Gebruiksaanwijzing SONY CMT-DX400A

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY CMT-DX400A. Wij hopen dat dit SONY CMT-DX400A handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY CMT-DX400A te teleladen.


SONY CMT-DX400A : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1051 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY CMT-DX400A

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 4-295-885-52(1) WAARSCHUWING Om de kans op brand of elektrische schokken te verkleinen, mag u het apparaat niet blootstellen aan druppels of spetters, en mogen geen voorwerpen die met een vloeistof zijn gevuld, zoals een vaas, op het apparaat worden gezet. Om de kans op brand te verkleinen, mag u de ventilatieopeningen van het apparaat niet afdekken met een krant, tafelkleed, gordijn, enz. Plaats ook geen voorwerpen met open vuur, brandende kaarsen, op het apparaat. Aangezien de hoofdstekker wordt gebruikt om het apparaat los te koppelen van het elektriciteitsnet, sluit u het apparaat aan op een gemakkelijk bereikbaar stopcontact. [. . . ] Druk op VOLUME +/ of draai de VOLUME-regelaar op het apparaat om het volume in te stellen. Het geluid veranderen Druk tijdens de weergave herhaaldelijk op AUDIO om het gewenste audioformaat te selecteren.  Tijdens het weergeven van een DVD Het weergegeven beeld vergroten U kunt in- en uitzoomen op een weergegeven beeld tijdens weergave van een DVD VIDEO, een VIDEO CD, een Xvid-video, een MPEG4-video of een JPEG-beeld. Het vergrote deel van het beeld kan worden verplaatst door op /// te drukken. 2 3 Met het etiket naar boven gericht. 4 Druk op VOLUME +/ of draai de VOLUME-regelaar op het apparaat om het volume in te stellen. USB-apparaat 4 Wanneer een DVD VIDEO met meerdere audioformaten wordt weergegeven, kunt u het audioformaat veranderen in PCM, Dolby Digital of MPEG-audio. Als de DVD VIDEO is opgenomen met meertalige geluidssporen, kunt u ook de taal van het geluid veranderen.  Tijdens het weergeven van een CD/VIDEO CD Bestandsformaat en XXX: Dit geeft het bestandsformaat van een huidig geselecteerd bestand aan en verwijst naar zijn cursorpositienummer (bijv. "WMA 002"). U kunt stereo- of monogeluidsinstellingen selecteren voor het geluid dat door de luidsprekers wordt uitgevoerd. Bij de monogeluidsinstellingen kunt u het linker- of rechterkanaal selecteren en naar het geluid van het geselecteerde kanaal luisteren via zowel de linker- als rechterluidspreker. 13 14 15 16 Wordt vervolgd  Zoeken naar een titel/ hoofdstuk/track/scène, enz.  Tijdens het weergeven van een DVD/VCD Weergave in de geprogrammeerde volgorde U kunt de tracks selecteren in de volgorde waarin u ze wilt weergeven (alleen voor CDDA-discs). Maximaal 20 tracks kunnen worden geprogrammeerd. 1 2 3 Druk tijdens weergave op  DISPLAY. Druk op / om een optie te selecteren en druk daarna op . 1 2 Druk op PROGRAM. Houd SHIFT ingedrukt en druk daarna op de cijfertoetsen om een 2cijferig tracknummer in te voeren om een track te selecteren (bijvoorbeeld "02" om track 2 te selecteren). Druk op /// en selecteer [Starten] om de weergave van het programma te starten. "RANDOM": Een willekeurig geselecteerd  bestand in de huidige map wordt herhaald. In deze functie kan hetzelfde bestand meer dan twee keer worden weergegeven. "REP FLD": De huidige map wordt  herhaald. Het geluid instellen Een dynamischer geluid genereren Druk tijdens weergave herhaaldelijk op DSGX om de DSGX (Dynamic Sound Generator X-tra)-functie in of uit te schakelen. "DSGX OFF": Schakelt de DSGX-functie  uit. Een tuner gebruiken Merk op dat AM-ontvangst niet beschikbaar is op het model voor Europa. Naar een voorkeurzender luisteren Handige functies De slaaptimer gebruiken U kunt het systeem instellen om na een vooraf ingestelde tijdsduur uit te schakelen zodat u in slaap kunt vallen terwijl u naar muziek luistert. Bij iedere druk op deze toets verandert de minutenweergave (de resterende tijdsduur) met 10 minuten. De laatste 20 seconden voordat het systeem uitschakelt worden op het display afgeteld.  De resterende tijdsduur controleren Het instelscherm gebruiken U kunt diverse instellingen van de menuonderdelen veranderen. De onderdelen die afgebeeld worden kunnen verschillen afhankelijk van het land of de regio. De standaardinstelling is onderstreept. 1 2 Voorkeurzenders instellen U kunt maximaal 20 FM-zenders en 10 AMzenders opslaan als voorkeurzenders. U kunt vervolgens op ieder van deze zenders afstemmen door gewoon het bijbehorende voorkeurzendernummer te selecteren. Druk herhaaldelijk op FUNCTION +/ (of op FUNCTION op het apparaat) om "FM" of "AM" te selecteren. Druk op PRESET +/ (of houd SHIFT ingedrukt en druk daarna op de cijfertoetsen) om een voorkeurzendernummer te selecteren. Druk op VOLUME +/ of draai de VOLUME-regelaar op het apparaat om het volume in te stellen. 1 Houd SHIFT ingedrukt en druk daarna op de cijfertoetsen om naar de gewenste optie te verspringen. Houd SHIFT ingedrukt en druk daarna op de cijfertoetsen om de gewenste track te selecteren. Opmerking  Tijdens het weergeven van een CD De functies die geselecteerd kunnen worden en hun volgorde verschillen afhankelijk van de disc of het bestand. 1 2 Druk herhaaldelijk op FUNCTION +/ (of op FUNCTION op het apparaat) om "FM" of "AM" te selecteren. Houd TUNING +/ gedurende 2 seconden ingedrukt om het afstemmen te starten tot u de gewenste zender hebt gevonden. "SEARCH +" of "SEARCH " wordt op het display afgebeeld tot een radiozender met voldoende signaalsterkte is gevonden. [. . . ]  Het  systeem staat in de pauzestand of in de vertraagde-weergavefunctie. Monteer een ruisfilter (verkrijgbaar in de  winkel) aan het netsnoer. Het geluid verliest zijn stereo-effect wanneer een VIDEO CD of CD wordt weergegeven. Stel de audio-instelling in op [Stereo] door op AUDIO te drukken. Bediening Kan niet afstemmen op radiozenders. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY CMT-DX400A

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY CMT-DX400A zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag