Gebruiksaanwijzing SONY BDP-S185

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY BDP-S185. Wij hopen dat dit SONY BDP-S185 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY BDP-S185 te teleladen.


SONY BDP-S185 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2340 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SONY BDP-S185 (2327 ko)
   SONY BDP-S185 DATASHEET (188 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY BDP-S185

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 4-290-282-51(2) Gebruiksaanwijzing Blu-ray DiscTM / DVD Player BDP-S185/S186 © 2011 Sony Corporation WAARSCHUWING Om het risico op brand of elektrocutie te verminderen, mag u het toestel niet blootstellen aan regen of vocht. Laat onderhoudswerken uitsluitend uitvoeren door gekwalificeerde personen. Het netsnoer mag alleen worden vervangen door een vakbekwame reparateur. Batterijen of apparaten met geïnstalleerde batterijen mogen niet aan overmatige hitte worden blootgesteld zoals zon, brand en dergelijke. Verwijdering van oude elektrische en elektronische apparaten (Toepasbaar in de Europese Unie en andere Europese landen met gescheiden inzamelingssystemen) Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. [. . . ] Selecteer het pictogram van de instellingencategorie met M/m, en druk daarna op ENTER. Pictogram Uitleg [Netwerk-update] [Netwerk-update] (bladzijde 16) Hiermee wordt de software van de speler bijgewerkt. [Scherminstellingen] (bladzijde 16) Hiermee worden de videoinstellingen in overeenstemming met de aansluitingen gemaakt. [Audio-instellingen] (bladzijde 17) Hiermee worden de audioinstellingen in overeenstemming met de aansluitingen gemaakt. [BD/DVD-instellingen] (bladzijde 18) Hiermee kunt u de weergaveopties aanpassen. [Kinderbeveiliging] (bladzijde 19) Hiermee kunt u de functie Kinderbeveiliging aanpassen. [Systeeminstellingen] (bladzijde 19) Hiermee kunt u de instellingen met betrekking tot de speler aanpassen. Selecteer [OK] om de software van de speler bij te werken via het netwerk. z · Wij adviseren ongeveer iedere 2 maanden een netwerkupdate uit te voeren. · Voor informatie over de updatefuncties, gaat u naar de volgende website: http://support. sony-europe. com/ [Scherminstellingen] x [Type televisie] [16:9]: Selecteer dit bij aansluiten van een breedbeeldtelevisie of een televisie met breedbeeldfunctie. [4:3]: Selecteer dit bij aansluiten van een televisie met een 4:3-beeldschermverhouding zonder breedbeeldfunctie. 16 x [Schermformaat] x [BD/DVD-ROM 1080/24p-uitvoer] [Origineel]: Selecteer dit bij aansluiten van een televisie met breedbeeldfunctie. Geeft een 4:3-beeld in 16:9beeldschermverhouding weer, zelfs op een breedbeeldtelevisie. [Vaste beeldverhdng]: Verandert het beeldformaat om, met de originele beeldverhouding, op het schermformaat passend te maken. x [DVD-beeldverhouding] [Auto]: Hiermee worden 1920 × 1080p/ 24 Hz-videosignalen uitgevoerd en alleen bij aansluiten van een 1080/24p-compatibele televisie via de HDMI OUT-aansluiting. [Uit]: Selecteer dit als de televisie niet compatibel is met 1080/24p videosignalen. x [YCbCr/RGB (HDMI)] [Horizontale banden]: Geeft een breed beeld weer met zwarte randen aan de boven- en onderkant. [Auto]: Detecteert automatisch het type van de aangesloten televisie en schakelt de toepasselijke instelling van het kleurtype in. [RGB]: Voert RGB-videosignalen uit. x [HDMI-uitvoer met diepe kleuren] Instellingen en aanpassingen [Zijkanten afsnijden]: Geeft een beeld over de volledige hoogte van het scherm weer, met bijgesneden zijkanten. [Auto]: Dit is gewoonlijk uw keuze. [16 bit]/[12 bit]/[10 bit]: Voert 16 bit/12 bit/ 10 bit-videosignalen uit wanneer de aangesloten televisie compatibel is met Deep Colour. [Uit]: Selecteer dit als het beeld onstabiel is of de kleuren onnatuurlijk lijken. x [Pauzestand] x [Bioscoop-conversiefunctie] [Auto]: Dit is gewoonlijk uw keuze. De speler zal automatisch detecteren of materiaal gebaseerd is op video of film en schakelt de toepasselijke video-conversiemethode in. [Video]: De conversiemethode, geschikt voor materiaal gebaseerd op video, zal altijd toegepast worden, ongeacht het materiaal. x [Uitgevoerd videoformaat] [Auto]: Dit is gewoonlijk uw keuze. [Frame]: Voor weergave van stilstaande beelden met een hoge resolutie. [Audio-instellingen] x [Audio (HDMI)] [HDMI]: Selecteer normaliter dit [Automatisch]. Selecteer [Oorspronkelijke resolutie] om de resolutie uit te voeren die op de disc is opgenomen. Als de resolutie lager is dan de SD-resolutie, wordt deze opgeschaald naar de SD-resolutie. [Video]: Stelt automatisch de laagste resolutie in. [Auto]: Dit is gewoonlijk uw keuze. Voor uitvoer van audiosignalen in overeenstemming met de toestand van het aangesloten HDMI-apparaat. [PCM]: Voert PCM-signalen uit via de HDMI OUT-aansluiting. 17 x [BD Audio MIX-instelling] x [Downmix] [Aan]: Voert audio uit die is verkregen door de interactieve en secundaire audio te mengen met de primaire audio. [. . . ] , Houd [/1 op de speler gedurende langer dan 10 seconden ingedrukt tot de speler wordt uitgeschakeld. Als de speler nog steeds op geen enkele toets reageert, moet u de stekker uit het stopcontact halen en daarna er weer in steken. 23 Discs geschikt voor weergave Blu-ray Disc*1 DVD*3 BD-ROM BD-R*2/BD-RE*2 DVD-ROM DVD-R/DVD-RW DVD+R/DVD+RW CD-DA (Muziek-CD) CD-ROM CD-R/CD-RW Opmerking over de weergavefuncties van BD's/DVD's Sommige weergavefuncties van BD's/DVD's kunnen opzettelijk door softwareproducenten zijn vastgelegd. Deze speler speelt BD's/ DVD's af volgens de inhoud van de disc die door de softwareproducenten is bepaald, zodat sommige weergavefuncties niet beschikbaar kunnen zijn. CD*3 Opmerking over tweelaags BD's/DVD's Het weergegeven beeld en geluid kan tijdelijk onderbroken worden bij de overgang tussen de lagen. *1 *2 *3 Omdat de specificaties van Blu-ray Disc nieuw zijn en evolueren, kunnen sommige discs niet worden afgespeeld, afhankelijk van het disctype en de versie. De uitvoer van het geluid verschilt afhankelijk van de bron, de uitgang en de geselecteerde audio-instellingen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY BDP-S185

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY BDP-S185 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag