Gebruiksaanwijzing SONY CCD-TR617E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY CCD-TR617E. Wij hopen dat dit SONY CCD-TR617E handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY CCD-TR617E te teleladen.


SONY CCD-TR617E : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2359 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SONY CCD-TR617E ANNEXE 804 (2355 ko)
   SONY CCD-TR617E (2431 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY CCD-TR617E

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Om het gevaar van brand of elektrische schokken te voorkomen, mag het apparaat niet worden blootgesteld aan regen of vocht. Om elektrische schokken te voorkomen, mag de behuizing niet worden geopend. Wanneer deze leeg zijn, moet u ze niet weggooien maar inleveren als KCA. In de volle zon, zoals 's zomers aan het strand of 's winters in de sneeuw NIGHTSHOT (zie blz. [. . . ] Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop om in te stellen op [C] en druk op de regelknop om de titel te wissen. Als het samenstellen van uw eigen titel meer dan 5 minuten duurt, in de opnamepauzestand met een cassette in de camcorder Dan zal de stroom automatisch worden uitgeschakeld. De eenmaal ingevoerde lettertekens blijven wel in het geheugen bewaard. Zet de POWER schakelaar eenmaal op "OFF (CHARGE)", dan weer op "CAMERA" en volg weer de aanwijzingen vanaf stap 1. Het is aanbevolen van tevoren de POWER schakelaar in de "PLAYER" stand te zetten of de cassette uit de camcorder te verwijderen als u wilt voorkomen dat de camcorder automatisch wordt uitgeschakeld terwijl u een titel invoert. ] Als u instelt op menu-onderdeel [ Dan verschijnt het menu voor het kiezen van het gewone of het Russische alfabet. Wissen van een zelfgemaakte titel Kies bij elke letter het invoerpijltje [C]. Invoeren van een spatie Stel in op de spatie tussen de tekens [ Z& en druk de regelknop in. Met de ingebouwde videolamp kunt u het onderwerp beter belichten, als de opnameomstandigheden dit vereisen. hierbij is de aanbevolen afstand van de camcorder tot het onderwerp ongeveer 1 , 5 meter. Zet de camcorder in de CAMERA stand en druk op de LIGHT toets, zodat op het scherm de aanduiding verschijnt. de oorspronkelijke halogeenlamp is niet los in de handel verkrijgbaar. In plaats hiervan dient u zich de Sony XB-3D halogeenlamp aan te schaffen. (1) Steek een paperclip of een stevig stuk metaaldraad in de opening onder de ingebouwde videolamp en trek de voorkap van de videolamp af. (2) Keer de voorkap om, draai de fitting met halogeenlamp en al linksom en verwijder deze. (3) Pak de nieuwe halogeenlamp met een een droge doek vast en steek de lamp in de fitting. (4) Draai de fitting met het lampje rechtsom in de voorkap vast en druk het geheel weer op de camcorder vast. Ter vervanging mag u uitsluitend de Sony XB3D halogeenlamp (los verkrijgbaar) gebruiken, om gevaar voor brand of een elektrische schok te voorkomen. Om blaren of brandwonden te vermijden, dient u voor het vervangen de stroombron te verwijderen en vooral te wachten tot de lamp voldoende is afgekoeld (dit kan wel eens 30 minuten of langer duren). Opmerking Om te voorkomen dat er vingerafdrukken op de halogeenlamp komen, is het raadzaam om deze met een zacht droog doekje vast te pakken. Mocht de lamp toch vuil geworden zijn, veeg deze dan vooral zorgvuldig schoon. Sluit uw camcorder aan op een videorecorder met behulp van het bij de camcorder geleverde audio/video-aansluitsnoer. [. . . ] Gebruik voor het opladen uitsluitend de voorgeschreven batterijlader of bijpassende video-apparatuur met oplaadfunctie. Om kortsluiting te voorkomen, dient u te zorgen dat er geen metalen voorwerpen tegen de aansluitcontacten aan komen. Stel batterijpakken niet bloot aan temperaturen boven 60°C, zoals in een auto die in de zon geparkeerd staat. Laat uw batterijpakken niet vallen en bescherm ze tegen mechanische trillingen en schokken. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY CCD-TR617E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY CCD-TR617E zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag