Gebruiksaanwijzing SONY BDP-S483

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY BDP-S483. Wij hopen dat dit SONY BDP-S483 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY BDP-S483 te teleladen.


SONY BDP-S483 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3768 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SONY BDP-S483 (3738 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY BDP-S483

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 4-261-096-51(1) De software van deze speler kan in de toekomst worden bijgewerkt. Voor informatie over eventueel beschikbare updates, gaat u naar: http://support. sony-europe. com/ z Meer nuttige hints, tips en informatie over Sony producten en services zijn te vinden op: www. sony-europe. com/myproduct/ Gebruiksaanwijzing Blu-ray DiscTM / DVD Player BDP-S480/S483/S580 4-261-096-51(1) Printed in Malaysia © 2011 Sony Corporation WAARSCHUWING Om het risico op brand of elektrocutie te verminderen, mag u het toestel niet blootstellen aan regen of vocht. Laat onderhoudswerken uitsluitend uitvoeren door gekwalificeerde personen. Het netsnoer mag alleen worden vervangen door een vakbekwame reparateur. [. . . ] Voer de URL in met het softwaretoetsenbord en selecteer vervolgens [Enter]. De standaardstartpagina instellen Terwijl de pagina wordt weergegeven die u wilt instellen, dient u in het optiemenu [Stel in als startpag. ] te selecteren. De internetbrowser afsluiten Druk op HOME. 20 Beschikbare opties Door op OPTIONS te drukken zijn diverse instellingen en handelingen mogelijk. De beschikbare onderdelen kunnen, afhankelijk van de toestand, verschillen. \ Onderdelen [URL invoeren] Details Geeft u de gelegenheid om een URL in te voeren als het softwaretoetsenbord is weergegeven. Servercertificaten weergeven die door de pagina's verstuurd zijn die SSL ondersteunen. Internet Onderdelen [Instellen browser] Details Geeft de instellingen van de internetbrowser weer. · [Zoom]: Vergroot of verkleint de afmeting van de weergegeven content. · [Cookie instellen]: Hiermee wordt ingesteld wel of niet cookies te accepteren. Geeft het softwaretoetsenbord weer om tekens in te voeren tijdens het bladeren op een website. Geeft u de mogelijkheid, door een venster te selecteren, om terug te keren naar een eerder weergegeven website. venster] [Weergavecertificaat] [Invoer] [Einde] [Wissen] [Vensterlijst] [Bladwijzerlijst] [Tekencodering] [Vorige pagina/ Volgende pagina] [Laden annuleren] [Herladen] Stopt het laden van een pagina. Laadt dezelfde pagina opnieuw. 21 Pictogram Uitleg [Systeeminstellingen] (bladzijde 26) Hiermee worden de instellingen met betrekking tot de speler gemaakt. [Netwerkinstellingen] (bladzijde 27) Maakt gedetailleerde instellingen voor het internet en netwerk. [Snelinstelling] (bladzijde 27) Hiermee wordt de snelinstelling opnieuw opgestart om de basisinstellingen te maken. [Terugstellen] (bladzijde 27) Hiermee worden de instellingen van de speler teruggesteld naar de fabriekswaarden. Instellingen en aanpassingen De instelschermen gebruiken Selecteer [Instellen] uit het hoofdmenu, als u de instellingen van de speler moet wijzigen. De standaardinstellingen zijn onderstreept. 1 2 Selecteer op het hoofdmenu [Instellen] met behulp van </, . Selecteer het pictogram van de instellingencategorie met M/m, en druk daarna op ENTER. Pictogram Uitleg [Netwerk-update] (bladzijde 22) Hiermee wordt de software van de speler bijgewerkt. [Scherminstellingen] (bladzijde 22) Hiermee worden de videoinstellingen in overeenstemming met de aansluitingen gemaakt. [Audio-instellingen] (bladzijde 24) Hiermee worden de audioinstellingen in overeenstemming met de aansluitingen gemaakt. [BD/DVD-instellingen] (bladzijde 24) Hiermee worden gedetailleerde instellingen voor de BD/DVDweergave gemaakt. [Kinderbeveiliging] (bladzijde 25) Maakt gedetailleerde instellingen voor de kinderbeveiligingsfunctie. [Muziekinstellingen] (bladzijde 25) Maakt gedetailleerde instellingen voor het weergeven van een Super Audio CD. [Netwerk-update] Selecteer [OK] om de software van de speler bij te werken via het netwerk. z · Wij adviseren ongeveer iedere 2 maanden een netwerkupdate uit te voeren. · Voor informatie over de updatefuncties, gaat u naar de volgende website: http://support. sony-europe. com/ [Scherminstellingen] x [3D-uitgangsinst. ] [Auto]: Dit is gewoonlijk uw keuze. [Uit]: Selecteer dit om alle content in 2D weer te geven. x [Instelling tv-schermafm. [. . . ] Deze speler speelt BD's/ DVD's af volgens de inhoud van de disc die door de softwareproducenten is bepaald, zodat sommige weergavefuncties niet beschikbaar kunnen zijn. Foto Bestandsformaat JPEG *1 *2 *3 *4 Extensies ". jpg", ". jpeg" Opmerking over tweelaags BD's/DVD's Het weergegeven beeld en geluid kan tijdelijk onderbroken worden bij de overgang tussen de lagen. Regiocode (alleen BD-ROM/DVD VIDEO) Op de achterkant van uw apparaat is een regiocode afgedrukt en uw speler kan alleen BD-ROM's/DVD VIDEO's weergeven waarop deze regiocode of ALL wordt vermeld. *5 De speler geeft geen gecodeerde bestanden, zoals DRM, weer. De speler kan alleen standard-definitionvideo weergeven op een DLNA-server. De speler geeft AVCHD-geformatteerde bestanden weer die zijn opgenomen op een digitale videocamera, enz. De AVCHDgeformatteerde disc wordt niet weergegeven als deze niet correct is afgesloten. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY BDP-S483

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY BDP-S483 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag