Gebruiksaanwijzing SONY CMT-CX5IP

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY CMT-CX5IP. Wij hopen dat dit SONY CMT-CX5IP handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY CMT-CX5IP te teleladen.


SONY CMT-CX5IP : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (892 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY CMT-CX5IP

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 4-278-003-52 (1) Locatie van bedieningsfuncties Apparaat (bovenkant) Voorbereidingen FM-antenne Zoek een positie en richting waarbij een goede ontvangst mogelijk is en plaats daarna de antenne. Houd de antennes uit de buurt van de luidsprekerkabels en het netsnoer om te voorkomen dat ze ruis oppikken. Bediening Weergave van een cd/MP3-disc 1 Kies de cd-functie. Druk herhaaldelijk op FUNCTION +/ . is en de volgende sessies in hetzelfde formaat zijn opgenomen, zal het systeem doorgaan met het weergeven van MP3-bestanden in meerdere sessies tot het systeem een andere sessie tegenkomt die is opgenomen in een andere formaat. Micro HI-FI Component System NL Gebruiksaanwijzing Apparaat (voorkant) 2 Plaats een disc. Plaats een disc met het label naar voren gericht in de discsleuf. Luidsprekers Voeding Uw eigen programma samenstellen (geprogrammeerde weergavefunctie) 1 Kies de cd-functie. Druk herhaaldelijk op FUNCTION +/ . Sluit de luidsprekerkabels aan op de SPEAKERSaansluitingen van het apparaat. 2 Selecteer de weergavefunctie. Plaats een disc met het label naar voren gericht. 1 Sluit het netsnoer op de netadapter aan. 2 Sluit de netadapter op het apparaat aan en sluit het netsnoer vervolgens op een stopcontact aan. Wanneer u op drukt, wordt het systeem ingeschakeld en wordt de demonstratie automatisch beëindigd. [. . . ] 3 Start de weergave. Druk op . De iPod/iPhone bedienen Om De weergave te pauzeren Een track of hoofdstuk van een gesproken boek of een podcast te selecteren Een punt in een track of hoofdstuk van een gesproken boek of een podcast te zoeken Het geselecteerde onderdeel te kiezen In de iPod-menu's omhoog/omlaag te scrollen Terug te keren naar het vorige menu of om een menu te selecteren Drukt u op (pauzeren) / (stop) . Een map te selecteren Een bestand te kiezen Een punt in een bestand te zoeken +/ herhaaldelijk. (achteruit)/ (vooruit) . DSGX op het apparaat. 3 Druk herhaaldelijk op / om "PLAY SEL?" te De timer uitschakelen "Reading" verschijnt lange tijd op de display, of het duurt erg lang voordat de weergave begint. Het leesproces kan lang duren in de volgende gevallen. Het interne geheugen is gefragmenteerd. Luidsprekersysteem Meldingen CD Over : u hebt het einde van de disc bereikt terwijl u op hebt gedrukt tijdens het weergeven of in de pauzestand. Error : het USB-apparaat kon niet worden herkend of er is een onbekend apparaat aangesloten. No Device : er is geen USB-apparaat aangesloten of het aangesloten USB-apparaat is gestopt. No Disc : er is geen disc in de speler geplaatst, of u hebt een disc geplaatst die niet kan worden weergegeven. No Track : het afspeelbare bestand op het USB-apparaat is niet in het systeem geladen. Not in Use : u hebt geprobeerd een bepaalde bediening uit te voeren onder omstandigheden waarin die bediening niet mogelijk is. Not Supported : Er is een niet-ondersteund USBapparaat of niet-ondersteunde iPod aangesloten of er is een iPod/iPhone aangesloten waarvan de accu leeg is. : U hebt tijdens weergave in de cd-functie op de toets PLAY MODE gedrukt. : u hebt geprobeerd om meer dan 25 tracks of bestanden (stappen) te programmeren. : de begin- en eindtijden van de weergavetimer zijn ingesteld op hetzelfde tijdstip. (achteruit)/ (vooruit) . Houd tijdens de weergave (achteruit)/ (snel vooruit) ingedrukt en laat de toets op het gewenste punt los. TOOL MENU /RETURN (terug) . Houd tijdens de weergave (achteruit)/ (snel vooruit) ingedrukt en laat de toets op het gewenste punt los. Herhaalde REPEAT herhaaldelijk totdat weergave te kiezen "REP" of "REP1" verschijnt. *1 Bij het weergeven van een MP3/WMA-bestand met VBR, kan het apparaat de weergave hervatten vanaf een ander punt. *2 Bij het hervatten van de weergave wordt teruggekeerd naar de bovenste map. EQ om "BASS" of "TREBLE" te selecteren, en druk daarna op / om het niveau in te stellen. Herhaal dezelfde procedure als hierboven tot "TIMER . OFF?" verschijnt in stap 3, en druk daarna op De instelling wijzigen Begin opnieuw bij stap 1. Opmerking Als u een USB-apparaat als timer selecteert en er veel bestanden of mappen op dat apparaat staan, duurt het even voordat het USBapparaat is gelezen en veroorzaakt dit enige vertraging voordat de weergave begint als reactie op de timer. Weergave begint niet bij de eerste track. Druk om terug te keren naar normale weergave herhaaldelijk op de toets PLAY MODE totdat de aanduidingen "PGM" en "SHUF" allebei verdwijnen. Dit luidsprekersysteem heeft geen magnetische afscherming en daardoor kan het beeld op televisietoestellen die zich dichtbij bevinden magnetisch vervormd raken. In dat geval schakelt u het televisietoestel uit, wacht u 15 tot 30 minuten en schakelt u het daarna weer in. Als er geen verbetering optreedt, plaatst u de luidsprekers ver uit de buurt van het televisietoestel. Foutieve display De displayinformatie veranderen Om De informatie op de display te veranderen1) De displayfunctie te veranderen (zie hieronder). 1) De weergave begint later dan normaal. De weergavefunctie wijzigen Druk herhaaldelijk op PLAY MODE . U kunt kiezen uit de normale weergavefunctie (alle bestanden op het USB-apparaat op volgorde afspelen), de mapweergavefunctie (" " voor alle bestanden in de opgegeven map op het USB-apparaat) of de willekeurige weergavefunctie ("SHUF"). Opmerking over de weergavefunctie Wanneer u de willekeurige weergavefunctie "SHUF" kiest, geeft het systeem alle audiobestanden in het aangesloten USB-apparaat op willekeurige volgorde weer. Bij de willekeurige weergavefunctie kan hetzelfde bestand herhaaldelijk worden afgespeeld. Wanneer de weergavefunctie is ingesteld op de mapweergavefunctie, is "REP1" niet beschikbaar. [. . . ] Worden de ventilatieopeningen van het systeem ergens door geblokkeerd? De opgegeven zender zendt tijdelijk mogelijk niet uit. Het volumeniveau van de beltoon van de iPhone verandert niet. Het systeem terugzetten op de fabrieksinstellingen Stel het volumeniveau van de beltoon in op de iPhone. USB-apparaat Wanneer beide apparaten tegelijkertijd zijn aangesloten, wordt de iPod/iPhone of het USBapparaat niet opgeladen. U kunt de iPod/iPhone en het USB-apparaat niet tegelijkertijd opladen. Selecteer de USB-functie om een USB-apparaat op te laden. Als het systeem nog steeds niet naar behoren functioneert, moet u het systeem terugzetten op de fabrieksinstellingen. Gebruik de toetsen op het apparaat om het systeem terug te zetten op de fabrieksinstellingen. Voordat u een disc gaat weergeven, moet u deze met een schoonmaakdoekje vanuit het midden naar de rand schoonvegen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY CMT-CX5IP

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY CMT-CX5IP zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag