Gebruiksaanwijzing SONY CDX-GT44U

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY CDX-GT44U. Wij hopen dat dit SONY CDX-GT44U handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY CDX-GT44U te teleladen.


SONY CDX-GT44U : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1773 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SONY CDX-GT44U INSTALLATION GUIDE (289 ko)
   SONY CDX-GT44U INSTALLATION GUIDE (289 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY CDX-GT44U

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Drücken Sie die Auswahltaste, nachdem Sie die Minuten eingestellt haben. Uit veiligheidsoverwegingen moet u dit apparaat in het dashboard van de auto installeren. Raadpleeg de bijgeleverde handleiding voor installatie/aansluitingen voor meer informatie over de installatie en aansluitingen. Opmerking voor klanten: de volgende informatie is enkel van toepassing voor apparaten die verkocht worden in landen die de EU-richtlijnen in acht nemen De fabricant van dit product is Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. [. . . ] Het duurt even voor het afspelen start in de geselecteerde weergavestand. Zoeken naar een track op naam -- Quick-BrowZerTM U kunt gemakkelijk op categorie zoeken naar een track op een CD of USB-apparaat. De Quick-BrowZer-stand op het apparaat wordt geactiveerd en er wordt een lijst met zoekcategorieën weergegeven. Wanneer de tracklijst wordt weergegeven, drukt u herhaaldelijk op (BACK) tot de gewenste zoekcategorie wordt weergegeven. * Druk tijdens het afspelen gedurende meer dan 2 seconden op (BROWSE) om rechtstreeks terug te keren naar het begin van de categorielijst (alleen USB). Selecteer de zoekcategorie van uw keuze door de regelknop te verdraaien en bevestig deze met een druk op de regelknop. Opmerking Wanneer u de Quick-BrowZer-stand opent, wordt de instelling voor herhaaldelijk/willekeurig afspelen geannuleerd. U kunt zoeken naar een track die u wilt beluisteren door korte gedeelten van tracks op een CD of USB-apparaat op volgorde af te spelen. De ZAPPIN-stand is geschikt voor het zoeken naar een track in de standen voor willekeurige volgorde of willekeurige volgorde herhalen. Zoeken door items over te slaan -- Overspring-stand Wanneer er veel items in een categorie staan, kunt u het item van uw keuze snel zoeken. Draai aan de regelknop om een item in de buurt van het gewenste item te selecteren. Er worden gedeelten in stappen van 10% van het totale aantal items overgeslagen. Het display keert terug naar de QuickBrowZer-stand en het geselecteerde item wordt weergegeven. selecteer het item van uw keuze door de regelknop te verdraaien en er vervolgens op te drukken. Druk op de selectietoets of op (ZAP) wanneer een track wordt afgespeeld die u wilt beluisteren. De track die u selecteert, wordt in de normale weergavestand vanaf het begin afgespeeld. Druk op / (ALBUM /) in de ZAPPIN-stand als u een album wilt overslaan. U kunt het instellen van de luisterpositie annuleren door "OFF" te selecteren in stap 3. Verdraai de regelknop tot "ADJ POSITION" wordt weergegeven en druk vervolgens op de regelknop. Pas de luisterpositie aan door de regelknop te verdraaien en druk op de regelknop. U kunt ook de subwooferpositie bij benadering instellen vanaf uw luisterpositie, als: ­ de audio-uitvoer ingesteld is op "SUBOUT" (pagina 17). NEAR (): dichtbij NORMAL (): normaal FAR (): ver Geavanceerde DM+ verbetert digitaal gecomprimeerd geluid door hoge frequenties die verloren zijn gegaan in het compressieproces te herstellen. [. . . ] De positie van de faderregelaar "FADER" is niet ingesteld op een systeem met 2 luidsprekers. Er is een optionele versterker aangesloten en u gebruikt de ingebouwde versterker niet. ­ Sluit de bedieningskabel van de elektrische antenne (blauw) of voedingskabel voor accessoires (rood) aan op de voedingskabel van de auto-antenneversterker (alleen als uw auto is uitgerust met een radioantenne in de achter- of zijruit). Ga naar de ondersteuningssite voor meer informatie over disks en indelingen die kunnen worden afgespeeld. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY CDX-GT44U

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY CDX-GT44U zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag