Gebruiksaanwijzing SONY BDV-E580 SPEAKER INSTALLATION GUIDE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY BDV-E580. Wij hopen dat dit SONY BDV-E580 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY BDV-E580 te teleladen.


SONY BDV-E580 SPEAKER INSTALLATION GUIDE: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1238 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SONY BDV-E580 (2892 ko)
   SONY BDV-E580 DATASHEET (376 ko)
   SONY BDV-E580 QUICK SETUP GUIDE (466 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY BDV-E580SPEAKER INSTALLATION GUIDE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Stel het toestel niet bloot aan vocht of water om het risico op brand of elektrische schokken te verminderen. Plaats evenmin met vloeistof gevulde voorwerpen zoals een vaas op het toestel. Batterijen of het toestel met batterijen in mogen niet worden blootgesteld aan overmatige warmte zoals zonlicht, vuur en dergelijke. Om verwondingen te voorkomen moet dit apparaat stevig worden vastgemaakt aan de grond/muur in overeenstemming met de installatie-instructies. [. . . ] Afhankelijk van het type tv verschijnt tijdens het regelen van het volume van het toestel het volumeniveau op het scherm van de tv. In dit geval is het mogelijk dat het volumeniveau dat wordt weergegeven op het scherm van de tv verschilt van het niveau dat wordt weergegeven in het uitleesvenster op het voorpaneel van het toestel. U kunt de functie [Controle voor HDMI] van het systeem automatisch instellen door de overeenstemmende instelling op de tv te activeren. Raadpleeg "[HDMI-instellingen]" (pagina 67) voor meer informatie over de functie Controle voor HDMI. Het systeem wordt niet automatisch uitgeschakeld tijdens het afspelen van muziek of wanneer de functie "FM" geactiveerd is. U kunt genieten van het geluid van de tv via het systeem met slechts één HDMI-kabel. Raadpleeg "De tv aansluiten" (pagina 24) voor meer informatie over het instellen. U kunt de basisfuncties van het systeem bedienen met de afstandsbediening van de tv wanneer de video-uitvoer van het systeem wordt weergegeven op het scherm van de tv. Druk op X/x om [Autokalibratie] te selecteren en druk vervolgens op Wanneer u de schermtaal van de tv wijzigt, wordt de schermtaal van het systeem eveneens gewijzigd wanneer u het systeem uit- en daarna weer inschakelt. Wanneer u Afspelen met één druk op de knop uitvoert via de aangesloten component, wordt het systeem ingeschakeld en wordt de systeemfunctie ingesteld op "HDMI1" of "HDMI2" (afhankelijk van de gebruikte HDMIaansluiting). De ingang van uw tv wordt automatisch ingesteld op de HDMI-ingang waarmee het systeem is verbonden. Telkens als u op SLEEP drukt, veranderen de minuten (resterende tijd) in het uitleesvenster op het voorpaneel in stappen van 10 minuten. Wanneer u de Sleep Timer instelt, wordt de resterende tijd elke 5 minuten weergegeven. Wanneer de resterende tijd minder dan 2 minuten bedraagt, knippert "SLEEP" in het uitleesvenster op het voorpaneel. Druk op X/x om het gewenste luidsprekertype te selecteren en druk vervolgens op . Druk op C/c om de linker of rechter luidspreker te selecteren en druk daarna op X/x om het niveau aan te passen. (Kindervergrendeling) U kunt de knoppen op het toestel uitschakelen (behalve "/1) om ongeoorloofd gebruik te voorkomen, zoals door kattenkwaad van een kind (functie kindervergrendeling). Wanneer u de batterijen van de afstandsbediening vervangt, wordt de afstandsbedieningsinstelling mogelijk opnieuw ingesteld op de standaardinstelling (SONY). De functie kindervergrendeling wordt geactiveerd en de knoppen op het toestel zijn vergrendeld. Om te annuleren drukt u langer dan 5 seconden op x zodat "UNLOCK" wordt weergegeven in het uitleesvenster op het voorpaneel. Druk op de bedieningsmodusknop TV of STB afhankelijk van de component die u wilt bedienen. Druk op de toepasselijke knoppen zoals weergegeven in de onderstaande tabel. [. . . ] Het systeem slaagt er niet in om · De afstand tussen het toestel en de router voor draadloos LAN is te groot verbinding te maken met het (pagina 29). Dit product is ontworpen om discs af te spelen die voldoen aan de CD-norm (Compact Disc). DualDiscs en sommige muziekdiscs die zijn gecodeerd met copyrightbeveiligingstechnologieën voldoen niet aan de CD-norm (Compact Disc). Het is bijgevolg mogelijk dat deze discs niet compatibel zijn met dit product. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY BDV-E580

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY BDV-E580 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag