Gebruiksaanwijzing SONY BDP-S780

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY BDP-S780. Wij hopen dat dit SONY BDP-S780 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY BDP-S780 te teleladen.


SONY BDP-S780 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3346 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SONY BDP-S780 (3321 ko)
   SONY BDP-S780 (3314 ko)
   SONY BDP-S780 DATASHEET (184 ko)
   SONY BDP-S780 CINAVIA NOTICE (785 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY BDP-S780

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 4-267-230-42(1) Gebruiksaanwijzing Blu-ray DiscTM / DVD Player BDP-S780 © 2011 Sony Corporation WAARSCHUWING Om het risico op brand of elektrocutie te verminderen, mag u het toestel niet blootstellen aan regen of vocht. Laat onderhoudswerken uitsluitend uitvoeren door gekwalificeerde personen. Het netsnoer mag alleen worden vervangen door een vakbekwame reparateur. Batterijen of apparaten met geïnstalleerde batterijen mogen niet aan overmatige hitte worden blootgesteld zoals zon, brand en dergelijke. Verwijdering van oude elektrische en elektronische apparaten (Toepasbaar in de Europese Unie en andere Europese landen met gescheiden inzamelingssystemen) Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. [. . . ] Als u geen eigen account hebt, maakt u er een aan. Een oproep plaatsen Selecteer in het Skype-menu het pictogram van de contactpersoon die u wilt bellen en druk daarna op ENTER. Een oproep ontvangen Activeer Skype en meldt u aan. Skype afsluiten Druk op HOME. Zodra u bent aangemeld, wordt uw wachtwoord opgeslagen in de speler zodra u Skype afsluit. Om uw wachtwoord te wissen, meldt u zich af bij Skype voordat u afsluit. z Voor informatie over de beschikbare webcamera's, gaat u naar de volgende website: http://support. sony-europe. com/ Aanmelden onder een andere account Selecteer op het optiemenu het onderdeel "Afmelden". Selecteer op het hoofdmenu en volg daarna de aanwijzingen op het beeldscherm. , Wordt vervolgd 25 Skype-scherm Beschikbare opties Diverse instellingen en bedieningen zijn mogelijk door op OPTIONS te drukken. De beschikbare onderdelen kunnen, afhankelijk van de toestand, verschillen. Onderdeel Scherm omschakelen Status wijzigen Details Verandert de weergave van contactpersoon/historie. Beeldt de Skype-helpfunctie af. A Naam van contactpersoon B Beeld van de contactpersoon (alleen voor video-oproepen) C Signaalsterkte-indicator/ netwerkoverdrachtsnelheid (alleen draadloos-netwerkverbinding) D Beeld van uzelf (alleen voor videooproepen) E Beschikbare toetsen De beschikbare toetsen kunnen, afhankelijk van de toestand, verschillen. · Volledig scherm/Video in venster: Verandert u de weergavefunctie. · Ophangen · In wachtstand/Hervatten · Geluid uit/Geluid aan · Start mijn video/Stop mijn video: Weergeven/verbergen van het beeld van uzelf. · Telefoongesprek/Videogesprek Afmelden Over Skype Help 26 Instellingen en aanpassingen Pictogram Uitleg Systeeminstellingen (bladzijde 31) Hiermee worden de instellingen met betrekking tot de speler gemaakt. Netwerkinstellingen (bladzijde 32) Maakt gedetailleerde instellingen voor het internet en netwerk. Snelinstelling (bladzijde 33) Hiermee wordt de snelinstelling opnieuw opgestart om de basisinstellingen te maken. Terugstellen (bladzijde 33) Hiermee worden de instellingen van de speler teruggesteld naar de fabriekswaarden. De instelschermen gebruiken Selecteer (Instellen) uit het hoofdmenu, als u de instellingen van de speler moet wijzigen. De standaardinstellingen zijn onderstreept. 1 2 Selecteer op het hoofdmenu (Instellen) met behulp van </, . Selecteer het pictogram van de instellingencategorie met M/m, en druk daarna op ENTER. Pictogram Uitleg Netwerk-update (bladzijde 27) Hiermee wordt de software van de speler bijgewerkt. Scherminstellingen (bladzijde 27) Hiermee worden de videoinstellingen in overeenstemming met de aansluitingen gemaakt. Audio-instellingen (bladzijde 29) Hiermee worden de audioinstellingen in overeenstemming met de aansluitingen gemaakt. BD/DVD-instellingen (bladzijde 30) Hiermee worden gedetailleerde instellingen voor de BD/DVDweergave gemaakt. Kinderbeveiliging (bladzijde 30) Maakt gedetailleerde instellingen voor de kinderbeveiligingsfunctie. Muziekinstellingen (bladzijde 31) Maakt gedetailleerde instellingen voor het weergeven van een Super Audio CD. Instellingen en aanpassingen Netwerk-update Selecteer "OK" om de software van de speler bij te werken via het netwerk. z · Wij adviseren ongeveer iedere 2 maanden een netwerkupdate uit te voeren. · Voor informatie over de updatefuncties, gaat u naar de volgende website: http://support. sony-europe. com/ Scherminstellingen 3D-uitgangsinst. Auto: Dit is gewoonlijk uw keuze. Uit: Selecteer dit om alle content in 2D weer te geven. Instelling tv-schermafm. voor 3D Stelt het schermformaat van uw 3Dcompatibele televisie in. , Wordt vervolgd 27 Type televisie 16:9: Selecteer dit bij aansluiten van een breedbeeldtelevisie of een televisie met breedbeeldfunctie. [. . . ] De speler geeft geen gecodeerde bestanden, zoals Lossless, weer. Aanvullende informatie b · Het is mogelijk dat sommige bestanden niet worden weergegeven afhankelijk van het bestandsformaat, de bestandscodering, de opnameomstandigheden of de omstandigheden van de DLNA-server. · Sommige bestanden die op een computer zijn bewerkt, kunnen mogelijk niet worden weergegeven. · De speler kan de volgende bestanden of mappen op een BD, DVD, CD of USB-apparaat herkennen: ­ mappen tot op het 3e niveau ­ maximaal 500 bestanden in een enkele niveau · De speler kan de volgende bestanden en mappen herkennen die zijn opgeslagen op de DLNAserver: ­ mappen tot op het 18e niveau ­ maximaal 999 bestanden in een enkele niveau · Het is mogelijk dat sommige USB-apparaten niet werken met deze speler. · De speler kan Mass Storage Class (MSC)apparaten (zoals flash-geheugens of een vaste schijf), Still Image Capture Device (SICD)apparaten, en toetsenborden met 101 toetsen (alleen indien aangesloten op de USB-aansluiting op het voorpaneel) herkennen. ". mkv", ". mp4", ". m4v", ". m2ts", ". mts" ". wmv", ". asf" *4 WMV9*1*2 AVCHD*2 Xvid ". avi" , Wordt vervolgd 39 · Om verminking van gegevens of beschadiging van het USB-geheugen of de USB-apparaten te voorkomen, schakelt u de speler uit voordat u een USB-geheugen of USB-apparaat aansluit of loskoppelt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY BDP-S780

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY BDP-S780 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag