Gebruiksaanwijzing SONY CDX-G3100UV

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY CDX-G3100UV. Wij hopen dat dit SONY CDX-G3100UV handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY CDX-G3100UV te teleladen.


SONY CDX-G3100UV : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (6251 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY CDX-G3100UV

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Geproduceerd in Thailand Eigenschappen laserdiode  Emissieduur: continu  Laservermogen: minder dan 53, 3 μW (Deze uitgangswaarde is gemeten op een afstand van 200 mm van het lensoppervlak op het optische opnameblok met 7 mm opening. Opmerking voor klanten: de volgende informatie geldt enkel voor apparatuur verkocht in landen waar de EU-richtlijnen van kracht zijn Producent: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minatoku Tokyo, 108-0075 Japan Voor EU-product conformiteit: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Duitsland Waarschuwing als het contactslot van de auto geen ACC-positie heeft Zorg ervoor dat de AUTO OFF-functie ingesteld is (pagina 10). Hiermee wordt het apparaat na de ingestelde tijdsduur automatisch volledig uitgeschakeld nadat u het apparaat hebt uitgeschakeld. Als u de AUTO OFF-functie niet instelt, houdt u OFF ingedrukt tot het scherm verdwijnt wanneer u het contactslot uitzet. [. . . ] de beschikbare weergavestanden verschillen afhankelijk van de geselecteerde geluidsbron. Als er al een apparaat aangesloten is, drukt u om het afspelen ervan te starten op SRC om [USB] te selecteren ([IPD] wordt weergegeven op het display als de iPod herkend wordt). 8NL Zoeken naar een track op naam (QuickBrowZer™) Instellingen 1 Druk tijdens het afspelen van een CD of USB-apparaat op (bladeren)* om de lijst met zoekcategorieën weer te geven. Wanneer de tracklijst wordt weergegeven, drukt u herhaaldelijk op (terug) om de gewenste zoekcategorie weer te geven. * Druk tijdens het afspelen via USB gedurende meer dan 2 seconden op (bladeren) om rechtstreeks terug te keren naar het begin van de categorielijst. De DEMO-stand annuleren U kunt het demonstratiescherm annuleren dat wordt weergegeven wanneer het apparaat uitgeschakeld is. 2 Selecteer de zoekcategorie van uw keuze door de regelknop te verdraaien en bevestig deze met een druk op de regelknop. Zoeken door items over te slaan (overspring-stand) Algemene bediening voor instellingen U kunt items instellen in de volgende instelcategorieën: Algemene instellingen (GENERAL), geluidsinstellingen (SOUND), display-instellingen (DISPLAY) 1 2 3 Druk op (bladeren). De lijst wordt doorbladerd in stappen van 10% van het totale aantal items in de lijst. De items die ingesteld kunnen worden, verschillen afhankelijk van de bron en instellingen. Terugkeren naar het vorige display Druk op 9NL Algemene instellingen (GENERAL) CLOCK-ADJ (klok aanpassen) (pagina 5) CAUT ALM (waarschuwingstoon) De waarschuwingstoon inschakelen: [ON], [OFF] (pagina 5). 095, 4 kHz Bruikbare gevoeligheid: 7 dBf Selectiviteit: 75 dB bij 400 kHz Signaal/ruis-afstand: 73 dB Scheiding: 50 dB bij 1 kHz Frequentiebereik: 20 – 15. 602 kHz LW: 153 – 279 kHz Antenneaansluiting: Aansluiting voor externe antenne Gevoeligheid: MW: 26 μV, LW: 50 μV * Passagiersbediening is niet beschikbaar voor iPod nano (1e generatie). Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of voor het voldoen ervan aan de veiligheids- en overheidsvoorschriften. Merk op dat het gebruik van dit accessoire met een iPod of iPhone de draadloze prestaties kan beïnvloeden. ΅ De positie van de faderregelaar [FADER] is niet ingesteld op een systeem met 2 luidsprekers. ΅ Er is een optionele versterker aangesloten en u gebruikt de ingebouwde versterker niet. ΅ De kabels zijn niet goed verbonden met de voedingsaansluiting voor accessoires van de auto. Tijdens het afspelen of radio-ontvangst wordt de demonstratie gestart. ΅ Als er gedurende 5 minuten geen handeling wordt uitgevoerd en [DEMO-ON] ingesteld is, wordt de demonstratie gestart. ΅ Druk langer dan 2 seconden op DSPL en (terug)/MODE om het apparaat te resetten. Auteursrechten Windows Media is een gedeponeerd handelsmerk of een handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. [. . . ] Opmerking over de voedingskabel (geel) Wanneer u dit apparaat samen met andere stereoapparaten aansluit, moet de ampèrewaarde van het autocircuit waarop het apparaat aangesloten is hoger zijn dan de som van de ampèrewaarden van de zekering van elke component. Ώ Niet alle onderdelen uit de verpakking zijn in deze lijst opgenomen.  De beugel  en de beschermende rand  worden in de fabriek aan het apparaat bevestigd. Voor u het apparaat installeert, gebruikt u de ontgrendelingssleutels  om de beugel  van het apparaat te verwijderen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY CDX-G3100UV

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY CDX-G3100UV zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag