Gebruiksaanwijzing SONY BDV-E280

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY BDV-E280. Wij hopen dat dit SONY BDV-E280 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY BDV-E280 te teleladen.


SONY BDV-E280 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (7255 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SONY BDV-E280 (7253 ko)
   SONY BDV-E280 QUICK START GUIDE (431 ko)
   SONY BDV-E280 INSTALLATION GUIDE (263 ko)
   SONY BDV-E280 (2294 ko)
   SONY BDV-E280 (2286 ko)
   SONY BDV-E280 (2284 ko)
   SONY BDV-E280 DATASHEET (355 ko)
   SONY BDV-E280 QUICK START GUIDE (421 ko)
   SONY BDV-E280 QUICK SETUP GUIDE (432 ko)
   SONY BDV-E280 INSTALLATION GUIDE (263 ko)
   SONY BDV-E280 SPEAKER INSTALLATION GUIDE (263 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY BDV-E280

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Voor informatie over eventueel beschikbare updates, gaat u naar de volgende URL. Installeer het toestel niet in een te kleine ruimte zoals een boekenrek of een inbouwkast. Om brand te voorkomen mogen de verluchtingsopeningen van het toestel niet worden afgedekt met kranten, tafelkleedjes, gordijnen enz. Plaats geen open vlammen, zoals van een brandende kaars, op het toestel. [. . . ] U kunt de basisfuncties van het systeem bedienen met de afstandsbediening van de tv wanneer de video-uitvoer van het systeem wordt weergegeven op het scherm van de tv. Voor een optimaal surroundgeluid, moet u de luidsprekers aansluiten en hun afstand tot uw luisterpositie instellen. Stel vervolgens luidsprekervolume en -balans in op hetzelfde niveau aan de hand van de testtoon. Wanneer u de schermtaal van de tv wijzigt, wordt de schermtaal van het systeem eveneens gewijzigd wanneer u het systeem uit- en daarna weer inschakelt. Wanneer u Afspelen met één druk op de knop uitvoert via de aangesloten component, wordt het systeem ingeschakeld en wordt de systeemfunctie ingesteld op "HDMI1" of "HDMI2" (afhankelijk van de gebruikte HDMIaansluiting). De ingang van uw tv wordt automatisch ingesteld op de HDMI-ingang waarmee het systeem is verbonden. Zorg ervoor dat de component via een HDMI-kabel aangesloten is op het systeem en dat de functie Controle voor HDMI van de aangesloten component ingeschakeld is. Druk op X/x om [Luidsprekerinstellingen] te selecteren en druk vervolgens op . Als u geen middenluidsprekers of surroundluidsprekers aansluit, moet u de parameters voor [Midden] en [Surround] instellen. De instellingen van de voorluidsprekers en subwoofer zijn vastgelegd en kunnen niet worden gewijzigd. [Geen]: kies deze instelling wanneer geen middenluidspreker is aangesloten. [Geen]: kies deze instelling wanneer geen surroundluidspreker is aangesloten. Wanneer u de luidsprekers verplaatst, dient u de parameters in te stellen voor de afstand (A) van de luisterpositie tot de luidsprekers. [Aan]: bij het regelen van het niveau produceert elke luidspreker achtereenvolgens de testtoon. Wanneer u een item onder [Luidsprekerinstellingen] kiest, produceert elke luidspreker achtereenvolgens een testtoon. Druk op X/x om het gewenste luidsprekertype te selecteren en druk vervolgens op . Druk op C/c om de linker of rechter luidspreker te selecteren en druk daarna op X/x om het niveau aan te passen. (Kindervergrendeling) U kunt de knoppen op het toestel uitschakelen (behalve "/1) om ongeoorloofd gebruik te voorkomen, zoals door kattenkwaad van een kind (functie kindervergrendeling). U kunt het systeem op een vooraf ingesteld tijdstip laten uitschakelen, zodat u in slaap kunt vallen met muziek. Telkens als u op SLEEP drukt, veranderen de minuten (resterende tijd) in het uitleesvenster op het voorpaneel in stappen van 10 minuten. Wanneer u de Sleep Timer instelt, wordt de resterende tijd elke 5 minuten weergegeven. Wanneer de resterende tijd minder dan 2 minuten bedraagt, knippert "SLEEP" in het uitleesvenster op het voorpaneel. [. . . ] Het systeem slaagt er niet in om · De afstand tussen het toestel en de router voor draadloos LAN is te groot verbinding te maken met het (pagina 20). Dit product is ontworpen om discs af te spelen die voldoen aan de CD-norm (Compact Disc). DualDiscs en sommige muziekdiscs die zijn gecodeerd met copyrightbeveiligingstechnologieën voldoen niet aan de CD-norm (Compact Disc). Het is bijgevolg mogelijk dat deze discs niet compatibel zijn met dit product. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY BDV-E280

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY BDV-E280 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag