Gebruiksaanwijzing SONY CDX-M30

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY CDX-M30. Wij hopen dat dit SONY CDX-M30 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY CDX-M30 te teleladen.


SONY CDX-M30 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3001 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SONY CDX-M30 INSTALLATION/CONNECTIONS (CDX-M30) (561 ko)
   SONY CDX-M30 DATASHEET (326 ko)
   SONY CDX-M30 INSTALLATION/CONNECTIONS (CDX-M30) (561 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY CDX-M30

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Het gebruik of de verspreiding van dergelijke technologie buiten dit product om is verboden zonder een licentie van Microsoft of een erkend dochterbedrijf van Microsoft. Opmerking voor klanten: de volgende informatie is enkel van toepassing voor apparaten die verkocht worden in landen die de EU-richtlijnen in acht nemen De fabricant van dit product is Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. De geauthoriseerde vertegenwoordiging voor EMC en produkt veiligheid is Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Duitsland. Voor service- of garantiezaken verwijzen wij u graag naar de addressen in de afzonderlijke service/garantie documenten. [. . . ] Dit apparaat biedt automatisch RDS-diensten op de volgende manier: AF (alternatieve frequenties) Hiermee wordt de zender met het sterkste signaal in een netwerk geselecteerd en wordt opnieuw op deze zender afgestemd. Als u deze functie gebruikt, kunt u onafgebroken naar hetzelfde programma luisteren tijdens een lange rit zonder dat u steeds handmatig op dezelfde zender hoeft af te stemmen. Selecteer de band en druk vervolgens op een cijfertoets ((1) tot en met (6)). In bepaalde landen/regio's zijn wellicht niet alle RDS-functies beschikbaar. RDS functioneert niet als het ontvangstsignaal zwak is of als de zender waarop u hebt afgestemd, geen RDS-gegevens verzendt. Opmerking Deze functie werkt niet in het Verenigd Koninkrijk en bepaalde andere gebieden. Met deze functie kunt u andere lokale zenders in het gebied selecteren, ook als deze niet zijn opgeslagen onder de cijfertoetsen. 1 Druk tijdens FM-ontvangst op een cijfertoets ((1) tot en met (6)) waaronder een lokale zender is opgeslagen. 2 Druk binnen 5 seconden nogmaals op de cijfertoets van de lokale zender. Druk herhaaldelijk op (AF/TA) tot de gewenste instelling wordt weergegeven. Als u de BTM-functie gebruikt, worden alleen RDS-zenders met dezelfde AF-/ TA-instelling opgeslagen. LOUDNESS Hoge en lage tonen versterken voor helder geluid bij lagere volumeniveaus: "ON", "OFF". Door een optioneel draagbaar audioapparaat aan te sluiten op de AUX-ingang (stereo miniaansluiting) op het apparaat en vervolgens de bron te selecteren, kunt u het audioapparaat beluisteren via de autoluidsprekers. Het volume kan worden aangepast voor elk verschil tussen het apparaat en het draagbare audioapparaat. Pas het volume voor elk aangesloten audioapparaat aan voordat u het afspelen start. 5 Druk herhaaldelijk op de selectietoets tot "AUX" wordt weergegeven en pas het ingangsniveau aan door de regelknop te draaien (­8 dB tot +18 dB). De overeenkomstige toetsen op de kaartafstandsbediening bedienen dezelfde functies als die op het apparaat. Laat het apparaat afkoelen als de auto geparkeerd heeft gestaan in de volle zon. Als er vocht condenseert in het apparaat, verwijdert u de disk en wacht u ongeveer een uur tot het apparaat is gedroogd; anders kan de werking van het apparaat worden verstoord. De volgende toetsen op de kaartafstandsbediening verschillen van de toetsen op het apparaat of hebben andere functies dan de toetsen op het apparaat. SOURCE-toets Het apparaat inschakelen; een andere bron kiezen (Radio/CD/AUX). Opmerking Als het apparaat wordt uitgeschakeld en het scherm verdwijnt, kunt u het apparaat pas weer bedienen met de kaartafstandsbediening als u het activeert door op (SOURCE/OFF) op het apparaat te drukken of een disk plaatst. [. . . ] Als u een MP3-bestand met VBR (variabele bitsnelheid) afspeelt of snel vooruit-/terugspoelt, wordt de verstreken speelduur wellicht niet nauwkeurig weergegeven. Het is mogelijk dat niet alle vermelde accessoires verkrijgbaar zijn bij uw Sony-dealer. De onderstaande controlelijst kan u helpen bij het oplossen van problemen die zich met het apparaat kunnen voordoen. Voordat u de onderstaande controlelijst doorneemt, moet u eerst de aanwijzingen voor aansluiting en gebruik controleren. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY CDX-M30

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY CDX-M30 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag