Gebruiksaanwijzing SONY CDX-M60UI

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY CDX-M60UI. Wij hopen dat dit SONY CDX-M60UI handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY CDX-M60UI te teleladen.


SONY CDX-M60UI : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2579 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SONY CDX-M60UI INSTALLATION/CONNECTIONS (595 ko)
   SONY CDX-M60UI DATASHEET (331 ko)
   SONY CDX-M60UI INSTALLATION/CONNECTIONS (595 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY CDX-M60UI

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Raadpleeg voor meer informatie over energiebesparingsstanden Energiebesparingsstanden gebruiken (pagina 144). n9N Voor gebruik Documentatie In de documentatie vindt u gedrukte informatie en gebruikershandleidingen voor uw VAIO-computer om door te lezen. Gedrukte documentatie Handleiding Snel aan de slag: met de procedure vanaf het uitpakken tot en met het starten van uw VAIO. Gids probleemoplossing en systeemherstel: bevat oplossingen voor andere problemen dan de problemen die kunnen optreden tijdens het normale gebruik van de computer. Voorschriften, Garantie, Licentie-overeenkomst voor eindgebruikers en Ondersteuning: met de bepalingen van Sony's garantie, Veiligheidsvoorschriften, Modemvoorschriften, Draadloze LAN Voorschriften, Draadloze WAN Voorschriften, Bluetooth Voorschriften, Softwarelicentie-overeenkomst voor eindgebruikers en informatie over Sony ondersteuning. n 10 N Voor gebruik Niet-gedrukte documentatie Gebruikershandleiding (deze handleiding): beschrijft functies van de computer. Deze handleiding bevat ook informatie over de softwareprogramma's die bij de computer worden geleverd en informatie over veelvoorkomende problemen. [. . . ] Raadpleeg het Help-bestand dat bij Protector Suite QL wordt geleverd voor meer informatie. !Dit is afhankelijk van de website die u wilt bezoeken. De functie File Safe gebruiken Met de functie File Safe kunt u bestanden en/of mappen opnemen in een gecodeerd archief als beveiliging tegen ongeoorloofde toegang. Het gecodeerde archief kan worden gedecodeerd of ontgrendeld om toegang te krijgen tot de bestanden en mappen in het archief. Hiervoor veegt u met uw vinger over de vingerafdruksensor of voert u het back-upwachtwoord in dat u voor codering hebt opgegeven. Raadpleeg het Help-bestand dat bij Protector Suite QL wordt geleverd voor meer informatie. De toepassingsstarter gebruiken Met de toepassingsstartfunctie van uw computer kunt u uw voorkeurstoepassing (een programmabestand) starten als deze is toegewezen aan een vinger met een geregistreerde vingerafdruk. Nadat u een toepassing hebt toegewezen aan uw vinger, kunt u de toegewezen toepassing openen door met uw vinger over de vingerafdruksensor te vegen. Raadpleeg het Help-bestand dat bij Protector Suite QL wordt geleverd voor meer informatie. n 130 N Uw VAIO-computer aanpassen Vingerafdrukverificatie gebruiken met de TPM Via de TPM-gegevenscodeerfunctie kunt u de beveiliging van uw computer verbeteren met behulp van vingerafdrukverificatie. Zie De Trusted Platform Module (TPM) gebruiken (pagina 131) voor meer informatie over het gebruik van de TPM. Als u vingerafdrukverificatie wilt gebruiken met de TPM, moet uw computer zijn uitgerust met een vingerafdruksensor en de TPM. Raadpleeg de online specificaties om na te gaan of uw model is uitgerust met deze voorzieningen. Raadpleeg het Help-bestand dat bij Protector Suite QL wordt geleverd voor meer informatie. Geregistreerde vingerafdrukken wissen Voordat u de computer wegdoet of overdraagt aan een derde, wordt het ten zeerste aanbevolen de vingerafdrukgegevens die voor de vingerafdruksensor zijn geregistreerd, te wissen nadat u de gegevens op het geïntegreerde opslagapparaat* hebt gewist. * Zie de online specificaties voor informatie over de configuratie van het opslagapparaat. Geregistreerde vingerafdrukken wissen 1 2 Zet de computer aan. Wanneer u de bestanden in de mappen met basisgebruikerssleutels en andere bestanden codeert met het Encrypting File System (EFS), kunt u in de volgende gevallen de TPM-software niet meer starten en de gecodeerde gegevens niet meer decoderen: De TPM-software is geïnstalleerd. De EFS-functie is ingeschakeld tijdens het proces voor gebruikersinitialisatie. Met de standaardinstellingen kunnen de bestanden in de mappen hieronder niet worden gecodeerd, doordat ze systeemkenmerken hebben. Wijzig de systeemkenmerken van de bestanden in de mappen hieronder niet. !De volgende mappen zijn standaard onzichtbaar. Mappen met basisgebruikerssleutels en andere mappen C:\<gebruikersnaam>\All Users\Infineon\TPM Software 2. 0\BackupData C:\<gebruikersnaam>\All Users\Infineon\TPM Software 2. 0\PlatformKeyData C:\<gebruikersnaam>\All Users\Infineon\TPM Software 2. 0\RestoreData (C:\<gebruikersnaam>\All Users is een snelkoppeling naar C:\ProgramData. ) C:\<gebruikersnaam>\<account>\AppData\Roaming\Infineon\TPM Software 2. 0\UserKeyData n 135 N Uw VAIO-computer aanpassen De volgende archief-, back-up- en token-bestanden mogen niet worden gecodeerd. Sony accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor problemen en schadegevallen die voortvloeien uit het per ongeluk coderen van de volgende bestanden of mappen die ze bevatten. Automatisch back-upbestand Standaardbestandsnaam: SPSystemBackup. xml Standaardpad: geen (door te klikken op Browse wordt het venster <gebruikersmap>\Documents\Security Platform weergegeven. ) Opslagmap voor automatische back-upgegevens Standaardmapnaam: SPSystemBackup De map wordt gemaakt als de submap voor het bestand SPSystemBackup. xml. Token-bestand voor het herstellen van de TPM-configuratie Standaardbestandsnaam: SPEmRecToken. xml Standaardpad: verwisselbaar medium (diskette, USB-geheugen, enz. ) Back-upbestand voor sleutels en certificaten Standaardbestandsnaam: SpBackupArchive. xml Standaardpad: geen (door te klikken op Browse wordt het venster <gebruikersmap>\Documents\Security Platform weergegeven. ) PSD-back-upbestand Standaardbestandsnaam: SpPSDBackup. fsb Standaardpad: geen (door te klikken op Browse wordt het venster <gebruikersmap>\Documents\Security Platform weergegeven. ) n 136 N Uw VAIO-computer aanpassen De volgende geheime en token-bestanden voor wachtwoordherstel mogen niet worden gecodeerd. Sony accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor problemen en schadegevallen die voortvloeien uit het per ongeluk coderen van de volgende bestanden of mappen die ze bevatten. Token-bestand voor wachtwoordherstel Standaardbestandsnaam: SPPwdResetToken. xml Standaardpad: verwisselbaar medium (diskette, USB-geheugen, enz. ) Geheim bestand voor wachtwoordherstel Standaardbestandsnaam: SPPwdResetSecret. xml Standaardpad: verwisselbaar medium (diskette, USB-geheugen, enz. ) n 137 N Uw VAIO-computer aanpassen De TPM configureren Als u de geïntegreerde TPM wilt gebruiken, moet u het volgende doen: 1 2 3 De TPM inschakelen in het scherm BIOS Setup. De TPM initialiseren en configureren. De TPM inschakelen in het scherm BIOS Setup 1 2 Zet de computer aan. [. . . ] Via een gepersonaliseerde account kunt u eenvoudig uw technische vragen stellen. De VAIO-Link-helplijnen: alvorens telefonisch contact op te nemen met VAIO-Link, moet u proberen het probleem op te lossen door de gedrukte en niet-gedrukte documentatie te lezen. Bezoek de andere websites van Sony: http://www. club-vaio. com als u meer te weten wilt komen over VAIO en deel wilt uitmaken van de groeiende VAIO-gemeenschap. http://www. sonystyle-europe. com voor het online aanschaffen van producten. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY CDX-M60UI

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY CDX-M60UI zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag