Gebruiksaanwijzing SONY AC-L200

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY AC-L200. Wij hopen dat dit SONY AC-L200 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY AC-L200 te teleladen.


SONY AC-L200 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (237 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SONY AC-L200 ANNEXE 3 (686 ko)
   SONY AC-L200 annexe 1 (222 ko)
   SONY AC-L200 (366 ko)
   SONY AC-L200 (284 ko)
   SONY AC-L200 annexe 3 (358 ko)
   SONY AC-L200 annexe 1 (284 ko)
   SONY AC-L200 annexe 4 (370 ko)
   SONY AC-L200 annexe 2 (298 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY AC-L200

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Daarna volgt tussen haakjes de tijd voor het grotendeels opladen (Normale oplaadtijd). Voor de gebruiksduur van een opgeladen batterijpak verwijzen we u naar de gebruiksaanwijzing van uw video-apparatuur. De oplaadtijd kan wel eens afwijken van de vermelde tijdsduur, afhankelijk van de toestand van het batterijpak en de omgevingstemperatuur bij het opladen. Om het batterijpak snel in gebruik te nemen Als het CHARGE lampje weer knippert: Plaats dan een ander batterijpak. [. . . ] Tijdens het opladen kunt u de oplaadtijd controleren in het uitleesvenster. Even nadat het opladen begint, verschijnt in het uitleesvenster de BATTERY LIFE indicator. De aangegeven resterende gebruiksduur is de tijd bij benadering dat u met de camera foto's kunt maken met gebruik van de zoeker. Bij gebruik van het LCD scherm zal de resterende gebruiksduur korter uitvallen. Het kan voorkomen dat de resterende batterij-gebruiksduur niet wordt aangegeven, afhankelijk van de gebruiksomstandigheden en de staat van uw video-apparatuur en van de batterij. Zie "De aanduiding voor de resterende batterij-gebruiksduur" voor meer details. /Canada: De twee pennen van de netstekker hebben een verschillende breedte. Dit is gedaan om veiligheidsredenen zodat de stekker slechts op een manier in het stopcontact kan worden gestoken. Neem contact op met uw handelaar als u de stekker niet volledig in het stopcontact kunt steken. Contact op met uw dichtstbijzijnde Sony handelaar voor reparatie of vervanging van het defecte onderdeel. Wanneer u het batterijpak voor de stroomvoorziening van uw videoapparatuur enz. Gebruik dit apparaat uitsluitend voor het opladen van een lithium-ionen batterijpak. De adapter is niet geschikt voor het opladen van een Ni-Cad/ Ni-MH batterijpak. Verricht het opladen op een stabiel horizontaal oppervlak, dat niet blootstaat aan trillingen. 7 "InfoLITHIUM" indicator 8 Waarschuwingsindicator (WARNING) 9 Indicator voor resterende oplaadtijd (TIME TO CHG) 0 Tijdsaanduiding qa Indicator voor resterende batterij-gebruiksduur (BATTERY LIFE) qs VCR/CAMERA indicator qd Indicator voor volledige lading (FULL) qf Aanduiding voor resterende batterijspanning Voor de beste werking van het batterijpak is het aanbevolen het op te laden bij een omgevingstemperatuur tussen +10ºC en +30ºC. Dit apparaat biedt een snellaadfunctie, maar buiten het aanbevolen temperatuursbereik zal het opladen langer duren, ter bescherming van het batterijpak. En wanneer de oplaadtijd eenmaal verlengd is, kunt u deze niet direct verkorten tot de normale snellaadtijd, ook als u de temperatuur weer binnen het aanbevolen bereik brengt. Voor het snelladen zult u het batterijpak opnieuw moeten aanbrengen om dan het opladen opnieuw te starten. Aan de onderzijde van het apparaat bevindt zich een naamplaatje met de voornaamste gegevens, zoals bedrijfsspanning, stroomverbruik, enz. Zolang de netspanningsadapter op een stopcontact is aangesloten, zal er een uiterst kleine hoeveelheid stroom naar de adapter lopen. Trek de stekker van de netspanningsadapter uit het stopcontact wanneer u de adapter langere tijd niet denkt te gebruiken. Gebruik de netspanningsadapter in geen geval als het snoer beschadigd is, of als er sprake kan zijn van inwendige schade door een val e. [. . . ] Wanneer de aanduiding voor de resterende batterijspanning verandert in en het CHARGE oplaadlampje oplicht, is de normale lading voltooid. Voor volledige lading laat u het batterijpak op de netspanningsadapter tot het CHARGE lampje dooft (bij volledige lading is de gebruiksduur iets langer). U kunt het batterijpak ook al in gebruik nemen wanneer het opladen nog niet is voltooid. Gebruik als stroomvoorziening voor uw video-apparatuur zie afbeelding C. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY AC-L200

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY AC-L200 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag