Gebruiksaanwijzing SONY ADP-MAC ANNEXE 1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY ADP-MAC. Wij hopen dat dit SONY ADP-MAC handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY ADP-MAC te teleladen.


SONY ADP-MAC ANNEXE 1: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (662 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SONY ADP-MAC (669 ko)
   SONY ADP-MAC MARKETING SPECIFICATIONS (170 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY ADP-MACANNEXE 1

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Voordat u het product bedient, dient u eerst deze handleiding aandachtig door te lezen en hem te bewaren voor toekomstige naslag. [. . . ] Het moet echter naar een inzamelingspunt worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwerkt, helpt u mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu die zouden kunnen veroorzaakt worden in geval van verkeerde afvalbehandeling te voorkomen. het recycleren van materialen draagt bij tot het behoud van natuurlijke bronnen. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, kan u contact opnemen met de gemeentelijke instanties, de organisatie belast met de verwijdering van huishoudelijk afval of de winkel waar u het product hebt gekocht. < Kennisgeving voor klanten in de landen waar EUrichtlijnen van toepassing zijn > Dit product werd geproduceerd door of in opdracht van Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Vragen met betrekking tot product conformiteit gebaseerd op EU-wetgeving kunnen worden gericht aan de gemachtigde vertegenwoordiger, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Duitsland. Voor service- of garantiezaken verwijzen wij u door naar de adressen in de afzonderlijke service of garantie documenten. Maak 3 los van dit toestel voordat u dit toestel bevestigt aan de videocamera zoals afgebeeld in afbeelding -2. [. . . ] Sony kan de werking van dit toestel niet garanderen als het wordt gebruikt met accessoires van andere bedrijven. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY ADP-MAC

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY ADP-MAC zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag