Gebruiksaanwijzing SONY BDV-EF200

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY BDV-EF200. Wij hopen dat dit SONY BDV-EF200 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY BDV-EF200 te teleladen.


SONY BDV-EF200 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (7148 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SONY BDV-EF200 QUICK START GUIDE (403 ko)
   SONY BDV-EF200 INSTALLATION GUIDE (199 ko)
   SONY BDV-EF200 (2251 ko)
   SONY BDV-EF200 (2248 ko)
   SONY BDV-EF200 QUICK START GUIDE (393 ko)
   SONY BDV-EF200 INSTALLATION GUIDE (199 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY BDV-EF200

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Voor informatie over eventueel beschikbare updates, gaat u naar de volgende URL. Installeer het toestel niet in een te kleine ruimte zoals een boekenrek of een inbouwkast. Om brand te voorkomen mogen de verluchtingsopeningen van het toestel niet worden afgedekt met kranten, tafelkleedjes, gordijnen enz. Plaats geen open vlammen, zoals van een brandende kaars, op het toestel. [. . . ] Druk op X/x om [Luidsprekerinstellingen] te selecteren en druk vervolgens op . Wanneer u de schermtaal van de tv wijzigt, wordt de schermtaal van het systeem eveneens gewijzigd wanneer u het systeem uit- en daarna weer inschakelt. Wanneer u Afspelen met één druk op de knop uitvoert via de aangesloten component, wordt het systeem ingeschakeld en wordt de systeemfunctie ingesteld op "HDMI1" of "HDMI2" (afhankelijk van de gebruikte HDMIaansluiting). De ingang van uw tv wordt automatisch ingesteld op de HDMI-ingang waarmee het systeem is verbonden. Zorg ervoor dat de component via een HDMI-kabel aangesloten is op het systeem en dat de functie Controle voor HDMI van de aangesloten component ingeschakeld is. Wanneer u de luidsprekers verplaatst, dient u de parameters in te stellen voor de afstand (A) van de luisterpositie tot de luidsprekers. Voor een optimaal surroundgeluid, moet u de luidsprekers aansluiten en hun afstand tot uw luisterpositie instellen. Stel vervolgens luidsprekervolume en -balans in op hetzelfde niveau aan de hand van de testtoon. U kunt het systeem op een vooraf ingesteld tijdstip laten uitschakelen, zodat u in slaap kunt vallen met muziek. [Aan]: bij het regelen van het niveau produceert elke luidspreker achtereenvolgens de testtoon. Wanneer u een item onder [Luidsprekerinstellingen] kiest, produceert elke luidspreker achtereenvolgens een testtoon. Telkens als u op SLEEP drukt, veranderen de minuten (resterende tijd) in het uitleesvenster op het voorpaneel in stappen van 10 minuten. Wanneer u de Sleep Timer instelt, wordt de resterende tijd elke 5 minuten weergegeven. Wanneer de resterende tijd minder dan 2 minuten bedraagt, knippert "SLEEP" in het uitleesvenster op het voorpaneel. Druk op X/x om het gewenste luidsprekertype te selecteren en druk vervolgens op . Druk op C/c om de linker of rechter luidspreker te selecteren en druk daarna op X/x om het niveau aan te passen. (Kindervergrendeling) U kunt de knoppen op het toestel uitschakelen (behalve "/1) om ongeoorloofd gebruik te voorkomen, zoals door kattenkwaad van een kind (functie kindervergrendeling). De functie kindervergrendeling wordt geactiveerd en de knoppen op het toestel zijn vergrendeld. Om te annuleren drukt u langer dan 5 seconden op x zodat "UNLOCK" wordt weergegeven in het uitleesvenster op het voorpaneel. Als het signaal van de afstandsbediening juist is ingesteld, kunt u uw tv bedienen met de bijgeleverde afstandsbediening. Wanneer u de batterijen van de afstandsbediening vervangt, wordt het codenummer mogelijk automatisch opnieuw ingesteld op de standaardinstelling (SONY). Ga na of de volgende instellingen werden doorgevoerd: ­ [Controle voor HDMI] bij [HDMIinstellingen] is ingesteld op [Uit] (pagina 52). [. . . ] Het systeem slaagt er niet in om · De afstand tussen het toestel en de router voor draadloos LAN is te groot verbinding te maken met het (pagina 20). Dit product is ontworpen om discs af te spelen die voldoen aan de CD-norm (Compact Disc). DualDiscs en sommige muziekdiscs die zijn gecodeerd met copyrightbeveiligingstechnologieën voldoen niet aan de CD-norm (Compact Disc). Het is bijgevolg mogelijk dat deze discs niet compatibel zijn met dit product. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY BDV-EF200

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY BDV-EF200 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag