Gebruiksaanwijzing SONY CMT-BT60

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY CMT-BT60. Wij hopen dat dit SONY CMT-BT60 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY CMT-BT60 te teleladen.


SONY CMT-BT60 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (225 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SONY CMT-BT60 (223 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY CMT-BT60

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 4-456-714-53 (1) Opmerking over DualDiscs Een DualDisc is een tweezijdige disc, waarop aan de ene kant DVD-materiaal is gebrand en aan de andere kant digitaal audiomateriaal. Aangezien de kant met het audiomateriaal niet voldoet aan de Compact Disc (CD)-norm, kan het afspelen op dit product niet worden gegarandeerd. Plaats van regelaars Apparaat (bovenkant) Bewerkingen Een CD-DA-/MP3-disc afspelen 1 Druk op CD FUNCTION  op de afstandsbediening of druk herhaaldelijk op FUNCTION  op het apparaat totdat "CD" op de display  verschijnt. Personal Audio System NL Gebruiksaanwijzing Muziekdiscs die zijn gecodeerd met auteursrechtenbeveiligingstechnologieën Dit product is ontworpen voor het afspelen van discs die voldoen aan de Compact Disc (CD)-norm. [. . . ] 6 Bedien het BLUETOOTH-apparaat en breng de BLUETOOTH-verbinding tot stand. Wanneer het koppelen voltooid is en er een verbinding met het BLUETOOTH-apparaat tot stand is gebracht, verandert de display  van "PAIRING" naar "BT AUDIO" en knippert de BLUETOOTH-aanduiding langzaam blauw. Raak met uw smartphone de N-markering  op het apparaat aan en houd contact totdat de smartphone gaat trillen. 2 Verbind een extra audiocomponent met de 3 Druk op AUDIO IN FUNCTION  op de AUDIO IN-aansluiting  met gebruik van een audiokabel (niet bijgeleverd). CD-DA-disc  resterende afspeeltijd van het spelende track  totale resterende afspeeltijd De timer annuleren afstandsbediening of druk herhaaldelijk op FUNCTION  op het apparaat totdat "AUDIO IN" op de display  verschijnt. MP3-disc Herhaal dezelfde procedure als van "Controleren van de instelling" totdat "OFF" in stap 3 verschijnt en druk vervolgens op . ˎˎDe volgende discs kunnen de benodigde voorbereidingstijd voor het afspelen verlengen:  en disc met een ingewikkelde mapstructuur. ˎˎZoek een locatie en een richting waarbij een goede ontvangst mogelijk is en plaats de antenne opnieuw. ˎBundel de antennekabels met bijvoorbeeld in de handel verkrijgbare kabelklemmetjes en pas de kabellengtes aan. Discs die NIET met dit systeem kunnen worden afgespeeld ˎˎCD-ROM ˎˎ8 cm discs ˎˎCD-R/CD-RW-discs die op een andere manier zijn gebrand dan met de muziek-CD-indeling of MP3indeling volgens ISO9660 niveau 1/niveau 2, Joliet ˎˎCD-R/CD-RW-discs in multisessie-indeling waarbij de sessie niet afgesloten is ˎˎCD-R/CD-RW-discs van een slechte opnamekwaliteit, CD-R/CD-RW-discs waarop krassen zitten of die vuil zijn, of CD-R/CD-RW-discs die zijn gebrand met behulp van een incompatibele brander ˎˎCD-R/CD-RW-discs die niet op de juiste wijze zijn afgesloten ˎˎDiscs die andere bestanden dan MPEG 1 Audio Layer-3-bestanden (MP3-bestanden) bevatten ˎˎDiscs met een ongewone vorm (bijvoorbeeld hartvormig, vierkant of stervormig) ˎˎDiscs waarop plakband, papier of een sticker zit ˎˎGehuurde of tweedehands discs met een zegel waarbij de lijm onder het zegel vandaan komt ˎˎDiscs voorzien van een label, waarvan de inkt plakkerig aanvoelt 4 Start het afspelen op het aangesloten  track- of bestandsnaam  artiestennaam  albumnaam ˎTekens die niet kunnen worden weergegeven, verschijnen als "_". ˎ ˎHet volgende wordt niet weergegeven: ˎ  esterende afspeeltijd of totale afspeeltijd voor een MP3-disc r  otale afspeeltijd voor een MP3-bestand t ˎHet volgende wordt niet correct weergegeven: ˎ  erstreken afspeeltijd van een MP3-bestand dat is v gecodeerd met VBR (variabele bitsnelheid). Ώ ap- en bestandsnamen die niet voldoen aan de norm m ISO9660 niveau 1/niveau 2 of Joliet in de expansie-indeling. ˎHet volgende wordt weergegeven: ˎ  otale afspeeltijd voor een CD-DA-disc (behalve wanneer t de PGM-modus is geselecteerd en de speler is gestopt)  esterende afspeeltijd van een track van een CD-DA-disc r  esterende afspeeltijd voor een CD-DA-disc (alleen r wanneer de modus voor normaal afspelen tijdens het afspelen is geselecteerd)  D3- taginformatie voor MP3-bestanden. ID3I taginformatieweergave versie 2 heeft voorrang wanneer zowel versie 1 als versie 2 ID3-tags voor één MP3-bestand worden gebruikt. 0 Ondersteunde BLUETOOTH-profielen:  2DP (Advanced Audio Distribution Profile) A A  VRCP (Audio Video Remote Control Profile) ˎVoor het gebruik van een met dit systeem verbonden ˎ BLUETOOTH-apparaat, moet het apparaat hetzelfde profiel als dit systeem ondersteunen. Vergeet niet dat ook wanneer het profiel hetzelfde als dit systeem is, de functies van het BLUETOOTH-apparaat afhankelijk van de specificaties van het apparaat anders kunnen zijn. ˎVanwege de eigenschappen van de draadloze BLUETOOTHˎ technologie, is de weergave op dit systeem in verhouding tot de audioweergave van de zendapparatuur iets vertraagd. ˎWanneer de geluidsbron voor een afspeeltimer op ˎ een radiozender is ingesteld die u hebt ingesteld met automatisch scannen (AUTO) of handmatig afstemmen (MANUAL) en u de radiofrequentie of band wijzigt nadat u de timer hebt ingesteld, wordt de instelling van de radiozender voor de timer ook gewijzigd. ˎWanneer de geluidsbron voor een afspeeltimer op een ˎ vooraf vastgelegde radiozender (vooraf ingesteld nummer 1 tot 20) is ingesteld en u de radiofrequentie of band wijzigt nadat u de timer hebt ingesteld, wordt de instelling van de radiozender voor de timer niet gewijzigd. De afstemming van de radiozender voor de timer staat vast op de zender die u ervoor hebt ingesteld. dAB/DAB+-tunergedeelte (alleen op de CMT-BT60B): FM-stereo , superheterodyne DAB/FM-tuner Frequentiebereik* Band-III: 174 , 928 (5A) MHz  239 , 200 (13F) MHz * Zie voor details de "DAB/DAB+-frequentietabel" hieronder. Antenne: DAB/FM-draadantenne DAB/DAB+-services zijn alleen beschikbaar in landen/regio's die DAB/DAB+-services ondersteunen. [. . . ] Zoek op het internet naar gedetailleerde informatie over "NFC Easy Connect" en download de toepassing. ˎˎIn sommige landen en regio's kunnen NFCcompatibele toepassingen niet worden gedownload. Informatie over de toepassing "NFC Easy Connect" Druk op DISPLAY  terwijl de naam van het BLUETOOTH-apparaat die op het aangesloten BLUETOOTH-apparaat is ingesteld, op de display  wordt weergegeven. ˎˎWanneer de afspeeltimer ingesteld is, wordt het systeem automatisch ongeveer 15 seconden (voor FM, AM of DAB) of ongeveer 90 seconden (voor een CD-DA-disc of USB-apparaat) vóór de ingestelde tijd ingeschakeld. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY CMT-BT60

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY CMT-BT60 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag