Gebruiksaanwijzing SONY BDP-S790 INSTRUKCJA OBSŁUGI/DZIAŁANIA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY BDP-S790. Wij hopen dat dit SONY BDP-S790 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY BDP-S790 te teleladen.


SONY BDP-S790 INSTRUKCJA OBSŁUGI/DZIAŁANIA: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1757 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SONY BDP-S790 (7088 ko)
   SONY BDP-S790 (1999 ko)
   SONY BDP-S790 (2084 ko)
   SONY BDP-S790 DATASHEET (190 ko)
   SONY BDP-S790 NAUDOJIMO / EKSPLOATACIJOS INSTRUKCIJOS (4709 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY BDP-S790INSTRUKCJA OBSŁUGI/DZIAŁANIA

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 4-418-507-11(2) (PL) Odtwarzacz płyt Blu-ray Disc™/DVD Instrukcje obsługi Podłączanie i ustawienia Odtwarzanie Internet Nastawienia i regulacje Informacje dodatkowe BDP-S790 OSTRZEŻENIE Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, należy chronić urządzenie przed deszczem lub wilgocią. Naprawy produktu należy powierzać wyłącznie wykwalifikowanym serwisantom. Wymiany kabla zasilającego może dokonać tylko specjalistyczny warsztat serwisowy. Baterie i urządzenia z zainstalowanymi bateriami należy chronić przed nadmiernym ogrzaniem od słońca, ognia itp. Pozbywanie się zużytego sprzętu (dotyczy krajów Unii Europejskiej i pozostałych krajów europejskich stosujących własne systemy zbiórki) Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie może być traktowany jako odpad komunalny. [. . . ] • Moja muzyka z USB: ustawianie plików muzycznych zarejestrowanych za pomocą opcji [Dodaj BGM do slajd. ]. Przełącz ekran Przełączanie między opcjami [Widok tabeli] i [Widok listy]. Obróć w prawo Obrót zdjęcia o 90 stopni w prawo. 25 Ekran przeglądarki internetowej Internet Przeglądanie stron sieci Web Można podłączyć urządzenie do Internetu i przeglądać strony www. W celu sprawdzenia informacji o stronie www można nacisnąć przycisk DISPLAY. Wyświetlane informacje zależą od witryny www i stanu strony. 1 2 3 Podłącz odtwarzacz do sieci (str. Za pomocą przycisków </, wybierz opcję menu początkowego [Sieć]. Za pomocą przycisków M/m wybierz opcję (Przeglądarka internetowa) i naciśnij przycisk ENTER. A Tytuł strony B Adres strony C Kursor Aby wyświetlić witrynę, do której prowadzi łącze, przesuń kursor za pomocą przycisków </M/m/, , a następnie naciśnij przycisk ENTER. z Niektóre witryny internetowe mogą korzystać z funkcji nieobsługiwanych przez przeglądarkę. Niektóre witryny mogą być wyświetlane nieprawidłowo lub nie działać. Wprowadzanie adresu URL W menu opcji wybierz pozycję [Adres URL]. Wprowadź adres URL przy użyciu klawiatury programowej, a następnie wybierz pozycję [Enter]. D Ikona SSL Wyświetlana w przypadku zabezpieczonej witryny. Wybieranie domyślnej strony głównej Podczas wyświetlania danej strony wybierz z menu opcję [Ustaw stronę główną]. E Wskaźnik siły sygnału (tylko w przypadku połączenia przez sieć bezprzewodową) F Pasek postępu/Ikona ładowania Pojawia się, gdy trwa odczytywanie strony albo pobieranie lub przesyłanie pliku. Powrót do poprzedniej strony W menu opcji wybierz pozycję [Poprzednia strona]. Jeśli po wybraniu opcji [Poprzednia strona] strona się nie pojawi, wybierz opcję menu [Lista okien] i stronę z listy, do której chcesz wrócić. G Pole wpisywania tekstu Aby wyświetlić klawiaturę programową, naciśnij przycisk ENTER i w menu opcji wybierz pozycję [Wejście]. H Pasek przewijania Do przewijania zawartości strony służą przyciski </M/m/, . Zamykanie przeglądarki internetowej Naciśnij przycisk HOME. 26 Dostępne opcje Po naciśnięciu przycisku OPTIONS dostępne są różne ustawienia i operacje. Dostępne elementy różnią się w zależności od sytuacji. Element Konfigur. Szczegóły • Zoom: zwiększenie lub zmniejszenie rozmiaru wyświetlanej zawartości. ciasteczek: wybór, czy będą akceptowane „ciasteczka”. Wyświetlanie klawiatury ekranowej i umożliwianie wprowadzania znaków podczas przeglądania witryny. Przy wpisywaniu tekstu służy do usuwania jednego znaku znajdującego się po lewej stronie kursora. Element Lista okien Szczegóły Wyświetlanie listy wszystkich otwartych obecnie okien z zawartością witryny. Pozwala wybrać odpowiednie okno w celu powrotu do wyświetlanej poprzednio witryny. Ustawianie aktualnie wyświetlanej witryny jako domyślnej strony początkowej. Internet Lista zakładek Adres URL Poprzednia strona/ Następna strona Anuluj ładowanie Załaduj ponownie Dodaj do zakładek Ustaw stronę główną Wejście Przerwa Otw. Kodowanie znaków Wyświetl certyfikat Ustawianie kodowania znaków. Wyświetlanie certyfikatów serwerów przesyłanych ze stron zgodnych z protokołem SSL. Usuń 27 Korzystanie z programu Skype Skype to program komunikacyjny działający za pośrednictwem Internetu. Za pomocą odtwarzacza możesz bezpłatnie nawiązywać połączenia wideo i głosowe z innymi użytkownikami programu Skype. Korzystanie z menu programu Skype Po zarejestrowaniu się można odbierać i nawiązywać połączenia oraz modyfikować ustawienia programu Skype. Komputer 1 Przygotowanie do korzystania z programu Skype. • Podłącz odtwarzacz do sieci (str. • Podłącz do gniazda USB kamerę internetową z mikrofonem (str. [. . . ] WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES) AES to zaawansowana technologia zabezpieczeń różniąca się od technologii WEP i TKIP. AES zapewnia wyższy poziom bezpieczeństwa niż WEP i TKIP. b • Niektórych plików nie można odtworzyć ze względu na format, kodowanie, stan nagrania lub stan serwera DLNA. • Niektóre pliki nagrane lub edytowane na komputerze PC mogą nie zostać odtworzone. • Obowiązują następujące ograniczenia plików i folderów rozpoznawanych na płytach BD, DVD, CD i w urządzeniach USB: – foldery do 9. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY BDP-S790

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY BDP-S790 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag