Gebruiksaanwijzing SONY CDX-H905IP

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY CDX-H905IP. Wij hopen dat dit SONY CDX-H905IP handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY CDX-H905IP te teleladen.


SONY CDX-H905IP : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3226 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SONY CDX-H905IP (3123 ko)
   SONY CDX-H905IP INSTALLATION/CONNECTIONS (372 ko)
   SONY CDX-H905IP (3123 ko)
   SONY CDX-H905IP annexe 1 (0 ko)
   SONY CDX-H905IP DATASHEET (174 ko)
   SONY CDX-H905IP INSTALLATION/CONNECTIONS (372 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY CDX-H905IP

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Dit apparaat is ontworpen voor gebruik op een autoaccu van 12 V gelijkstroom, negatieve aarde. Zorg ervoor dat de draden niet onder een schroef of tussen bewegende onderdelen (b. Voordat u de aansluitingen maakt, moet u het contact uitzetten om kortsluiting te vermijden. Sluit de voedingskabel aan op het apparaat en de luidsprekers voordat u het aansluit op de hulpvoedingsaansluiting. [. . . ] opmerkingen bij de voedingskabel (geel) · Wanneer u dit apparaat aansluit samen met andere componenten, moet het vermogen van de aangesloten autostroomkring groter zijn dan de som van de zekeringen van elke component afzonderlijk. Wanneer het vermogen ontoereikend is, moet u het apparaat rechtstreeks aansluiting op de accu. De beugel wordt bevestigd op het apparaat voordat dit wordt verzonden. Voordat u het apparaat plaatst, moet u de ontgrendelingssleutels gebruiken om de beugel te verwijderen van het apparaat. Zie "De beugel verwijderen ()" op de achterkant van dit vel voor meer informatie. Bewaar de ontgrendelingssleutels voor toekomstig gebruik omdat u deze ook nodig hebt om het apparaat uit de auto te verwijderen. Let op Houd de beugel voorzichtig vast zodat u uw vingers niet verwondt. Opmerking Voordat u het apparaat installeert, moet u de grepen aan beide zijden van de beugel 2 mm naar binnen buigen. Als de grepen recht zijn of naar buiten gebogen, kan het apparaat niet goed worden bevestigd en kan dit losschieten. U hoort de pieptoon alleen als de ingebouwde versterker wordt gebruikt. Als de aansluitingen en geschakelde voedingskabels kloppen, sluit u het apparaat aan op de voeding van de auto. Indien u nog vragen of problemen hebt in verband met het aansluiten van het apparaat die niet in deze handleiding vermeld staan, raadpleeg dan de autodealer. Kies de installatieplaats zorgvuldig zodat het apparaat de bestuurder niet hindert tijdens het rijden. Installeer het apparaat niet op plaatsen waar het blootgesteld wordt aan hoge temperaturen, b. In direct zonlicht of bij de warme luchtstroom van de autoverwarming, aan sterke trillingen, of waar het in contact komt met veel stof of vuil. Gebruik voor het veilig en stevig monteren van het apparaat uitsluitend de bijgeleverde montageonderdelen. Installeer het apparaat nooit onder een hoek van meer dan 45° met het horizontale vlak. Voordat u het apparaat gaat installeren, moet u de beugel verwijderen van het apparaat. 1 Plaats de ontgrendelingssleutels tussen het apparaat en de beugel tot deze vastklikken. 2 Trek de beugel omlaag en trek het apparaat omhoog om deze van elkaar te scheiden. [. . . ] Achten Sie darauf, die 4 Verriegelungen an der Schutzumrandung korrekt in die Aussparungen am Gerät einzusetzen (-3). Indien nodig kunt u deze klemhaken ombuigen voor een steviger bevestiging (-2). De 4 grepen op de beschermende rand moeten goed in de sleuven van het apparaat zijn geplaatst (-3). Leg het USB-apparaat/de iPod neer op een plaats waar deze de besturing van de auto niet belemmerd, zoals in het handschoenenkastje van de auto, enzovoort. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY CDX-H905IP

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY CDX-H905IP zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag