Gebruiksaanwijzing SONY CDX R53300

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY CDX R53300. Wij hopen dat dit SONY CDX R53300 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY CDX R53300 te teleladen.


SONY CDX R53300 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2218 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY CDX R53300

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 4 Wenn Sie die Equalizer-Kurve deaktivieren wollen, wählen Sie in Schritt 3 die Option „OFF“. Raadpleeg de bijgeleverde handleiding voor installatie/aansluitingen voor meer informatie over de installatie en aansluitingen. Opmerking voor klanten: de volgende informatie is enkel van toepassing voor apparaten die verkocht worden in landen die de EU-richtlijnen in acht nemen De fabricant van dit product is Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. De geauthoriseerde vertegenwoordiging voor EMC en produkt veiligheid is Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Duitsland. [. . . ] 2 Druk op de selectietoets of op (ZAP) wanneer een track wordt afgespeeld die u wilt beluisteren. De track die u selecteert, wordt in normale weergavestand vanaf het begin afgespeeld. Herhaal stap 1 en 2 als u nogmaals naar een track wilt zoeken in de ZAPPIN-stand. Tips • U kunt een afspeeltijd selecteren van ongeveer 6 seconden/15 seconden/30 seconden (pagina 19). € Druk op (SEEK) +/– of (1)/(2) (ALBUM –/+) in de ZAPPIN-stand als u een track of album wilt overslaan. € Als u op (BACK) drukt, bevestigt u ook welke track u wilt afspelen. De equalizercurve aanpassen — EQ7-instelling Met "CUSTOM" bij EQ7 kunt u uw eigen equalizerinstellingen maken. Genieten van geavanceerde sound-functies — Advanced Sound Engine Advanced Sound Engine, Sony's nieuwe soundengine, creëert met digitale signaalverwerking een ideaal sound-field in de auto. advanced Sound Engine omvat de volgende functies: EQ7 , Luisterpositie , DM+ Geavanceerd , Versterking Lage Tonen Achter. Draai de regelknop tot "EQ7 SETTING" wordt weergegeven en druk op de regelknop. Draai de regelknop tot "BASE" wordt weergegeven en druk op de regelknop. Als u een vooraf ingestelde equalizercurve niet wilt aanpassen, gaat u rechtstreeks naar stap 5. Selecteer de equalizercurve door de regelknop te draaien en druk op de regelknop. 1 Selecteer het frequentiebereik door de regelknop te draaien en druk op de regelknop. De geluidskwaliteit selecteren — EQ7-Voorkeuze U kunt een equalizercurve selecteren uit 7 equalizercurven ("XPLOD, " "VOCAL, " "EDGE, " "CRUISE, " "SPACE, " "GRAVITY, " "CUSTOM" of "OFF"). Draai de regelknop tot "EQ7 PRESET" wordt weergegeven en druk op de regelknop. Draai de regelknop tot de gewenste equalizercurve wordt weergegeven en druk op de regelknop. BAND1: 63 Hz BAND2: 160 Hz BAND3: 400 Hz BAND4: 1 kHz BAND5: 2, 5 kHz BAND6: 6, 3 kHz BAND7: 16, 0 kHz 2 Pas het volumeniveau aan door de regelknop te draaien en druk op de regelknop. het volume kan worden aangepast in stappen van 1 dB , van –6 dB tot +6 dB. U kunt de equalizercurve annuleren door "OFF" te selecteren in stap 3. tip Voor iedere bron kan de equalizercurve in het geheugen worden opgeslagen. De equalizercurve wordt opgeslagen in "CUSTOM" en het display keert terug naar de normale ontvangst-/weergavestand. [. . . ] T Het afstemmen wordt te vaak onderbroken: Stel "LOCAL-ON" in (pagina 18). T Het afstemmen stopt niet bij een zender: Stel "LOCAL-OFF" in (pagina 18). € Er is te veel kracht gebruikt bij het plaatsen van de CD of de CD is niet goed geplaatst. € De CD-R's/CD-RW's zijn niet geschikt voor audiogebruik (pagina 21). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY CDX R53300

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY CDX R53300 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag