddel in water. Gebruik nooit een schuursponsje, schuurpoeder, of een oplosmiddel zoals thinner, wasbenzine of alcohol. Technische gegevens Hoofdapparaat AUDIOVERMOGENSSPECIFICATIES VERMOGEN EN TOTALE HARMONISCHE VERVORMING: (Alleen model voor de Verenigde Staten) Bij een belasting van 6 ohm, beide kanalen aangestuurd, 120 -- 10. 000 Hz; nominaal 50 Watt per kanaal minimaal RMS-vermogen, met niet meer dan 10% totale harmonische vervorming vanaf 250 mW tot het nominale vermogen. De DAB/DAB+-uitzending is onderbroken (alleen CMT-G1BiP) Versterker Verander de positie van het systeem of pas de richting van de antenne aan om de aangeduide waarde van de signaalkwaliteit te verhogen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY CMT-G1BIP

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY CMT-G1BIP zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag