Gebruiksaanwijzing SONY CDX-GT26

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY CDX-GT26. Wij hopen dat dit SONY CDX-GT26 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY CDX-GT26 te teleladen.


SONY CDX-GT26 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1675 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SONY CDX-GT26 INSTALLATION GUIDE (311 ko)
   SONY CDX-GT26 INSTALLATION GUIDE (311 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY CDX-GT26

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Drücken Sie die Auswahltaste, nachdem Sie die Minuten eingestellt haben. Uit veiligheidsoverwegingen moet u dit apparaat in het dashboard van de auto installeren. Raadpleeg de bijgeleverde handleiding voor installatie/aansluitingen voor meer informatie over de installatie en aansluitingen. Dit product wordt beschermd door bepaalde intellectuele eigendomsrechten van Microsoft Corporation. [. . . ] Als u handmatig vooraf instelt, kunt u zowel RDS- als niet-RDS-zenders instellen met de bijbehorende AF-/TA-instelling. Wanneer AF of TA is ingeschakeld, wordt de op dat moment geselecteerde bron automatisch onderbroken door de noodberichtgeving. Tip Als u het volume aanpast tijdens een verkeersbericht, wordt dat volume opgeslagen in het geheugen voor volgende verkeersberichten, onafhankelijk van het normale volume. Draai de regelknop tot het gewenste programmatype wordt weergegeven en druk op de regelknop. Het apparaat begint te zoeken naar een zender die het geselecteerde programmatype uitzendt. Als de AF-functie is ingeschakeld: met de fabrieksinstelling van het apparaat wordt ontvangst tot een bepaalde regio beperkt, zodat er niet automatisch wordt overgeschakeld naar een andere regionale zender met een sterkere frequentie. Wanneer u het ontvangstgebied van het regionale programma verlaat, stelt u tijdens FM-ontvangst "REGIONAL-OFF" in bij de instellingen (pagina 12). Opmerking U kunt deze functie niet gebruiken in bepaalde landen/ regio's waar geen PTY-gegevens beschikbaar zijn. *2 Het albumnummer wordt alleen weergegeven als het album wordt gewijzigd. Het is mogelijk dat de CT-functie niet werkt, ook al wordt er wel een RDS-zender ontvangen. Er kan een verschil zijn tussen de tijd van de CTfunctie en de werkelijke tijd. Druk tijdens het afspelen herhaaldelijk op (3) (REP) of (4) (SHUF) tot de gewenste instelling wordt weergegeven. Als u wilt terugkeren naar de normale weergavestand, selecteert u " OFF" of "SHUF OFF". Als u de fabrieksinstelling voor de equalizercurve wilt herstellen, houdt u de selectietoets ingedrukt voordat het instellen is voltooid. Druk herhaaldelijk op de selectietoets tot "BAL", "FAD" of "SUB" wordt weergegeven. Het item wordt als volgt gewijzigd: LOW*1 t MID*1 t HI*1 t BAL (links-rechts) t FAD (voor-achter) t SUB (subwoofervolume)*2 t AUX*3 "ATT" wordt weergegeven bij de laagste instelling en u kunt deze instelling maximaal 21 stappen aanpassen. Draai de regelknop tot het gewenste item wordt weergegeven en druk op de regelknop. Selecteer de instelling door de regelknop te draaien en druk op de regelknop. Met "CUSTOM" bij EQ3 kunt u uw eigen equalizerinstellingen opgeven. De volgende items kunnen worden ingesteld (volg de paginaverwijzing voor meer informatie): CLOCK-ADJ (klok aanpassen) (pagina 4) CT (kloktijd) De CT-functie inschakelen: "ON", "OFF" (pagina 8, 10). Selecteer een bron en druk herhaaldelijk op (EQ3) en selecteer "CUSTOM". Druk herhaaldelijk op de selectietoets tot "LOW", "MID" of "HI" wordt weergegeven. [. . . ] T Sluit de bedieningskabel elektrische antenne (blauw) of voedingskabel voor accessoires (rood) aan op de voedingskabel van de antenneversterker van de auto (alleen als uw auto is uitgerust met een FM/MW/LW-antenne in de achter- of zijruit). T Het afstemmen wordt te vaak onderbroken: Stel "LOCAL-ON" in (pagina 12). T Het afstemmen stopt niet bij een zender: Stel "LOCAL-OFF" in (pagina 12). De positie van de faderregelaar "FAD" is niet ingesteld op een systeem met 2 luidsprekers. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY CDX-GT26

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY CDX-GT26 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag