Gebruiksaanwijzing SONY BDV-E380

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY BDV-E380. Wij hopen dat dit SONY BDV-E380 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY BDV-E380 te teleladen.


SONY BDV-E380 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (9222 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SONY BDV-E380 (9219 ko)
   SONY BDV-E380 QUICK START GUIDE (441 ko)
   SONY BDV-E380 (2907 ko)
   SONY BDV-E380 (2905 ko)
   SONY BDV-E380 QUICK SETUP GUIDE (492 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY BDV-E380

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Voor informatie over eventueel beschikbare updates, gaat u naar de volgende URL. Installeer het toestel niet in een te kleine ruimte zoals een boekenrek of een inbouwkast. Om brand te voorkomen mogen de verluchtingsopeningen van het toestel niet worden afgedekt met kranten, tafelkleedjes, gordijnen enz. Plaats geen open vlammen, zoals van een brandende kaars, op het toestel. [. . . ] Afspelen met één druk op de knop Wanneer u op N drukt op de afstandsbediening, worden het systeem en uw tv ingeschakeld en wordt de ingang van uw tv ingesteld op de HDMI-ingang waarop het systeem is aangesloten. De functie Controle voor HDMI gebruiken voor "BRAVIA" Sync Deze functie is beschikbaar op tv's die zijn uitgerust met de functie "BRAVIA" Sync. Door Sony-componenten aan te sluiten die compatibel zijn met de functie Controle voor HDMI met een HDMI-kabel, wordt de bediening vereenvoudigd. Sommige functies kunnen alleen worden gebruikt als de aangesloten tv deze ondersteunt; deze dienen vooraf op de tv te worden ingesteld. Om de functie Geluidscontrole van het systeem te gebruiken, dient u een audioverbinding tot stand te brengen tussen het systeem en de tv (pagina 22). U kunt het geluid van de tv of andere componenten op een eenvoudige manier beluisteren. U kunt de functie geluidscontrole van het systeem als volgt gebruiken: · Wanneer het systeem wordt ingeschakeld, wordt het geluid van de tv of de andere componenten uitgevoerd via de luidsprekers van het systeem. Wanneer het geluid van de tv of de andere componenten uitgevoerd wordt via de luidsprekers van het systeem, kunt u de luidsprekers waarnaar het geluid van de tv wordt uitgevoerd wijzigen door te drukken op SPEAKERS TVyAUDIO. Wanneer het geluid van de tv of de andere componenten uitgevoerd wordt door de luidsprekers van het systeem, kunt u het volume aanpassen en het geluid van het systeem uitschakelen via de tv. Wanneer de functie PAP (picture and picture) geactiveerd is op de tv of wanneer het systeem video-/fotobestanden weergeeft op een iPod/iPhone, werkt de functie Geluidscontrole van het systeem niet. Afhankelijk van het type tv verschijnt tijdens het regelen van het volume van het toestel het volumeniveau op het scherm van de tv. In dit geval is het mogelijk dat het volumeniveau dat wordt weergegeven op het scherm van de tv verschilt van het niveau dat wordt weergegeven in het uitleesvenster op het voorpaneel van het toestel. U kunt de functie [Controle voor HDMI] van het systeem automatisch instellen door de overeenstemmende instelling op de tv te activeren. Raadpleeg "[HDMI-instellingen]" (pagina 65) voor meer informatie over de functie Controle voor HDMI. Het systeem wordt niet automatisch uitgeschakeld tijdens het afspelen van muziek of wanneer de functie "FM" geactiveerd is. U kunt genieten van het geluid van de tv via het systeem met slechts één HDMI-kabel. Raadpleeg "De tv aansluiten" (pagina 22) voor meer informatie over het instellen. U kunt de basisfuncties van het systeem bedienen met de afstandsbediening van de tv wanneer de video-uitvoer van het systeem wordt weergegeven op het scherm van de tv. Druk op X/x om [Autokalibratie] te selecteren en druk vervolgens op Wanneer u de schermtaal van de tv wijzigt, wordt de schermtaal van het systeem eveneens gewijzigd wanneer u het systeem uit- en daarna weer inschakelt. Wanneer u Afspelen met één druk op de knop uitvoert via de aangesloten component, wordt het systeem ingeschakeld en wordt de systeemfunctie ingesteld op "HDMI1" of "HDMI2" (afhankelijk van de gebruikte HDMIaansluiting). De ingang van uw tv wordt automatisch ingesteld op de HDMI-ingang waarmee het systeem is verbonden. Zorg ervoor dat de component via een HDMI-kabel aangesloten is op het systeem en dat de functie Controle voor HDMI van de aangesloten component ingeschakeld is. [. . . ] Dit systeem speelt een BD/ DVD af volgens de inhoud van de disc; het is dus mogelijk dat bepaalde weergavefuncties niet beschikbaar zijn. De weergegeven beelden en het geproduceerde geluid kunnen kort worden onderbroken tijdens de overschakeling tussen de lagen. De specificaties van Blu-ray Discs nieuw en in volle ontwikkeling zijn, is het mogelijk dat bepaalde discs niet kunnen worden afgespeeld afhankelijk van het type disc en de versie. 3 inclusief BD-R's met organisch pigment (LTH-type) BD-R's die werden opgenomen op een pc kunnen niet worden afgespeeld als postscripts opneembaar zijn. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY BDV-E380

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY BDV-E380 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag