Gebruiksaanwijzing SONY CCD-TR427E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY CCD-TR427E. Wij hopen dat dit SONY CCD-TR427E handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY CCD-TR427E te teleladen.


SONY CCD-TR427E : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2359 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SONY CCD-TR427E ANNEXE 633 (2355 ko)
   SONY CCD-TR427E (2431 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY CCD-TR427E

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Om elektrische schokken te voorkomen, mag de behuizing niet worden geopend. Wanneer deze leeg zijn, moet u ze niet weggooien maar inleveren als KCA. Stilstaande beelden op de band opnemen ­ Foto-bandopname (alleen met de CCDTR918E) . 31) De kosten van verloren gegane videoopnamen kunnen niet worden vergoed, ook niet als er bij opnemen of weergeven iets misgaat door een storing in de camcorder, de videocassette e. [. . . ] (3) Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop om de eerste zelfgemaakte titel (CUSTOM1) te kiezen, of de tweede zelfgemaakte titel (CUSTOM2) en druk de regelknop weer in. (4) Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop om in te stellen op de kolom waarin het gewenste letterteken staat en druk de regelknop in. (5) Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop om in te stellen op het gewenste letterteken en druk de regelknop in. (6) Herhaal de stappen 4 en 5 tot u uw titel geheel naar wens hebt samengesteld. (7) Om de titelsamenstelling af te ronden, draait u de SEL/PUSH EXEC regelknop om in te stellen op "SET" en dan legt u de titel vast met een laatste druk op de regelknop. Aanpassen van een reeds eerder vastgelegde titel Volg de bovenstaande aanwijzingen, kies in stap 3 "CUSTOM1" of "CUSTOM2" voor de titel die u wilt aanpassen en druk op de SEL/PUSH EXEC regelknop. Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop om in te stellen op [C] en druk op de regelknop om de titel te wissen. Als het samenstellen van uw eigen titel meer dan 5 minuten duurt in de opnamepauzestand met een cassette in de camcorder Dan zal de stroom automatisch worden uitgeschakeld. De eenmaal ingevoerde lettertekens blijven wel in het geheugen bewaard. Draai nu de STANDBY knop eenmaal omlaag en omhoog en begin weer vanaf stap 1. Het is aanbevolen van tevoren de POWER schakelaar in de "PLAYER" stand te zetten of de cassette uit de camcorder te verwijderen als u wilt voorkomen dat de camcorder automatisch wordt uitgeschakeld terwijl u een titel invoert. (3) Pak de nieuwe halogeenlamp met een een droge doek vast en steek de lamp in de fitting. (4) Draai de fitting met het lampje rechtsom in de voorkap vast en druk het geheel weer op de camcorder vast. Ter vervanging mag u uitsluitend de Sony XB3D halogeenlamp (niet bijgeleverd) gebruiken, om gevaar voor brand of een elektrische schok te voorkomen. Om blaren of brandwonden te vermijden, dient u voor het vervangen de stroombron te verwijderen en vooral te wachten tot de lamp voldoende is afgekoeld (dit kan wel eens 30 minuten of langer duren). Opmerking Om te voorkomen dat er vingerafdrukken op de halogeenlamp komen, is het raadzaam om deze met een zacht droog doekje vast te pakken. Mocht de lamp toch vuil geworden zijn, veeg deze dan vooral zorgvuldig schoon. Tijdens het afspelen kunt u de weergegeven videobeelden verwerken met de digitale beeldeffect-functies: "STILL" voor dubbelbeeldweergave, "FLASH" voor interval-weergave, "LUMI. " voor helderheidssleutel-weergave en "TRAIL" voor nabeeld-weergave. (1) Druk tijdens weergave op de DIGITAL EFFECT toets en draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop tot de gewenste beeldeffectaanduiding (STILL, FLASH, LUMI. De beeldeffect-aanduiding blijft nu branden en er verschijnen enkele instelbalkjes in beeld. " functies wordt het beeld waarbij u de SEL/PUSH EXEC regelknop indrukt, als stilstaand beeld in het geheugen vastgelegd. [. . . ] ­ alleen voor de CCD-TR427E/TR617E/TR717E/ TR918E Om eventuele schade door batterijlekkage en/of corrosie te voorkomen, dient u de volgende punten in acht te nemen: · Let op dat de batterijen met de + en ­ polen in de juiste richting in de batterijhouder liggen. Houd er rekening mee dat de batterijen geleidelijk hun lading zullen verliezen, ook al gebruikt u ze niet. als er batterijlekkage is opgetreden · Veeg de batterijhouder goed schoon, zodat er geen batterijvloeistof in achterblijft, alvorens nieuwe batterijen in de houder te plaatsen. Als u in aanraking komt met de batterijvloeistof, wast u deze dan snel met water af. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY CCD-TR427E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY CCD-TR427E zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag