Gebruiksaanwijzing SONY ACC-TRDCY

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY ACC-TRDCY. Wij hopen dat dit SONY ACC-TRDCY handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY ACC-TRDCY te teleladen.


SONY ACC-TRDCY : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3913 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY ACC-TRDCY

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Garantie voor opgenomen inhoud De inhoud van de opnamen kan niet worden gecompenseerd als de opname of weergave niet kan worden gemaakt door een storing van het batterijpak, de lader, etc. Plaats dit apparaat niet op een van de volgende locaties voor gebruik of opslag. € In direct zonlicht zoals in de buurt van een warmte-apparaat, waardoor dit apparaat kan vervormen of storen • Waar er overmatige trillingen zijn • In de buurt van sterk elektromagnetisme of straling • Waar er overmatig zand is. [. . . ] Op locaties zoals de de kust of andere zanderige gebieden of waar stofwolken voorkomen, moet u dit apparaat tegen zand en stof beschermen. Ruis uit het apparaat kan in een TV of radio terechtkomen indien dichtbij geplaatst. € Zorg dat er geen metalen voorwerpen in contact komen met de metalen onderdelen van dit apparaat. als dat gebeurt , kan kortsluiting optreden en dit apparaat beschadigd raken. € De accu en dit apparaat kunnen warm worden tijdens of direct na het laden. Die tatsächliche Ladezeit bestimmt jedoch die Betriebsdauer des Akkus. € Als dit apparaat vuil wordt, dient u het af te vegen met een zachte droge doek. € Als dit apparaat erg vuil wordt, veeg het dan af met een doekje met een beetje neutraal oplosmiddel en veeg het droog. € Als u een chemisch reinigingsdoekje gebruikt, moet u de handleiding daarvan raadplegen. < Kennisgeving voor klanten in de landen waar EUrichtlijnen van toepassing zijn > Opmerkingen 1 Fije la batería al cargador. (Consulte la ilustración ) VORSICHT Producent: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan Voor EU-product conformiteit: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Duitsland Verwijdering van oude batterijen, elektrische en elektronische apparaten (van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen met afzonderlijke inzamelingssystemen) Dit symbool op het product, de batterij of op de verpakking wijst erop dat het product en de batterij, niet als huishoudelijk afval behandeld mag worden. Op sommige batterijen kan dit symbool gebruikt worden in combinatie met een chemisch symbool. Het chemisch symbool voor kwik (Hg) of lood (Pb) wordt toegevoegd wanneer de batterij meer dan 0, 0005 % kwik of 0, 004 % lood bevat. Door deze producten en batterijen op juiste wijze af te voeren, vermijdt u mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu die zouden kunnen veroorzaakt worden in geval van verkeerde afvalbehandeling. het recycleren van materialen draagt bij tot het behoud van natuurlijke bronnen. In het geval dat de producten om redenen van veiligheid, prestaties dan wel in verband met data-integriteit een permanente verbinding met een ingebouwde batterij vereisen, mag deze batterij enkel door gekwalificeerd servicepersoneel vervangen worden. Om ervoor te zorgen dat de batterij, het elektrisch en het elektronische apparaat op een juiste wijze zal worden behandeld, dienen deze producten aan het eind van zijn levenscyclus overhandigd te worden aan het desbetreffende inzamelingspunt voor de recyclage van elektrisch en elektronisch materiaal. Voor alle andere batterijen verwijzen we u naar het hoofdstuk over hoe de batterij veilig uit het product te verwijderen. [. . . ] Voor alle andere batterijen verwijzen we u naar het hoofdstuk over hoe de batterij veilig uit het product te verwijderen. Overhandig de batterij aan het desbetreffende inzamelingspunt voor de recyclage van batterijen. Voor klanten in Europa • Als het CHARGE-lampje niet brandt, dient u te controleren of de accu stevig in het apparaat is geplaatst en vervolgens de micro-USB-kabel loskoppelen en weer bevestigen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY ACC-TRDCY

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY ACC-TRDCY zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag