Gebruiksaanwijzing SONY CDX-G1000U

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY CDX-G1000U. Wij hopen dat dit SONY CDX-G1000U handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY CDX-G1000U te teleladen.


SONY CDX-G1000U : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1008 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY CDX-G1000U

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] ALBUM / Hiermee kunt u een album op een audioapparaat overslaan. -SCRL (rollen) Houd deze toets ingedrukt om een item over het display te laten rollen. Druk op de toets om het voorpaneel los te maken  en verwijder het voorpaneel door het naar u toe te trekken. Waarschuwingstoon Als u de contactschakelaar in de stand OFF zet zonder dat u het voorpaneel hebt verwijderd, klinkt gedurende enkele seconden de waarschuwingstoon. [. . . ] Druk herhaaldelijk op (herhalen) of SHUF om de gewenste stand voor herhaaldelijk of willekeurig afspelen te selecteren. Het duurt even voor het afspelen start in de geselecteerde weergavestand. 2 De beschikbare weergavestanden verschillen afhankelijk van de geselecteerde geluidsbron. Zoeken naar een track op naam (Quick-BrowZer™) 1 1 Druk tijdens het afspelen van een CD of USB-apparaat op (bladeren)* om de lijst met zoekcategorieën weer te geven. Wanneer de tracklijst wordt weergegeven, drukt u herhaaldelijk op (terug). * Druk tijdens het afspelen gedurende meer dan 2 seconden op (bladeren) om rechtstreeks terug te keren naar het begin van de categorielijst. Als er al een apparaat aangesloten is, drukt u om het afspelen ervan te starten op SRC om [USB] te selecteren. 9NL 2 Selecteer de zoekcategorie van uw keuze door de regelknop te verdraaien en bevestig deze met een druk op de regelknop. Instellingen 3 De DEMO-stand annuleren U kunt het demonstratiescherm annuleren dat wordt weergegeven wanneer het apparaat uitgeschakeld is. Zoeken door items over te slaan (Overspring-stand) 1 2 3 Druk op (bladeren). De lijst wordt doorbladerd in stappen van 10% van het totale aantal items in de lijst. Algemene bediening voor instellingen U kunt items instellen in het menu via de volgende procedure. De volgende items kunnen ingesteld worden, afhankelijk van de bron en de instelling. De volgende instelcategorieën zijn beschikbaar:  GENERAL-instellingen (pagina 11)  SOUND-instellingen (pagina 11)  DISPLAY-instellingen (pagina 12) 10NL 3 Selecteer de opties door de regelknop te verdraaien en druk er vervolgens op. SOUND-instellingen EQ3 PRESET U kunt een equalizercurve selecteren uit 7 verschillende curves of de equalizer uitschakelen: [XPLOD], [VOCAL], [EDGE], [CRUISE], [SPACE], [GRAVITY], [CUSTOM], [OFF]. Voor iedere bron kan de equalizercurve in het geheugen worden opgeslagen. Als u de fabrieksinstelling voor de equalizercurve wilt herstellen, houdt u ENTER ingedrukt voordat het instellen is voltooid. LOUDNESS (dynamische loudness) Hoge en lage tonen versterken voor helder geluid bij lagere volumeniveaus: [ON], [OFF]. Dankzij deze instelling is het niet nodig om het volumeniveau tussen bronnen aan te passen. Aanvullende informatie Voorzorgsmaatregelen  Laat het apparaat afkoelen als de auto geparkeerd heeft gestaan in de volle zon. Deze kunnen beschadigd raken door de hoge temperaturen van direct zonlicht. Condensvorming Als er vocht condenseert in het apparaat, verwijdert u de disc en wacht u ongeveer een uur tot het apparaat is gedroogd; anders kan de werking van het apparaat worden verstoord. [. . . ] Ώ Het is belangrijk dat u een USB-apparaat en een USB-kabel aansluit. Ga naar de ondersteuningssite voor meer informatie over discs en indelingen die kunnen worden afgespeeld. mP3-/WMA-bestanden worden minder snel afgespeeld dan andere bestanden. ΅ Bij de volgende discs duurt het langer voordat het afspelen wordt gestart:  Discs opgenomen met een ingewikkelde structuur. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY CDX-G1000U

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY CDX-G1000U zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag