Gebruiksaanwijzing SONY CDX-HR70MS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY CDX-HR70MS. Wij hopen dat dit SONY CDX-HR70MS handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY CDX-HR70MS te teleladen.


SONY CDX-HR70MS : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2178 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY CDX-HR70MS

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] U kunt dit op twee manieren doen: Vanaf Herstelmedia Vanaf het herstelgebied Waarom moet ik Herstelmedia maken? Met Herstelmedia kunt u de computer terugzetten naar de oorspronkelijke staat, zoals die uit de fabriek werd geleverd. Als Windows niet kan worden gestart en u het herstelgebied hebt gewist, hebt u Herstelmedia nodig om de herstelprocedure uit te voeren. Maak de Herstelmedia zodra de computer gebruiksklaar is. U kunt niet Blu-ray DiscTM-media of DVD-RAM-, CD-R- en CD-RW-schijven als Herstelmedia gebruiken. 1 2 Maak op uw computer een verbinding met internet en download en installeer de nieuwste updates met VAIO Update. Als uw computer niet is uitgerust met een ingebouwd optisch station, sluit u een extern optisch station (niet meegeleverd) aan op de computer en op een stopcontact. [. . . ] Als uw computer niet is uitgerust met een ingebouwd optisch station, sluit u een extern optisch station (niet meegeleverd) aan op de computer en op een stopcontact. Klik achtereenvolgens op Start , Alle programma's, VAIO Care en VAIO Care. Als het venster Gebruikersaccountbeheer verschijnt, klikt u op Ja. Uw computer herstellen vanaf het herstelgebied Op modellen met de ASSIST-knop Uw computer herstellen vanaf Herstelmedia 1 Als uw computer niet is uitgerust met een ingebouwd optisch station, sluit u een extern optisch station (niet meegeleverd) aan op de computer en op een stopcontact. Plaats de eerste van de Herstelmedia in het optische station terwijl de computer in de normale stand staat, schakel de computer uit en schakel hem weer in. Als u het externe optische station gebruikt, drukt u een aantal op de knop F11 voordat het VAIOlogoscherm verdwijnt. Druk op de toets of om Start VAIO Care Rescue te selecteren en druk op Enter. Voor een aangepast herstel selecteert u Extra en klikt u op Wizard voor geavanceerd herstel starten. 1 2 Druk op de knop ASSIST terwijl uw computer op het punt staat VAIO Care Rescue te starten. Voor een aangepast herstel selecteert u Extra en klikt u op Wizard voor geavanceerd herstel starten. Wanneer moet ik mijn systeem herstellen? Als uw computer instabiel is geworden Als uw computer is besmet met een computervirus Als uw computer problemen vertoont die niet 2 3 kunnen worden opgelost door middel van de procedures voor probleemoplossing Als u per ongeluk station C van uw computer hebt geformatteerd Meer informatie over back-ups Wat is een back-upproces? Bij het back-upproces wordt een reservekopie gemaakt van de gegevens die zijn opgeslagen op het ingebouwde opslagapparaat en wordt die op een andere locatie bewaard. 3 1 Volg de instructies op het scherm op. 3 Op modellen zonder de ASSIST-knop Maak uw Herstelmedia meteen na de installatie en configuratie. Welke software moet ik gebruiken om mijn computer te onderhouden en te herstellen? Gebruik de hierna genoemde software: Zet uw computer aan en druk een aantal maal op F10 voordat het VAIO-logoscherm verdwijnt. Voor een aangepast herstel selecteert u Extra en klikt u op Wizard voor geavanceerd herstel starten. 4 5 2 Als u momenteel bij de computer bent aangemeld als standaardgebruiker, wordt u mogelijk gevraagd een naam en wachtwoord van een account met beheerrechten in te voeren. VAIO Care Herstelmedia maken De hardware van uw computer controleren VAIO Care Rescue Uw gegevens in veiligheid brengen (back-up Waarom moet ik een back-up van mijn gegevens maken? Door onverwachte gebeurtenissen of computervirussen kunnen gegevens die zijn opgeslagen op uw ingebouwde opslagapparaat verloren gaan. U wordt ten zeerste aanbevolen om regelmatig een back-up van uw gegevens te maken. 4 5 6 7 Klik achtereenvolgens op Herstel, Herstel en Herstelmedia maken. Als dit zich voordoet, mag u de computer gedurende ten minste één uur niet gebruiken. Controleer of u het meegeleverde Sony-netsnoer of de meegeleverde netadapter gebruikt. Als u een extern beeldscherm gebruikt, controleert u of dit op het stopcontact is aangesloten en is ingeschakeld. Alt+F4 om het venster van de toepassing te sluiten. Druk op de toetsencombinatie Ctrl+Alt+Delete en klik achtereenvolgens op de pijl naast de knop Afsluiten en op Opnieuw opstarten. Druk de aan/uit-knop in en houd deze ingedrukt of schuif de aan/uit-schakelaar en houd deze meer dan vier seconden vast om uw computer af te sluiten. Koppel het netsnoer of de netadapter los en laat de computer circa vijf minuten uitgeschakeld. Sluit het netsnoer of de netadapter weer aan en zet de computer weer aan. Als u de computer uitschakelt met de toetsen Ctrl+Alt+Delete, de aan/uit-schakelaar of de aan/uit-knop, kunnen gegevens die u nog niet hebt opgeslagen, verloren gaan. Er wordt een bericht weergegeven dat de batterij incompatibel is of verkeerd is geplaatst, en mijn computer gaat over op de sluimerstand Zie het antwoord op "Het batterijlampje knippert snel en mijn computer wordt niet opgestart". Windows accepteert mijn wachtwoord niet en geeft de melding: Enter Onetime Password Als u driemaal achter elkaar een verkeerd opstartwachtwoord invoert, verschijnt het bericht Enter Onetime Password en zal Windows niet meer starten. Druk de aan/uit-knop in en houd deze ingedrukt of schuif de aan/uit-schakelaar en houd deze meer dan vier seconden vast om te controleren of het stroomlampje uitgaat. Wacht 10 tot 15 seconden, start uw computer opnieuw op en voer het juiste wachtwoord in. [. . . ] Als u de computer uitschakelt met de toetsen Ctrl+Alt+Delete, de aan/uit-schakelaar of de aan/uit-knop, kunnen gegevens die u nog niet hebt opgeslagen, verloren gaan. Er wordt een bericht weergegeven dat de batterij incompatibel is of verkeerd is geplaatst, en mijn computer gaat over op de sluimerstand Zie het antwoord op "Het batterijlampje knippert snel en mijn computer wordt niet opgestart". Windows accepteert mijn wachtwoord niet en geeft de melding: Enter Onetime Password Als u driemaal achter elkaar een verkeerd opstartwachtwoord invoert, verschijnt het bericht Enter Onetime Password en zal Windows niet meer starten. Druk de aan/uit-knop in en houd deze ingedrukt of schuif de aan/uit-schakelaar en houd deze meer dan vier seconden vast om te controleren of het stroomlampje uitgaat. Wacht 10 tot 15 seconden, start uw computer opnieuw op en voer het juiste wachtwoord in. In het wachtwoord wordt onderscheid gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY CDX-HR70MS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY CDX-HR70MS zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag