Gebruiksaanwijzing SONY CDX-HR910UI

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY CDX-HR910UI. Wij hopen dat dit SONY CDX-HR910UI handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY CDX-HR910UI te teleladen.


SONY CDX-HR910UI : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3187 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SONY CDX-HR910UI annexe 1 (410 ko)
   SONY CDX-HR910UI MANUAL DE INSTRUÇÕES (411 ko)
   SONY CDX-HR910UI annexe 1 (410 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY CDX-HR910UI

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] En este manual de instrucciones, "iPod" se utiliza como referencia general de las funciones del iPod en los dispositivos iPod y iPhone, salvo que se especifique lo contrario en el texto o las ilustraciones. Die Informationen im Display wechseln folgendermaßen: Titelname t Interpretenname t Albumname t MODE IPD t Uhrzeit So beenden Sie die direkte Steuerung Halten Sie (MODE) gedrückt. Verwijdering van oude batterijen (in de Europese Unie en andere Europese landen met afzonderlijke inzamelingssystemen) Dit symbool op de batterij of verpakking wijst erop dat de meegeleverde batterij van dit product niet als huishoudelijk afval behandeld mag worden. Door deze batterijen op juiste wijze af te voeren, voorkomt u voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. [. . . ] Het maximum aantal gegevens dat kan worden weergegeven, is als volgt. mappen (albums): 128 ­ bestanden (tracks) per map: 500 · Laat een USB-apparaat niet in een afgemeerde boot achter, omdat dit een storing tot gevolg kan hebben. Het kan enige tijd duren voordat het afspelen wordt gestart, afhankelijk van het aantal opgenomen gegevens. DRM-bestanden (beheer van digitale rechten) kunnen mogelijk niet worden afgespeeld. Als u een MP3-/WMA-/AAC-bestand met VBR (variabele bitsnelheid) afspeelt of snel vooruit-/ terugspoelt, wordt de verstreken speelduur wellicht niet nauwkeurig weergegeven. Het afspelen van de volgende MP3-/WMA-/AACbestanden wordt niet ondersteund. Zie "Informatie over iPod" op pagina 24 of ga naar de ondersteuningssite voor meer informatie over de compatibiliteit van de iPod. In deze gebruiksaanwijzing wordt "iPod" gebruikt als algemene verwijzing naar de iPodfuncties van de iPod en iPhone, tenzij anders aangegeven in de tekst of afbeeldingen. De stand wordt als volgt gewijzigd: RESUMING t ALBUM t TRACK t PODCAST* t GENRE t PLAYLIST t ARTIST Waarschuwing voor iPhone Als u een iPhone via USB aansluit, wordt het telefoonvolume geregeld op de iPhone zelf. Om plotselinge harde geluiden na een gesprek te voorkomen, moet u het volume op het apparaat niet verhogen tijdens een telefoongesprek. tips · We raden de RC-100IP USB-kabel aan (niet bijgeleverd) om de dockconnector aan te sluiten. Wanneer de contactsleutel in de ACC-positie is gezet en het apparaat is ingeschakeld, wordt de iPod opgeladen. Als de iPod wordt losgekoppeld tijdens het afspelen, wordt "NO DEV" op het scherm van het apparaat weergegeven. Verwijder de USB-dop van de USBaansluiting en sluit de iPod met de USB-kabel aan op de USB-aansluiting via de dockconnector. Als de iPod is aangesloten op de dockconnector, wordt de stand van dit apparaat gewijzigd in de hervattingsstand en wordt het afspelen gestart in de stand die is ingesteld met de iPod. De iPod wordt automatisch ingeschakeld en het scherm van de iPod ziet er als volgt uit. De tracks op de iPod worden automatisch afgespeeld vanaf het punt dat het laatst is afgespeeld. Als er al een iPod is aangesloten, kunt u het afspelen starten door herhaaldelijk op (SOURCE) te drukken tot "USB" wordt weergegeven. ) * Als de iPod de vorige keer is afgespeeld in de passagiersbediening, wordt dit scherm niet weergegeven. Druk tijdens het afspelen herhaaldelijk op (3) (REP) of (4) (SHUF) tot de gewenste instelling wordt weergegeven. Tip Als album/podcast/genre/artiest/afspeellijst wordt gewijzigd, wordt het itemnummer tijdelijk weergegeven. Opmerking Het is mogelijk dat sommige letters die zijn opgeslagen in de iPod niet juist worden weergegeven. [. . . ] De kabels zijn niet goed verbonden met de voedingsaansluiting voor accessoires van de boot. Tijdens het afspelen of radio-ontvangst wordt de demonstratie gestart. Als er 5 minuten geen handeling wordt uitgevoerd en "DEMO-ON" is ingesteld, wordt de demonstratie gestart. T Sluit de bedieningskabel van de elektrische antenne (blauw) of voedingskabel voor accessoires (rood) aan op de voedingskabel van de antenneversterker van de boot (alleen als uw boot is uitgerust met een FM/MW/LW-antenne in de achter- of zijruit). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY CDX-HR910UI

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY CDX-HR910UI zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag