Gebruiksaanwijzing SONY CDX-G2001UI

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY CDX-G2001UI. Wij hopen dat dit SONY CDX-G2001UI handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY CDX-G2001UI te teleladen.


SONY CDX-G2001UI : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1052 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY CDX-G2001UI

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] ALBUM / Hiermee kunt u een album op een audioapparaat overslaan. -SCRL (rollen) Houd deze toets ingedrukt om een item over het display te laten rollen. Druk op de toets om het voorpaneel los te maken  en verwijder het voorpaneel door het naar u toe te trekken. Waarschuwingstoon Als u de contactschakelaar in de stand OFF zet zonder dat u het voorpaneel hebt verwijderd, klinkt gedurende enkele seconden de waarschuwingstoon. [. . . ] Ώ Het afspelen van de volgende MP3-/WMAbestanden wordt niet ondersteund. Waarschuwing voor iPhone Als u een iPhone aansluit via USB, wordt het gesprekvolume geregeld door de iPhone, niet door het apparaat. Om plotselinge harde geluiden na een oproep te voorkomen, moet u ervoor zorgen dat u tijdens de oproep het volume van het apparaat niet per ongeluk verhoogt. Een iPod rechtstreeks bedienen (passagiersbediening) Houd tijdens het afspelen MODE ingedrukt om [MODE IPOD] weer te geven en rechtstreeks via de iPod te bedienen. Zoeken door items over te slaan (Overspring-stand) 1 Druk tijdens het afspelen op (herhalen) om herhaaldelijk af te spelen of op SHUF om willekeurig af te spelen. Druk herhaaldelijk op (herhalen) of SHUF om de gewenste stand voor herhaaldelijk of willekeurig afspelen te selecteren. Het duurt even voor het afspelen start in de geselecteerde weergavestand. De lijst wordt doorbladerd in stappen van 10% van het totale aantal items in de lijst. Zoeken naar een track op naam (Quick-BrowZer™) 1 Druk tijdens het afspelen van een CD of USB-apparaat op (bladeren)* om de lijst met zoekcategorieën weer te geven. Wanneer de tracklijst wordt weergegeven, drukt u herhaaldelijk op (terug). * Druk tijdens het afspelen gedurende meer dan 2 seconden op (bladeren) om rechtstreeks terug te keren naar het begin van de categorielijst. 2 Selecteer de zoekcategorie van uw keuze door de regelknop te verdraaien en bevestig deze met een druk op de regelknop. De DEMO-stand annuleren U kunt het demonstratiescherm annuleren dat wordt weergegeven wanneer het apparaat uitgeschakeld is. Algemene bediening voor instellingen U kunt items instellen in het menu via de volgende procedure. De volgende items kunnen ingesteld worden, afhankelijk van de bron en de instelling. De volgende instelcategorieën zijn beschikbaar:  GENERAL-instellingen (pagina 11)  SOUND-instellingen (pagina 12)  DISPLAY-instellingen (pagina 12) 11NL SOUND-instellingen EQ3 PRESET U kunt een equalizercurve selecteren uit 7 verschillende curves of de equalizer uitschakelen: [XPLOD], [VOCAL], [EDGE], [CRUISE], [SPACE], [GRAVITY], [CUSTOM], [OFF]. Voor iedere bron kan de equalizercurve in het geheugen worden opgeslagen. Als u de fabrieksinstelling voor de equalizercurve wilt herstellen, houdt u ENTER ingedrukt voordat het instellen is voltooid. LOUDNESS (dynamische loudness) Hoge en lage tonen versterken voor helder geluid bij lagere volumeniveaus: [ON], [OFF]. Dankzij deze instelling is het niet nodig om het volumeniveau tussen bronnen aan te passen. 12NL Aanvullende informatie Voorzorgsmaatregelen  Laat het apparaat afkoelen als de auto geparkeerd heeft gestaan in de volle zon. Deze kunnen beschadigd raken door de hoge temperaturen van direct zonlicht. [. . . ] NO AF (geen alternatieve frequenties)  Er is geen alternatieve frequentie voor de huidige zender. Het apparaat gaat zoeken naar een andere frequentie met dezelfde PI-gegevens (programma-identificatie) ([PI SEEK] wordt weergegeven). NO DEV (geen apparaat)  [USB] is geselecteerd als bron terwijl er geen USB-apparaat is aangesloten. Ώ Het is belangrijk dat u een USB-apparaat en een USB-kabel aansluit. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY CDX-G2001UI

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY CDX-G2001UI zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag