Gebruiksaanwijzing SONY CDX-GT264MP

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY CDX-GT264MP. Wij hopen dat dit SONY CDX-GT264MP handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY CDX-GT264MP te teleladen.


SONY CDX-GT264MP : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1385 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SONY CDX-GT264MP INSTALLATION GUIDE (288 ko)
   SONY CDX-GT264MP INSTALLATION GUIDE (288 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY CDX-GT264MP

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, neemt u contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht. Windows Media is een gedeponeerd handelsmerk of een handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. Dit apparaat bevat technologie die onderhevig is aan bepaalde intellectueeleigendomsrechten van Microsoft. Het gebruik of de distributie van deze technologie buiten dit product is verboden zonder de betreffende licentie(s) van Microsoft. [. . . ] Verdraai de regelknop tot het gewenste programmatype wordt weergegeven en druk op de regelknop. Het apparaat begint te zoeken naar een zender die het geselecteerde programmatype uitzendt. Local Link-functie (alleen voor het Verenigd Koninkrijk) Met deze functie kunt u andere lokale zenders in het gebied selecteren, ook als deze niet zijn opgeslagen onder de cijfertoetsen. Druk tijdens FM-ontvangst op een cijfertoets ( tot ) waaronder een lokale zender is opgeslagen. Druk binnen 5 seconden nogmaals op de cijfertoets van de lokale zender. U kunt CD-DA's (ook met CD TEXT) en CD-R's/CD-RW's (MP3-/WMA-bestanden (pagina 16)) afspelen met dit apparaat. Het is mogelijk dat de CT-functie niet goed werkt, ook al wordt er wel een RDS-zender ontvangen. U kunt tracks herhaaldelijk beluisteren (herhaaldelijk afspelen) of in een willekeurige volgorde beluisteren (willekeurig afspelen). Verdraai de regelknop tot het gewenste menu-item wordt weergegeven en druk op de regelknop. Druk tijdens het afspelen herhaaldelijk op (REP) of (SHUF) tot de gewenste weergavestand wordt weergegeven. De volgende items kunnen worden ingesteld: EQ3 LOW*1 (pagina 12) EQ3 MID*1 (pagina 12) EQ3 HIGH*1 (pagina 12) BALANCE De geluidsbalans aanpassen: "R15" ­ "0" ­ "L15". Dankzij deze instelling is het niet nodig om het volumeniveau tussen bronnen aan te passen. "ATT" wordt weergegeven bij de laagste instelling en u kunt deze instelling in maximaal 21 stappen aanpassen. Verdraai de regelknop tot het gewenste item wordt weergegeven en druk op de regelknop. Met "CUSTOM" bij EQ3 kunt u zelf equalizerinstellingen opgeven. De volgende items kunnen ingesteld worden, afhankelijk van de bron en de instelling: CLOCK-ADJ (klok aanpassen) (pagina 5) CT (kloktijd) De CT-functie inschakelen: "ON", "OFF" (pagina 10). Druk tijdens ontvangst/weergave herhaaldelijk op om "CUSTOM" te selecteren en druk vervolgens op (BACK). Verdraai de regelknop tot "EQ3 LOW", "EQ3 MID" of "EQ3 HIGH" wordt weergegeven en druk vervolgens op de regelknop. Draai aan de regelknop om het geselecteerde item aan te passen, en druk vervolgens op de knop. Als u de fabrieksinstelling voor de equalizercurve wilt herstellen, houdt u de selectietoets ingedrukt voordat het instellen is voltooid. Door een optioneel draagbaar audioapparaat aan te sluiten op de AUXingang (stereominiaansluiting) op het apparaat en vervolgens de bron te selecteren, kunt u het audioapparaat beluisteren via de autoluidsprekers. LOUDNESS Hoge en lage tonen versterken voor helder geluid bij lagere volumeniveaus: "ON", "OFF". [. . . ] De disc is niet compatibel met de MP3-/ WMA-indeling en -versie (pagina 16). Bij de volgende disks duurt het langer voordat het afspelen wordt gestart: ­ disks opgenomen met een ingewikkelde structuur. Bij sommige disks met heel veel tekens zullen de tekens mogelijk niet rollen. ­ Installeer het apparaat in een hoek van minder dan 45° op een stabiele plaats in de auto. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY CDX-GT264MP

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY CDX-GT264MP zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag