Gebruiksaanwijzing SONY BDPA6000

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY BDPA6000. Wij hopen dat dit SONY BDPA6000 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY BDPA6000 te teleladen.


SONY BDPA6000 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5658 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SONY BDPA6000 (1501 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY BDPA6000

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Um Informationen über etwaige verfügbare Updates und die neuste Bedienungsanleitung zu erhalten, besuchen Sie bitte die folgende Website: IT Il software di questo lettore potrebbe essere aggiornato in futuro. Per informazioni su qualsiasi aggiornamento disponibile e sulle ultime Istruzioni per l’uso, consultare il seguente sito Web: NL De software van deze speler kan in de toekomst worden bijgewerkt. Voor informatie over eventueel beschikbare updates en de meest recente gebruiksaanwijzing, gaat u naar de volgende website: z FR Pour découvrir des conseils, des tuyaux et des informations utiles sur les produits et services Sony, veuillez vous connecter sur le site suivant: DE Weitere Hinweise, Tipps und Informationen über Sony Produkte und Dienstleistungen finden Sie unter: IT Per scoprire utili suggerimenti, consigli e informazioni riguardo i prodotti e i servizi Sony visitare: NL Meer nuttige hints, tips en informatie over Sony producten en services zijn te vinden op: 4-467-209-21(1) Blu-ray Disc™ / DVD Player Mode d’emploi Bedienungsanleitung Istruzioni per l’uso Gebruiksaanwijzing FR DE IT NL www. Code langue], l’écran de saisie du code de langue s’affiche. [. . . ] M/M (snel/langzaam/ beeld-per-beeld-weergave) • Spoelt de disc snel terug of vooruit tijdens het afspelen. Telkens als u op deze knop drukt tijdens het afspelen van video's, wijzigt de zoeksnelheid. € Wanneer u deze knop langer dan een seconde indrukt in de pauzestand, wordt de vertraagde weergave geactiveerd. € Wanneer u deze knop kort indrukt in de pauzestand, wordt één beeld per keer afgespeeld. Z Vertraagde weergave en enkelbeeldweergave zijn niet beschikbaar voor Blu-ray 3D-discs. OPTIONS (pagina 30) Het optiemenu dat kan worden gekozen, wordt weergegeven op het scherm. Wanneer u op het categoriepictogram van het startmenu drukt, wordt de achtergrond weergegeven. 3D (pagina 30) Converteert 2D-inhoud naar gesimuleerde 3D-inhoud bij aansluiting op een apparaat dat 3D ondersteunt. Het hervatpunt van een titel/ muziekstuk is het laatste punt dat u hebt afgespeeld of de laatste foto die u hebt bekeken in een fotomap. /> (vorige/volgende) Gaat verder naar het vorige/ volgende hoofdstuk, muziekstuk of bestand. / (achteruit/vooruit) Spoelt de huidige scènes gedurende 10 seconden terug / spoelt de huidige scènes gedurende 15 seconden vooruit. 17 Weergave startmenu Het startmenu wordt weergegeven wanneer u drukt op HOME. 18 Aansluitingen en instellingen Stap 1: de speler aansluiten Sluit het netsnoer pas aan als u alle andere verbindingen gemaakt hebt. Raadpleeg "Bijgeleverde accessoires" (pagina 45) voor meer informatie over de bijgeleverde accessoires. Aansluiten op een tv Selecteer op basis van de ingangen van uw tv een van de volgende aansluitmogelijkheden. Zorg ervoor dat bij het aansluiten de kleur van de stekker en de aansluiting overeenstemmen. High Speed HDMI-kabel (niet bijgeleverd) Hoge kwaliteit Audio/video-kabel*1 (niet bijgeleverd) Standaardkwaliteit *1 Video van inhoud die gecodeerd is met AACS wordt niet weergegeven. Videosignalen die via een videorecorder worden doorgevoerd, kunnen beïnvloed worden door copyrightbeschermingssystemen, waardoor het beeld op de tv vervormd wordt. 20 Aansluiten op een AV-versterker (-ontvanger) Selecteer op basis van de ingangen van uw AV-versterker (-ontvanger) een van de volgende aansluitmogelijkheden. Wanneer u A of B kiest, voert u de nodige instellingen door onder [Audio-instellingen] (pagina 35). Audio/video-kabel (niet bijgeleverd) b Plaats de speler niet onmiddellijk boven op de AV-versterker (-ontvanger). 21 Over de stand voor AV-scheiding In deze stand kunt u afzonderlijk videosignalen via de HDMI OUT 1aansluiting en audiosignalen via de HDMI OUT 2-aansluiting uitvoeren (pagina 37). [. . . ] 46 • Sommige bestanden die opgenomen of bewerkt werden op een pc kunnen mogelijk niet worden afgespeeld. € De speler kan de volgende bestanden of mappen op BD's, DVD's, CD's en USBapparaten herkennen: – mappen tot en met de 9e rij in een boomstructuur (inclusief de hoofdmap) – tot 500 bestanden/mappen in één laag • De speler kan de volgende bestanden of mappen die opgeslagen zijn op de thuisnetwerkserver herkennen: – mappen tot en met de 19e rij in een boomstructuur – tot 999 bestanden/mappen in één laag • Het is mogelijk dat sommige USBapparaten niet werken met deze speler. € De speler kan Mass Storage Class (MSC)apparaten (zoals flashgeheugens of een harde schijf), Still Image Capture Device (SICD)-apparaten en toetsenborden met 101 toetsen (alleen indien aangesloten via de voorste USB-aansluiting) herkennen. € Om beschadigde gegevens of schade aan het USB-geheugen of andere apparaten te vermijden, schakelt u de speler uit voor u het USB-geheugen of een ander apparaat aansluit of verwijdert. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY BDPA6000

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY BDPA6000 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag