Gebruiksaanwijzing SONY BDV-L800

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY BDV-L800. Wij hopen dat dit SONY BDV-L800 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY BDV-L800 te teleladen.


SONY BDV-L800 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3462 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SONY BDV-L800 (3464 ko)
   SONY BDV-L800 QUICK START GUIDE (1921 ko)
   SONY BDV-L800 INSTALLATION GUIDE (692 ko)
   SONY BDV-L800 (3333 ko)
   SONY BDV-L800 (3334 ko)
   SONY BDV-L800 QUICK START GUIDE (1890 ko)
   SONY BDV-L800 INSTALLATION GUIDE (692 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY BDV-L800

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 4-279-067-51(1) Blu-ray Disc/DVD Home Theatre System Gebruiksaanwijzing BDV-L800/BDV-L800M/BDV-L600 WAARSCHUWING Installeer het toestel niet in een te kleine ruimte zoals een boekenrek of een inbouwkast. Om brand te voorkomen mogen de verluchtingsopeningen van het toestel niet worden afgedekt met kranten, tafelkleedjes, gordijnen enz. Plaats geen open vlammen, zoals van een brandende kaars, op het toestel. Stel het toestel niet bloot aan vocht of water om het risico op brand of elektrische schokken te verminderen. [. . . ] Stel vervolgens luidsprekervolume en -balans in op hetzelfde niveau aan de hand van de testtoon. Taal volgen Wanneer u de schermtaal van de tv wijzigt, wordt de schermtaal van het systeem eveneens gewijzigd wanneer u het systeem uit- en daarna weer inschakelt. 1 2 3 4 Druk op HOME. Het startmenu verschijnt op het tv-scherm. Druk op C/c om selecteren. [Instellen] te Routering Wanneer u Afspelen met één druk op de knop uitvoert via de aangesloten component, wordt het systeem ingeschakeld en wordt de systeemfunctie ingesteld op "HDMI1" of "HDMI2" (afhankelijk van de gebruikte HDMIaansluiting). De ingang van uw tv wordt automatisch ingesteld op de HDMI-ingang waarmee het systeem is verbonden. · Zorg ervoor dat de component via een High Speed HDMI-kabel aangesloten is op het systeem en dat de functie Controle voor HDMI van de aangesloten component ingeschakeld is. Druk op X/x om [Audio-instellingen] te kiezen en druk vervolgens op . Druk op X/x om [Luidsprekerinstellingen] te selecteren en druk vervolgens op . Het scherm [Luidsprekerinstellingen] verschijnt. 5 Druk op X/x om het item te selecteren en druk op . Ga de volgende instellingen na. x [Afstand] Position Control Dit systeem pas automatisch het geluidsniveau aan van de rechter en linker voorluidsprekers als uw tv compatibel is met External Device Control van de functie Position Control. In dat geval worden ook andere componenten aangepast die op de tv zijn aangesloten. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw tv voor meer informatie. Wanneer u de luidsprekers verplaatst, dient u de parameters in te stellen voor de afstand (A) van de luisterpositie tot de luidsprekers. De luidsprekers in de afbeelding stellen de volgende items voor: 1Linkerluidspreker vooraan (L) 2Rechterluidspreker vooraan (R) 3Subwoofer 1 3 2 A 50NL [Voor Lnks/Rhts] 3, 0 m: de afstand van de voorluidsprekers instellen. [Subwoofer] 3, 0 m: de afstand van de subwoofer instellen. · [Afstand] werkt mogelijk niet afhankelijk van het ingangssignaal. 8 9 Druk op X/x om [Testtoon] te selecteren en druk daarna op . Druk op X/x om [Uit] te selecteren en druk daarna op . · De testtoonsignalen worden niet uitgevoerd via de HDMI OUT-aansluiting. · Om het volume van alle luidsprekers tegelijk aan te passen, drukt u op 2 +/­. x [Niveau] U kunt het geluidsniveau van de luidsprekers aanpassen. Zorg ervoor dat [Testtoon] op [Aan] staat zodat u gemakkelijk aanpassingen kunt maken. [Voor Lnks/Rhts] 0, 0 dB: het niveau van de voorluidsprekers instellen. [Subwoofer] 0, 0 dB: het niveau van de subwoofer instellen. x [Testtoon] Andere handelingen De Sleep Timer gebruiken U kunt het systeem op een vooraf ingesteld tijdstip laten uitschakelen, zodat u in slaap kunt vallen met muziek. De tijd kan worden ingesteld in stappen van 10 minuten. Druk op SLEEP. De luidsprekers produceren een testtoon om [Niveau] te regelen. [Aan]: bij het regelen van het niveau produceert elke luidspreker achtereenvolgens de testtoon. Wanneer u een item onder [Luidsprekerinstellingen] kiest, produceert elke luidspreker achtereenvolgens een testtoon. Pas het geluidsniveau als volgt aan. Telkens als u op SLEEP drukt, veranderen de minuten (resterende tijd) in het uitleesvenster op het voorpaneel in stappen van 10 minuten. Wanneer u de Sleep Timer instelt, wordt de resterende tijd elke 5 minuten weergegeven. Wanneer de resterende tijd minder dan 2 minuten bedraagt, knippert "SLEEP" in het uitleesvenster op het voorpaneel. 1 2 3 4 5 6 7 Stel [Testtoon] in op [Aan]. Druk op X/x om het gewenste luidsprekertype te selecteren en druk vervolgens op . Druk op C/c om de linker of rechter luidspreker te selecteren en druk daarna op X/x om het niveau aan te passen. Druk op . De resterende tijd controleren Druk een keer op SLEEP. De resterende tijd wijzigen Druk herhaaldelijk op SLEEP om de gewenste tijd te selecteren. Herhaal stap 3 tot 5. Druk op RETURN. Het systeem keert terug naar de vorige weergave. 51NL De knoppen op het hoofdapparaat uitschakelen (Kindervergrendeling) U kunt de knoppen op het hoofdapparaat uitschakelen (behalve "/1) om ongeoorloofd gebruik te voorkomen, zoals door kattenkwaad van een kind (functie kindervergrendeling). Druk langer dan 5 seconden op x op het hoofdapparaat. afstandsbediening wijzigen (functie vooraf instellen)" (pagina 53) voor meer informatie. · Wanneer u de batterijen van de afstandsbediening vervangt, wordt de afstandsbedieningsinstelling mogelijk opnieuw ingesteld op de standaardinstelling (SONY). De componenten bedienen met de bijgeleverde afstandsbediening "LOCKED" wordt weergegeven in het uitleesvenster op het voorpaneel. [. . . ] Dit systeem speelt een BD/ DVD af volgens de inhoud van de disc; het is dus mogelijk dat bepaalde weergavefuncties niet beschikbaar zijn. 1)Aangezien de specificaties van Blu-ray Discs nieuw en in volle ontwikkeling zijn, is het mogelijk dat bepaalde discs niet kunnen worden afgespeeld afhankelijk van het type disc en de versie. Daarnaast verschilt de audio-uitvoer afhankelijk van de bron, de aangesloten uitgang en de geselecteerde audioinstellingen. 2) BD-RE: ver. 2. 1 BD-R: ver. 1. 1, 1. 2, 1. 3 inclusief BD-R's met organisch pigment (LTH-type) BD-R's die werden opgenomen op een pc kunnen niet worden afgespeeld als postscripts opneembaar zijn. 3)Een cd- of dvd-disc die niet correct is gefinaliseerd, kan niet worden afgespeeld. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY BDV-L800

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY BDV-L800 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag