Gebruiksaanwijzing SONY BC-VM10

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY BC-VM10. Wij hopen dat dit SONY BC-VM10 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY BC-VM10 te teleladen.


SONY BC-VM10 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (150 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SONY BC-VM10 (222 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY BC-VM10

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Voordat u deze Batterijlader gebruikt dient u de handleiding grondig door te lezen en te bewaren voor toekomstige naslag. Om het gevaar van brand of elektrische schokken te verkleinen, mag het apparaat niet worden blootgesteld aan regen of vocht. Stel de batterijen niet bloot aan overmatige hitte zoals zonlicht, vuur en dergelijke. [. . . ] < Kennisgeving voor klanten in de landen waar EU-richtlijnen van toepassing zijn > De fabrikant van dit product is Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minatoku Tokyo, 108-0075 Japan. de geautoriseerde vertegenwoordiger voor EMC en productveiligheid is Sony Deutschland GmbH , Hedelfinger Strasse 61 , 70327 Stuttgart , Duitsland. Voor kwesties met betrekking tot service of garantie kunt u het adres in de afzonderlijke service- en garantiedocumenten gebruiken. Verwijdering van oude elektrische en elektronische apparaten (Toepasbaar in de Europese Unie en andere Europese landen met gescheiden ophaalsystemen) Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. de recycling van materialen draagt bij tot het vrijwaren van natuurlijke bronnen. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, neemt u contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht. De CHARGE lamp brandt en knippert niet meer: Als de CHARGE lamp uitgaat omdat de laadtijd is verstreken, is er geen probleem. De CHARGE lamp brandt en knippert niet meer: Als de CHARGE lamp uitgaat omdat de laadtijd is verstreken, zit het probleem in de eerst geplaatste accu. Neem contact op met de dichstbijzijnde Sony dealer betre ende het product dat een probleem kan hebben. De inhoud van de opnamen kan niet worden gecompenseerd als de opname of weergave niet kan worden gemaakt door een storing van de accu, batterijlader, etc. Waar dient u dit apparaat niet te plaatsen Plaats dit apparaat niet op een van de volgende locaties voor gebruik of opslag. In direct zonlicht zoals op een dashboard of in de buurt van een warmte-apparaat, waardoor dit apparaat kan vervormen of storen Waar er overmatige trillingen zijn In de buurt van sterke elektromagnetisme of straling Waar er overmatig zand is Op locaties zoals de de kust of andere zanderige gebieden of waar stofwolken voorkomen, bescherm dit apparaat tegen zand en stof. [. . . ] de laadtijd kan verschillen , afhankelijk van de conditie van de accu of de omgevingstemperatuur. De weergegeven tijden zijn voor het laden van een lege accu die leeg is gegaan in een digitale camera, met dit apparaat bij een omgevingstemperatuur van 25 °C. Voor maximale batterij-efficiëntie is de aanbevolen temperatuurbereik bij het laden 10 °C tot 30 °C. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY BC-VM10

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY BC-VM10 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag