Gebruiksaanwijzing SONY ACC-VW ANNEXE 3

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY ACC-VW. Wij hopen dat dit SONY ACC-VW handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY ACC-VW te teleladen.


SONY ACC-VW ANNEXE 3: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1250 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY ACC-VWANNEXE 3

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] * * Afhankelijk van de omstandigheden en de omgeving waarin de accu wordt gebruikt, is het mogelijk dat de tijdsaanduiding niet nauwkeurig is. Bij onjuist gebruik van de accu, kan de accu barsten, brand veroorzaken en chemische brandwonden tot gevolg hebben. ΏPlet de accu niet en stel deze niet bloot aan schokken of stoten, laat deze niet vallen en ga er niet op staan. [. . . ] ΏVeroorzaak geen kortsluiting en zorg dat er geen metalen voorwerpen in aanraking komen met de aansluitpunten. ΏStel de accu niet bloot aan hoge temperaturen boven 60 ºC, zoals direct zonlicht of in een auto die in de zon geparkeerd staat. ΏLaad de accu op met een echte Sony-acculader of een apparaat waarmee de accu kan worden opgeladen. ΏVervang de accu alleen door hetzelfde accutype of een vergelijkbaar accutype dat door Sony wordt aanbevolen. ΏRaadpleeg de gebruiksaanwijzing bij het elektronische apparaat voor meer informatie. ˎˎ U hoeft de accu niet volledig te ontladen voordat u deze opnieuw oplaadt. Het opladen van de accu terwijl deze nog niet volledig leeg is, heeft geen invloed op de oorspronkelijke accucapaciteit. Op sommige batterijen kan dit symbool gebruikt worden in combinatie met een chemisch symbool. Het chemisch symbool voor kwik (Hg) of lood (Pb) wordt toegevoegd wanneer de batterij meer dan 0, 0005 % kwik of 0, 004 % lood bevat. Door deze batterijen op juiste wijze af te voeren, helpt u mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu die zouden kunnen veroorzaakt worden in geval van verkeerde afvalbehandeling te voorkomen. het recycleren van materialen draagt bij tot het behoud van natuurlijke bronnen. In het geval dat de producten om redenen van veiligheid, prestaties dan wel in verband met data-integriteit een permanente verbinding met een ingebouwde batterij vereisen, mag deze batterij enkel door gekwalificeerd servicepersoneel vervangen te worden. Om ervoor te zorgen dat de batterij op een juiste wijze zal worden behandeld, dient het product aan het eind van zijn levenscyclus overhandigd te worden aan het desbetreffende inzamelingspunt voor de recyclage van elektrisch en elektronisch materiaal. Voor alle andere batterijen verwijzen we u naar het hoofdstuk over hoe de batterij veilig uit het product te verwijderen. [. . . ] Om ervoor te zorgen dat de batterij op een juiste wijze zal worden behandeld, dient het product aan het eind van zijn levenscyclus overhandigd te worden aan het desbetreffende inzamelingspunt voor de recyclage van elektrisch en elektronisch materiaal. Voor alle andere batterijen verwijzen we u naar het hoofdstuk over hoe de batterij veilig uit het product te verwijderen. Overhandig de batterij aan het desbetreffende inzamelingspunt voor de recyclage van batterijen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY ACC-VW

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY ACC-VW zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag